Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
imetniki orožja, združite se
#21
ja pa najdimo ene odvetnika ki ns skupno zastopa pri ... kompliciranih papirjih :)
Odgovori
#22
Slovensko zatirano državotvornost je v zgodovinski evoluciji nadomestila društvotvotnost. Državotvornost je zato osala na nivoju enoceličnih organizmov, društvotvotnost pa dosega neslutene razsežnosti in se še ne bo ustavila. 

Moje mnenje je da potrebujemo sindikat in ne še enega društva. Sindikat kjer bi bila recimo članarina 1€ (pri 40k članov je to to) z tega bi plačali enega odvetnika- lobista ki nas bi branil pred državo in podivjanimi civilno družbenimi aktivisti. 
Ta naš plačanec bi dnevno sedel pred pisarno predsednika vlade ali ministra ali inšektorata in čakal da se gopoda blagovolijo priti v službo potem bi pa namesto z "dobro jutro" začel " gospod ali ste že napisali odgoor na našo zahtevo po...."
Odgovori
#23
Društvo bo čisto OK.
Plačam članarino, če bo društvo podpiralo:
Zakonito posest brez upravičenega razloga polnoletnim, nekaznivanim državljanom:
na črni smodnik in brezdimni smodnik (enostrelke, kratke, dolge, boben, trak, ta, ratatata), ki se bo borilo proti rasizmu ( orožje ki izgleda kot črno), proti diskriminaciji in nepotizmu (diskrecija), ki bo podpiralo pravico do privatne lastnine in nedotakljivost stanovanja, telesa in spolno nedotakljivost, društvo, ki bo podpiralo strogo kaznovanje nasilnežev(z in brez orožja), društvo, ki bo reklo bobu bob, ne pa flancanje v tri krasne.
Odgovori
#24
Glede na to, da sem očitno sprožil razpravo v tej smeri sprožil jaz, bi bilo nekako prav, da se na zapise odzovem.

@dani-79
Vpis tovrstnih pravic v ustavo. Sam sicer ne bi imel do tega nobenih zadržkov, se je pa potrebno zavedati, več dejavnikov.

Ustava naj bi predstavljala konsenz vrednot s kar najbolj široko družbeno podporo. Tega sedaj ni, zato je primarna naloga poskrbeti za ustrezen družbeni odnos do orožja in posesti le tega. Šele ko je ta dosežena bi se lahko začeli pogovarjati o pravni formalizaciji tega na najvišji ravni, lahko na nivoju ustave ali ustavnega zakona.

Za evropske ustave ni značilno, da bi vsebovale tako določilo, saj vrsta družbeno-razvojnih dejavnikov ni primerljiva z, recimo tistimi v ZDA.

V EU smo soočeni tudi s težavo hierarhije pranih aktov, saj smo se s pristopom v to združbo, delu državotvornih elementov odpovedali, oziroma jih prenesli na raven unije.

Zapis v ustavo ni magična rešitev za vse težave, lep primer tega so ZDA. Ko je njihova ustava nastala, je o tem vprašanju resnično obstajal družbeni konsenz, danes temu ni tako, posledica tega pa je stanje kateremu so priče. Njihova zakonodaja na tem področju je vse prej, kot vzor primerno urejenega področja, (težave se raztezajo od pravnih, vsebinskih, do konceptualnih). Celo več, sam menim, da obstoj omenjenega zapisa težave ne rešuje, temveč celo pripeva k ustvarjanju razmer, ki rezultirajo v sedanjem pomanjkanju družbenega konsenza.

Če torej povzamem; bistvo prizadevanj organizacije iz naslova bi moralo biti ustvarjanje ustrezne družbene klime v odnosu do orožja, posesti ter uporabe le tega.@ssime
Strinjam, »vrtičkarstvo« je še kako značilno za mnoga področja, obstoj tega pa na dolgi rok škoduje vsem.

Ravno zaradi tega bi morala biti organizacija iz naslova temeljiti na jasno opredeljenih in točno osredotočenih ciljih. Skladno s tem ne bi posegala v nobeno od obstoječih delokrogov že obstoječih društev, zvez, ali kakih drugih organizacij.

Nadalje bi morala biti povezanost zasnovana na način, ki ne predvideva trajne vezanosti, temveč le v kolikor posameznik sodi, da omenjena organizacija resnično deluje v njegovem interesu.

Ker je denar mnogokrat osnova za nastanek sporov, sam nisem naklonjen ideji o včlanjevanju, temveč donacijah ki bi bile posledica izvedbe projektov.

Kot sem že večkrat omenil, k sodelovanju bi bilo smotrno pretegniti razločne strokovnjake in formirati skupine za pokrivanje posameznih področij; pravno, tehnično, stiki z javnostjo, stik z zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, ipd.

Sodelujoči bi, v kolikor bi zainteresirana javnost njihovo delo ocenila za uspešno, za svoje delo lahko prejeli kako nadomestilo, vendar bi moralo biti to močno omejeno. Morebitno nemoralnost obnašanja bi zainteresirana javnost tako, ali tako lahko kaj hitro kaznovala s tem, da bi presahnile donacije.
Ko in če, bi bili cilji doseženi, bi takšna interesna zveza prenehala obstajati.@milans
Politična stranka, vsaj resna, bi morala imeti program ki pokriva široko področje področij. Zainteresirano javnost na orožnem področju združuje izključno odnos do orožja pa še tu marsikdaj nismo poenoteni, kaj šele na kakem drugem področju. Tako sam ocenjujem, da je misel o političnem organiziranju nesmiselna in neprimerna. Celo več. Menim,  da bi bili poizkusi tudi škodljivi. Tudi v kolikor bi po kakem čudežu z organizacijo uspeli, bi šlo za docela obskurno politično silo brez realne moči vplivati na zakonodajo, pri tem pa bi nedvomno zelo težko dosegali podporo pri drugih strankah.

Sam podpiram združevanje na podlagi ozkega in jasno opredeljenega cilja, na podlagi tega pa se lahko išče politično podporo, ali vsaj poizkuša doseči, da le te ne nasprotujejo predlaganim rešitvam, pri vseh političnih opcijah ter predvsem ustvarjanje ustrezne družbene podobe za področje orožja.@Ales, kimber
Kot sem že zapisal, z znakom se je poizkušalo doseči simboličen prikaz. Ne nazadnje znak ni vsiljiv niti za morebitne nasprotnike, kar je ravno tako zaželeno. Osebno sem namreč mnenja, da je potrebno graditi na sodelovanju in ne povečevati razdvojenost s morebitnim prilivanjem olja na ogenj.@burt, gg
Kot sem že napisal, objava na tem portalu se je po spletu okoliščin začela nekoliko nenavadno. Tako se v celoti strinjam, da bi se bilo potrebno za začetek osredotočiti na cilje (nekaj o tem sem zgoraj že zapisal). Vsekakor ima vsakdo možnost, da zapiše svoje stališče in ideje, pač po principu več glav, več ve.@capeter
Osebno se strinjam, da bi bilo centralizirano pravno zastopanje še kako zaželeno, tako iz finančnega, kot tudi vsebinskega razloga. Glede na to, da imajo lovci že na nivoju zveze svoje pravno zastopanje (vsaj tako mi je bilo zagotovljeno), nekako ne bi žele, da bi se zaradi tega ustvarjalo konflikt. V kolikor bi se tu našlo dogovor, potem sam vsekakor to misel podpiram in lahko zadevo hitro udejanjimo.@Krpan
Organizacijska oblika združevanja bi po mojem mnenju moral biti kar čim olj ohlapna, saj je zaupanje ljudi v »še eno novo organizacijo« docela načeto. V kolikor bi zadevo že v začetku začeli vezati na članarine, ipd., bi to marsikoga od takšne povezave odvrnilo že v začetku. Zaradi tega bi morala organizacija (kakršnakoli bi ta že bila) med potencialnimi člani, podporniki najprej pridobiti zaupanje z svojim delom, šele nato računati na morebitno financiranje.@kimber
Izhodišča bi po mojem mnenju morala vsebovati:
- popolna pravna sposobnost (starost, metalno stanje)
- pravna neoporečnost (nekaznovanost za dejanja z elementi nasilja)
- osebna zanesljivost (zlorabe psiho-aktivnih snovi, kot so alkohol, mamila, poživila)
- ustrezna znanja in sposobnosti (pravno, prva pomoč, varno ravnaje z orožjem, uporaba)

Absolutno poudarek na posestniku, bistveno manj na sredstvih. Prepoved na tem nivoju le v primeru najbolj nevarnih in takšnih, ki jih ni mogoče uporabljati na legalne načine o (teh sem že pisal).

Pravni okviri morajo biti postavljeni:
- razumno,
- na način, da ne predstavljajo nepotrebnih administrativnih ovir,
- da so sorazmerni
- da zagotavljajo varnost vsem delom naše družbe,
- ipd.

Strogo kaznovanje nasilja, ki ni izvedeno v silobranu, ali skrajni sili (ne glede na uporabo orožja).
Odgovori
#25
IH - ta isti:

Ko cena orožnega dovoljenja preseže ceno orožja na črnem trgu si že zdavnaj prek razumne regulacije (torej več je manj - ceno dvigujejo takse, zdravstveni certifikat, certifikat prve pomoči, certifikat usposobljenosti level III, certifikat ne-zlorabe (ki ga izda imetnik koncesije za šloganje).

Z omenevanjem dostopa do orožnih dovoljenj, ne preprečiš kriminalcem dostopa do orožja.

Orožna zakonodaj je najbolj učinkovita na področju omogočanja oborožitve poštenim državljanom. Na področju razoroževanja kriminalcev je popolnoma neučinkovita. Na področju sankcioniranjaa nasilja, pa je manj učinkovita le - zveri lahko drži dolgo v kletki.

Ko govoriš družbenem konsenzu govoriš o všečnosti, o čustvih.

Jaz govorim o razumu.
Odgovori
#26
Moraš bit všečen da bi imel pravice hahahah pa mogoče še malo več kontrole pa restrikcije kot je sedaj pa bo Iurium zadovoljen... Vidim da se bo vazelin spet podražil...
Odgovori
#27
Družbeni konsenz ni sinonim za zakonodajo, ki temelji na čustvenem dojemanju, se pa strinjam, da marsikdaj temu žal je tako. Tudi sam sem velik pristaš, da morajo biti rešitve vedno temeljne na razumski oceni in ne emocionalni.

V kolikor je ocena tveganja dovolj visoka, potem je smiselno neko zadevo prepovedati. Primer, tudi za osebo s kriminalno preteklostjo ni mogoče trditi, da bo orožje zlorabila, je pa tveganje pri njej relativno visoko, nedvomno pa mnogo višje, kot pri osebi, ki ima bolj družbeno neproblematično preteklost. Docela zmotno je stališče, da lahko orožna zakonodaja prepreči dostop do orožja osebam, ki v okviru zakona ne morejo legalno posedovati orožja, je pa, vsaj po mojem mnenju, razumno, to otežiti in v teh primerih ustvariti pravne podlage za ustrezen pregon. Priznati moram, da nisem pristaš miselnosti, da se s problemom ukvarjamo šele, ko ta nastane (neomejen dostop vsem, kaznovanje pa šele, ko do zlorabe pride). Kaj je razumna stopnja tveganja je vedno stvar diskusije, nedvomno pa je tu potrebno upoštevati enaka merila za vse, kar pa je v sedanji ureditvi docela prezrt element.

V življenju večina stvari ni črno belih, žal pa marsikdo zadeve banalizira s čimer se izgubi realnost pogleda na situacijo. Celo več, to nekateri, tipičen primer je politika, s pridom izkoriščajo, saj s tem lahko polarizirajo skupnost. Tako je potrebno občasno storiti stopiti korak nazaj in poizkusiti razumeti tudi kako drugo stališče od lastnega. Morda ni dobro argumentirano in ga je mogoče skladno s tem zavrniti, morda pa ima trden argument in ga je tako smiselno upoštevati.

Kar se tiče posesti orožja. Javnost ima nedvomno pravico, da zaradi legalne posesti orožja ni nič bolj ogrožena, kot če te zakonske možnosti ne bi bilo in to je osnovno poslanstvo orožne zakonodaje. Osebno menim, da je za dosego tega cilja primerno in potrebno predpisati nekatere elemente in, del le teh sem navedel zgoraj.
Odgovori
#28
Osebno menim, da so nekatere rešitve našega zakona v izhodišču dobro koncipirane (to dokazuje tudi odsotnost težav posestniki), čeravno menim, da je zakon, kot tak slab, saj ustvarja vrsto nepotrebnih administrativnih ovir in nesmislov, ki v ničemer ne prispevajo k osnovnim ciljem. V kolikor bi uspeli ta vidik popraviti, potem bi lahko ustvarili kakovosten in uravnotežen orožni zakon.
Odgovori
#29
IH

Kakšen nick si imel preden si se registriral na novo?
Odgovori
#30
DR76?
Odgovori
#31
Točno, žal je nekajmesečni premor objavljanja privedel do težav s prijavo. Vsa stališča, ki jih zagovarjam so še vedno enaka, oziroma zelo podobna. Domnevam, da tudi slog pisanja.
In v kakšnem pogledu je to pomembno za našo diskusijo?
Odgovori
#32
Ja, ja ja. Slog pisanja je prepoznaven, mislim da sem že povedal svoje mnenje.
Odgovori
#33
jaz sem imel podobno idejo. ampak drustvo/organizacija bi morala imeti tele cilje IMHO:

- zastopanje interesov strelcev (kratenje "pravic", sprememba zakonov, ki so se iz casa mojzesa) ne posameznikov
- promocija strelskega sporta (casopisi, revije, TV)
- drzava da na uporabo vojaska strelisca za treninge/tekme
.
.
.
Odgovori
#34
Flanc flanc flanc ampak dosedaj še nobenega kontaktnega podatka, kam nakazati denar za članarino in kako je ime društva...
Odgovori
#35
(25-04-2016, 14:47)Mato Napisal: Flanc flanc flanc ampak dosedaj še nobenega kontaktnega podatka, kam nakazati denar za članarino in kako je ime društva...

v teku :)

imam(o) pa strelskega kolega, ki je odvetnik in bi se bil pripravljen biti z mlini na veter z nami :D
Odgovori
#36
Super.
Sporoči, ko bo stvar tako daleč, da se bo dalo včlanit.
Odgovori
#37
@red_mamba
Sam pri orožni zakonodaji postavljam v ospredje posameznika in njegovo primernost za posest orožja. Sedanji sistem temelji na principu namena, ki sam po sebi v ničemer ne prispeva k bistvenemu namenu orožne zakonodaje (izbrati posameznike – bodoče posestnike, ki ne bodo izvrševali družbeno problematičnih delanj, da vedo, kaj se sme in kaj ne, da bodo imeli zadosti znanja, ki bo preprečevalo nastanek nesreč, ki se zavedajo svojega ravnanja in ga nadzorujejo, da registrirano-legalno orožje ne bo prešlo v roke nelegalnih posestnikov, ipd.) ne prispeva prav nič, ustvarja pa vrsto zapletov.

Ob vseh klubih in zvezah, vsaj upam, da so športni strelci dobro zastopani. Bistvo povezave sam vidim v zastopanju vseh legalnih posestnikov v smislu posesti in porabe (večino posestnikov bi lahko opredelili, kot rekreativne posestnike, kot njihov konjiček, pa zbiratelji, ipd. lovci, športni strelci in še nekaj drugih o katerih sem že pisal).

Nadalje sodim, da bi bilo potrebno javnosti preko različnih medijev predstaviti vse oblike družbeno neproblematične posesti in uporabe, nikakor pa se ne osredotočiti le na šport (šport je, ali bi vsaj morala biti zelo ozko usmerjena skupina, sedanja ureditev pa mednje sili množico posestnikov, ki so športniki le papirju).

Vsekakor se strinjam, da se državna infrastruktura poizkuša odpreti državljanom v kar čim večji meri.@Mato
Škoda negativizma, veliko plodnejše bi bilo združevanje moči v kolikor so osnovni cilji enaki, ali vsaj podobni.
Odgovori
#38
Kakšen negativizen no,  sej sem poln pričakovanja in non stop postam, da se veselim številke IBANA in imena novonastalega društva/zveze/whatever. Povsem pozitivno naravnan se veselim svetle prihodnosti.
Odgovori
#39
no no mato, glej grb društva je že skoraj narejen, zaenkrat sicer še teče debata ali bo na njemu meč, ražnjič ali vilica, a to so vendarle malenkosti. Ampak lej, najprej grb, potem pa društvo. Po vrsti kot so hiše v Trsti...
Odgovori
#40
Za predsednika bo verjetno red mamba potrjen, ko bo končno ugotovu če se puša lohk do referenta nese al mora referent prit ven pogledat, če bo še dilema bo pa koj iurium zakonodajo spremenil, da se bo to dalo nest noter nemoteno... Eek
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 2 Gost(ov)