Ocena teme:
  • 1 Glas(ov) - 5 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
zbiramo pripombe na predlog sprememb zakona o orožju
#41
Uroš Palhartinger :Strelišče je urejen športni objekt, ker pa dušilci niso dovoljeni, mora zakonodajalec tolerirati tudi zvok ki nastane pri strelu, torej da se zvok pri strelu ne šteje pod hrup...

To pa ne bo šlo.  Prej bi prodrli z legalizacijo dušilcev. V večini držav EU so dovoljeni.
Odgovori
#42
Za enake modele orožja, kot ga uporabljajo državni organi, so prodajalci posamezniku oproščeni plačila DDV.
Odgovori
#43
(20-02-2017, 14:57)kimber Napisal: Za enake modele orožja, kot ga uporabljajo državni organi, so prodajalci posamezniku oproščeni plačila DDV.

to bi raje dali za slovenske proizvajalce orožja in opreme. pospeševanje slovenske proizvodnje itd
Odgovori
#44
poglejte kako so spremenili uredbo o tehničnih pogojih za strelišča od 2015 do zdaj:

2. člen 9 odstavek: med upravljalci strelišč ni več posameznika. to bi se moralo vrniti nazaj. so bili kakšni lobiji na delu?

2.člen 10 odstavek: območje strelišča je v PROSTORSKEM AKTU določena površina za dejavnost streljanja...
Odgovori
#45
tak način zbiranj predlogov je precej neproduktiven , najbolje je vzet v roke original besedilo in dopisovat opombe in spremembe .  Treba se je zavedat ,da ni nujno da imamo opravka z samo zlonamernmi uradniki ampak je zelo velika vrjetnost da imamo opravka predvsem z 'lenimi ' uradniki ki grejo po linii najmanjšega odpora.

Jaz trenutno nimam prav dosti časa za tole in ne bom pisal predloga a nekaj napotkov lahko vseno dam:

Osnovno zlo pri katermu nismo imeli besede, cilji ki naj bi jih dosegli z popravki pravilnikov. 

Citat:S spreminjanjem Zakona o orožju zaradi prenosa določb spremenjene Direktive 91/477/ES, pa bomo spremenili tudi tiste določbe Zakona o orožju, ki se nanašajo na strelišča, in sicer z namenom, da se dosežejo cilji, ki si jih je medresorska delovna skupine zastavila na prvem sestanku: predpisati varnostne standarde, ki morajo veljati na streliščih, voditi evidenco vseh strelišč v Republiki Sloveniji in ne le strelišč, ki imajo dovoljenje MNZ, streljanje na strelišču, bi bilo potrebno najaviti
v predlogh je kot ponavadi kup neustavnih zadev, ki bi vse padle na sodnih inštancah ,to je prvi filter,ki je tudi v njihovem intersu.  Naprimer urniki ,ki bi jih določale lokalne skupnosti in podobne nebuloze

Prav tako je z temi zahtevami strelišča na zemljiščih z ustreznim OPN  - vsaj dokler se celo 'komercialno' kolesari ,hodi in smuča in še kaj drugega počne tudi po kmetijskih zemljiščih pa v nacionalnih parkih etc.

Da ne omenjam kaj vse 'prodže' kot javna prireditev na javne stroške na prometni frastrukturi

Jasno je treba imeti pošlihtana dejstva 'problematika' ki jo 'rešujejo' z spremembami pravilnika izhaja iz hrupa le tega ureja uredba o hrupu ,ki pa v trenutni obliki ni sporen za strelišč   , problematika varnostnega vidika strelišč ne obstaja nima nikakršne podlage v dosedanji praksi ali ugotvitvah nadzorov ki jih je opravil IRSZN ,  načelo sorazmernosti je vedno faktor v zakonodaji.

Novi varnostni standardi EN -xyz za hrambo orožja  - do maksimuma nesorazmerna zadeva saj pomeni da večina trenutne hrambe ne ustreza ,pozabite stare sefe in Primat omare , nimajo EN ta in ta ampak kak JUS in je treba kupit novo ,tudi trgovci,puškarji , muzeji lahko začnejo šparat novce, da bodo imeli EN ta pa ta  .  popolna nesorazmernost zahteve oz ukrepa z učinkom ki je enak 0. Saj EN ta pa ta ne pomeni da je boljše od JUS ta pa ta . Vse hobi obi garderobne omare kvazi sefi za orožje, ki jih zdaj kupite v štacunah imajo te EN standarde a ne sežejo do kolen bolj profi primatovim omaram

Pa da ne bo pomote točno ta del glede hrambe smo na zadnjem sestanku že vse črtal z dobrimi argumenti in so se tudi uradniki strinjal ,da je temu tako. kot rečeno sumim lenobo na delu  ali pa vsaj malomarnost, zapiski iz sestankov niso našli časa in poti za updejt datoteke in tako je na mizi vedno ista verzija z zelo malenkostnimi razlikami .
Odgovori
#46
Wink 
evo, sem si vzel cajt, moji predlogi na osnutek 4.1.2017 uredbe o tehničnih pogojih varovanja prostorov kot tak...
morda je malce težje videt kaj je originalen text in kaj dodatno, ampak če imate dokument pred sabo ni panike Papers


2. člen: definicije

-varnostne shranjevalne enote... 
''to je že mr.t omenil in so že dane pripombe


-upravljavec strelišča je pravna oseba ali podjetnik...:
''manjka posameznik, ker se povsod drugod kot upravljavec strelišča pojavlja tudi posameznik in ni razloga da te funkcije ne bi mogel opravljati


-območje strelišča je v prostorskem aktu določena površina za dejavnost streljanja, ki je namenjena objektom oziroma ureditvi strelišča;
''ta določba verjetno onemogoča strelstvo in če se že ne briše se naj vsaj da nek razumni rok (recimo 15 let) da se te zadeve v občinskih aktih uredijo


-strelska pozicija je pozicija strelca v času streljanja
''izraz 'pozicija' se uporablja za prostor kjer strelec je lokacijsko (11.člen 7.odstavek), vendar pa lahko pride do nesporazuma in zamenjave z izrazom 'strelski položaj', 
zato predlagam namesto izraza 'pozicija' rabo izraza 'mesto', torej 'strelsko mesto je mesto strelca v času streljanja 


-precizno streljanje je polavtomatsko, repetirno ali enostrelno streljanje z enovitimi izstrelki
''besedo 'precizno' nadomestiti s slovensko 'natančno'7. člen: hramba orožja in streliva na strelišču

(2)  Prostor, namenjen za hrambo orožja in streliva, mora biti mehansko in elektronsko zaščiten. Če prostor ni mehansko zaščiten, se lahko do 10 kosov orožja iz 
kategorije B, C in 1. točke kategorije D shrani v varnostni shranjevalni enoti.
''sprememba stavka ''Če prostor ni mehansko zaščiten'' v ''Če prostor ni mehansko IN ELEKTRONSKO zaščiten'', ker nima smisla če je prostor tudi elektronsko zaščiten


8. člen: globina potencialno nevarnega območja

(1) ...prvi odstavek 10. člena te uredbe: '...je treba v času streljanja preprečiti nekontroliran dostop na območje, ki predstavlja globino potencialno nevarnega območja.'
'' besedo 'preprečiti' nadomestiti z 'omejiti', če bo že ostal ta GPNO noter v takih ogromnih gabaritih, ki tako veliki niso sprejemljivi za slovenske razmere

(3) ...GPNO...
''gabarite GPNO zmanjšati za faktor 5''11. člen: odpra strelišča

(2) '...in če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 8 stopinj horizontalno od dovoljenih skrajnih smeri streljanja.'
''brisanje tega dela stavka, ker je nesmisel da je čelna/prečna? pregrada podaljšana na vsako stran, ker je potrebno imeti tudi bočno, ki zakriva ta podaljšek čelne/prečne pregrade


(3) 'Za kratkocevna orožja mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 10 stopinj vertikalno od talne črte začetka strelne cone.'
''brisanje tega odstavka, ker je predvidena minimalna višina v (5) 3m, kar pride za razdaljo (če se tako meri) od začetka strelne cone 30m, kar pa je večinoma daljše kot so pištolska strelišča


(4) Za dolgocevna orožja, za precizna streljanja z naslonom, mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 4 stopinje vertikalno od talne črte začetka strelne cone.
''4° je neživljensko, in tako ne bomo nikoli imeli F-Class strelišča, tudi ISSF na 300m bo rabil 12m pregrado, poleg tega z razdaljo drastično pade energija izstrelku zato ne potrebuješ vedno višje ovire, 
gre se za NATANČNO streljanje, zato se naj ta odstavek spremeni v: 

'Za dolgocevna orožja, za 'natančna' streljanja z naslonom, mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 4 stopinje do višine 4m vertikalno od talne črte začetka strelne cone.


(6) Varnostna bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na streliščih in bi znotraj naklonov GPNO prileteli zaradi nekontroliranih strelov ali odbojev, 
ter mora preprečevati izlete priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je varnostna bočna pregrada iz homogenih ali sipkih materialov ustrezna, 
če je njen čelni nagib do 45 ali do 60 stopinj od navpičnice, ki sega od začetka strelne cone do strelne pregrade in če je višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 12 stopinj vertikalno od nasprotne 
bočne talne črte strelne cone. Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 2 metrov.

''poenotenje s točko (2) ker opravlja enako funkcijo in ni razumljivo kaj je mišljeno z 'znotraj naklonov GPNO' ter nižja najvišja neživljenska višina 12 stopinj:

'Varnostna bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na streliščih in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču, 
ter mora preprečevati izlete priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je varnostna bočna pregrada iz homogenih ali sipkih materialov ustrezna, 
če je njen čelni nagib do 45 ali do 60 stopinj od navpičnice, ki sega od začetka strelne cone do strelne pregrade in če je višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 10 stopinj do višine 3m vertikalno od nasprotne 
bočne talne črte strelne cone. Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 2 metrov.'


(7) Vertikalne pregrade za zaustavitev izstrelkov se uporabljajo v primerih, ko razmerje med višino neprebojnega dela strelne pregrade in med talno črto začetka strelne 
cone ne dosega predpisanega naklona in ko kljub upoštevanju izvedbenih pogojev za talno površino strelne in bočne pregrade ni mogoče drugače preprečiti izleta iz strelne cone.
''brisanje dela '...in ko kljub upoštevanju izvedbenih pogojev za talno površino strelne in bočne pregrade ni mogoče drugače preprečiti izleta iz strelne cone.', ker nima smisla
pri doslednem upoštevanju prejšnjih pravil še dodati to pravilo; to pravilo se doda če niso izpolnjenja prejšnja iz tega člena.


(8) Ne glede na drugi, šesti in sedmi odstavek tega člena, se kot ustrezne prečne strelne pregrade, varnostne bočne pregrade in vertikalne pregrade štejejo 
tudi certificirane konstrukcije, če so izvedene na način, da streljanje ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, premoženje ali motenje posesti.
'' brisanje besed 'motenje posesti', ker se v prejšnjih členih uredbe ne pojavlja.


(9) Strelske pozicije...
''beseda pozicija se skladno z definicijo nadomesti z 'mesto'12. člen: pokrita strelišča

(3) Čelna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču. 
Šteje se, da je prečna strelna pregrada ustrezna, če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 
5 stopinj (horizontalno) od dovoljene skrajne smeri streljanja. Višina neprebojnega dela mora segati od tal do stropa.
''brisanje stavka: 'Šteje se, da je prečna strelna pregrada ustrezna, če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 
5 stopinj (horizontalno) od dovoljene skrajne smeri streljanja.'
ker je nesmisel da je čelna/prečna pregrada podaljšana na vsako stran, ker je potrebno imeti tudi bočno, ki zakriva ta podaljšek čelne/prečne pregrade


(8) Odsesavanje...
''sprememba kratnikov izmenjave zraka iz '2,5' v '2 kratno' in iz '10' v '5 kratno'; prepiha ne potrebujemo


13. člen: vloga za izdajo dovoljenja

(1) V vlogi za izdajo dovoljenja mora pravna oseba ali podjetnik...
''dodati besedi 'ali posameznik''
''navesti katera dokazila o ustreznosti prostorov oz po katerih standardih ali samo o graditvi objektov ?? ter katera druga dokazila je potrebno priložiti 
v vlogi za izdajo dovoljenja, ali pa brisati te dele odstavka14. člen: priglasitev

(2) Elaborat strelišča
''potrebno videti kako se bo upošteval skrajni domet kalibrov, da se elaboratu priloži vrsto orožja in kaliber orožja s katerim se bo streljalo na strelišču,
ali pa to vrstico brisati17. člen: najava izvajanja streljanja in dnevnik streljanja

(1) '...najmanj 48 ur pred dnevom izvajanja streljanja.''
''spremeni v: '...najmanj --24-- ur pred --PRIČETKOM-- izvajanja streljanja.'


(2) Najava streljanja mora vsebovati podatke o lokaciji strelišča, upravljavcu strelišča (ime oziroma naziv, sedež in kontaktne podatke), 
vrsti streljanja (npr. tekmovanje, trening), času izvajanja streljanja.
''brisanje 'vrsta streljanja (npr. tekmovanje, trening)'


(3) Upravljavec strelišča vodi dnevnik streljanja, v katerega mora vsak strelec pred začetkom streljanja vpisati naslednje podatke:
ime in priimek,
vrsta orožja, s katerim izvaja streljanje,
kaliber orožja, s katerim izvaja streljanje,
čas zadrževanja na strelišču,
čas zaključka streljanja,
število izstreljenih nabojev.

''spremeni se v:
'Upravljavec strelišča vodi dnevnik streljanja, v katerega mora vsak strelec pred začetkom streljanja vpisati naslednje podatke:
-ime in priimek,
-vrsta orožja, s katerim izvaja streljanje,
-kaliber orožja, s katerim izvaja streljanje;

in po koncu streljanja naslednje podatke:
-čas zadrževanja na strelišču,
-čas zaključka streljanja,
-število izstreljenih nabojev.18. člen: splošna pravila

-'globina potencialno nevarnega območja odprtega strelišča mora biti zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi, 
na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. 
Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. 
V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici;'

''neživljensko in nesmiselno je to postavljanje v samostojno pravilo ker se to ureja v 8. členu (1) odstavek; 
če že mora biti to v uredbi se naj priključi 8. členu na konec (1) odstavka, ki bi se potem glasil:

'Globina potencialno nevarnega območja je območje, v katerem lahko izstrelki in odbiti delci ogrožajo izvajalce streljanja 
in druge udeležence, druge osebe, živali in premoženje. Če strelišče nima pregrad ali če v potencialno nevarnem območju 
oziroma njegovem delu ni na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje 
ali zdravje ljudi ali premoženje, kot to določa prvi odstavek 10. člena te uredbe, je treba v času streljanja omejiti 
nekontroliran dostop na območje, ki predstavlja globino potencialno nevarnega območja, katera mora biti zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi, 
na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. 
Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. 
V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici.'


-'dostop v globino potencialno nevarnega območja mora biti v času, ko na strelišču poteka streljanje, onemogočen 
(npr. opozorilni trakovi, ograja,  fizični nadzor ali na drug ustrezen način, ki preprečuje dostop).'

''ta točka se briše ker so že v 8. členu podane vse podrobnosti o varovanju GPNO in se pravilo ponavlja kot neustrezno samostojno
če se ta točka ne briše potem je potrebno VEDNO varovati GPNO neglede če poskrbimo da izstrelek ne zapusti strelišča, morda tudi v zaprtem strelišču?


20. člen: dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču

-'strelci morajo zagotoviti varnost na strelišču tako, da ne bodo ogrožali zdravja in življenja ljudi na strelišču 
in izven mej strelišča ter premoženja in motenja posesti.;'

''briše se 'in motenja posesti', ker se v tej uredbi ne uporablja več


VI. IZVAJANJE STRELJANJA

'poglavje VI. je prepis nekih internih pravil in so kot taka nesmislena, ker se pojavljajo že v drugih členih'


22. člen: splošna pravila

brisanje točke (1) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu
brisanje točke (2) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu
brisanje točke (3) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu


23. člen: izvedba streljanja

brisanje točke (1) ker so ta pravila že zajeta v 19. členu in z samim CIP-om orožja ter s tem vpisom v OL ki se preverja
brisanje točke (2) ker so ta pravila že zajeta v 2. členu v definicijah izrazov
brisanje točke (3) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu s seznanitvijo poteka streljanja
brisanje točke (4) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu s seznanitvijo poteka streljanja
brisanje točke (5) ker so ta pravila že zajeta v 9. členu glede skrajnih smeri streljanja in 18. členu
brisanje točke (6) ker so ta pravila že zajeta v 2. členu v definicijah izrazov kje se nahaja mesto za praznenje


24. člen: zastoji in okvare

brisanje točke ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu s seznanitvijo poteka streljanja


25. člen: uporaba zaščitnih sredstev

brisanje točke ker so ta pravila že zajeta v 19. členu z dolžnostjo upravljalca strelišča


26. člen: izpraznitev orožja

brisanje točke ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu s seznanitvijo poteka streljanja ter v 2. členu v definicijah glede praznega orožja


27. člen: čiščenje orožja

brisanje točke ker so ta pravila že zajeta v 2. členu v definicijah izrazov pod mesto za čiščenje orožja30. člen:

(1)
3. - brisanje besedne zveze 'motenje posesti', ker se ne uporablja več.33. člen: uskladitev delovanja strelišč

1) daljši rok za izpolnjevanje tehničnih pogojev iz III. poglavja te uredbe: 10 let od uveljavitve te uredbe.
Odgovori
#47
(21-02-2017, 12:57)Marks Napisal: evo, sem si vzel cajt, moji predlogi na osnutek 4.1.2017 uredbe o tehničnih pogojih varovanja prostorov kot tak...
morda je malce težje videt kaj je originalen text in kaj dodatno, ampak če imate dokument pred sabo ni panike Papers


2. člen: definicije

-varnostne shranjevalne enote... 
''to je že mr.t omenil in so že dane pripombe


-upravljavec strelišča je pravna oseba ali podjetnik...:
''manjka posameznik, ker se povsod drugod kot upravljavec strelišča pojavlja tudi posameznik in ni razloga da te funkcije ne bi mogel opravljati


-območje strelišča je v prostorskem aktu določena površina za dejavnost streljanja, ki je namenjena objektom oziroma ureditvi strelišča;
''ta določba verjetno onemogoča strelstvo in če se že ne briše se naj vsaj da nek razumni rok (recimo 15 let) da se te zadeve v občinskih aktih uredijo


-strelska pozicija je pozicija strelca v času streljanja
''izraz 'pozicija' se uporablja za prostor kjer strelec je lokacijsko (11.člen 7.odstavek), vendar pa lahko pride do nesporazuma in zamenjave z izrazom 'strelski položaj', 
zato predlagam namesto izraza 'pozicija' rabo izraza 'mesto', torej 'strelsko mesto je mesto strelca v času streljanja 


-precizno streljanje je polavtomatsko, repetirno ali enostrelno streljanje z enovitimi izstrelki
''besedo 'precizno' nadomestiti s slovensko 'natančno'7. člen: hramba orožja in streliva na strelišču

(2)  Prostor, namenjen za hrambo orožja in streliva, mora biti mehansko in elektronsko zaščiten. Če prostor ni mehansko zaščiten, se lahko do 10 kosov orožja iz 
kategorije B, C in 1. točke kategorije D shrani v varnostni shranjevalni enoti.
''sprememba stavka ''Če prostor ni mehansko zaščiten'' v ''Če prostor ni mehansko IN ELEKTRONSKO zaščiten'', ker nima smisla če je prostor tudi elektronsko zaščiten


8. člen: globina potencialno nevarnega območja

(1) ...prvi odstavek 10. člena te uredbe: '...je treba v času streljanja preprečiti nekontroliran dostop na območje, ki predstavlja globino potencialno nevarnega območja.'
'' besedo 'preprečiti' nadomestiti z 'omejiti', če bo že ostal ta GPNO noter v takih ogromnih gabaritih, ki tako veliki niso sprejemljivi za slovenske razmere

(3) ...GPNO...
''gabarite GPNO zmanjšati za faktor 5''11. člen: odpra strelišča

(2) '...in če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 8 stopinj horizontalno od dovoljenih skrajnih smeri streljanja.'
''brisanje tega dela stavka, ker je nesmisel da je čelna/prečna? pregrada podaljšana na vsako stran, ker je potrebno imeti tudi bočno, ki zakriva ta podaljšek čelne/prečne pregrade


(3) 'Za kratkocevna orožja mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 10 stopinj vertikalno od talne črte začetka strelne cone.'
''brisanje tega odstavka, ker je predvidena minimalna višina v (5) 3m, kar pride za razdaljo (če se tako meri) od začetka strelne cone 30m, kar pa je večinoma daljše kot so pištolska strelišča


(4) Za dolgocevna orožja, za precizna streljanja z naslonom, mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 4 stopinje vertikalno od talne črte začetka strelne cone.
''4° je neživljensko, in tako ne bomo nikoli imeli F-Class strelišča, tudi ISSF na 300m bo rabil 12m pregrado, poleg tega z razdaljo drastično pade energija izstrelku zato ne potrebuješ vedno višje ovire, 
gre se za NATANČNO streljanje, zato se naj ta odstavek spremeni v: 

'Za dolgocevna orožja, za 'natančna' streljanja z naslonom, mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 4 stopinje do višine 4m vertikalno od talne črte začetka strelne cone.


(6) Varnostna bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na streliščih in bi znotraj naklonov GPNO prileteli zaradi nekontroliranih strelov ali odbojev, 
ter mora preprečevati izlete priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je varnostna bočna pregrada iz homogenih ali sipkih materialov ustrezna, 
če je njen čelni nagib do 45 ali do 60 stopinj od navpičnice, ki sega od začetka strelne cone do strelne pregrade in če je višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 12 stopinj vertikalno od nasprotne 
bočne talne črte strelne cone. Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 2 metrov.

''poenotenje s točko (2) ker opravlja enako funkcijo in ni razumljivo kaj je mišljeno z 'znotraj naklonov GPNO' ter nižja najvišja neživljenska višina 12 stopinj:

'Varnostna bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na streliščih in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču, 
ter mora preprečevati izlete priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je varnostna bočna pregrada iz homogenih ali sipkih materialov ustrezna, 
če je njen čelni nagib do 45 ali do 60 stopinj od navpičnice, ki sega od začetka strelne cone do strelne pregrade in če je višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 10 stopinj do višine 3m vertikalno od nasprotne 
bočne talne črte strelne cone. Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 2 metrov.'


(7) Vertikalne pregrade za zaustavitev izstrelkov se uporabljajo v primerih, ko razmerje med višino neprebojnega dela strelne pregrade in med talno črto začetka strelne 
cone ne dosega predpisanega naklona in ko kljub upoštevanju izvedbenih pogojev za talno površino strelne in bočne pregrade ni mogoče drugače preprečiti izleta iz strelne cone.
''brisanje dela '...in ko kljub upoštevanju izvedbenih pogojev za talno površino strelne in bočne pregrade ni mogoče drugače preprečiti izleta iz strelne cone.', ker nima smisla
pri doslednem upoštevanju prejšnjih pravil še dodati to pravilo; to pravilo se doda če niso izpolnjenja prejšnja iz tega člena.


(8) Ne glede na drugi, šesti in sedmi odstavek tega člena, se kot ustrezne prečne strelne pregrade, varnostne bočne pregrade in vertikalne pregrade štejejo 
tudi certificirane konstrukcije, če so izvedene na način, da streljanje ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, premoženje ali motenje posesti.
'' brisanje besed 'motenje posesti', ker se v prejšnjih členih uredbe ne pojavlja.


(9) Strelske pozicije...
''beseda pozicija se skladno z definicijo nadomesti z 'mesto'12. člen: pokrita strelišča

(3) Čelna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču. 
Šteje se, da je prečna strelna pregrada ustrezna, če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 
5 stopinj (horizontalno) od dovoljene skrajne smeri streljanja. Višina neprebojnega dela mora segati od tal do stropa.
''brisanje stavka: 'Šteje se, da je prečna strelna pregrada ustrezna, če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 
5 stopinj (horizontalno) od dovoljene skrajne smeri streljanja.'
ker je nesmisel da je čelna/prečna pregrada podaljšana na vsako stran, ker je potrebno imeti tudi bočno, ki zakriva ta podaljšek čelne/prečne pregrade


(8) Odsesavanje...
''sprememba kratnikov izmenjave zraka iz '2,5' v '2 kratno' in iz '10' v '5 kratno'; prepiha ne potrebujemo


13. člen: vloga za izdajo dovoljenja

(1) V vlogi za izdajo dovoljenja mora pravna oseba ali podjetnik...
''dodati besedi 'ali posameznik''
''navesti katera dokazila o ustreznosti prostorov oz po katerih standardih ali samo o graditvi objektov ?? ter katera druga dokazila je potrebno priložiti 
v vlogi za izdajo dovoljenja, ali pa brisati te dele odstavka14. člen: priglasitev

(2) Elaborat strelišča
''potrebno videti kako se bo upošteval skrajni domet kalibrov, da se elaboratu priloži vrsto orožja in kaliber orožja s katerim se bo streljalo na strelišču,
ali pa to vrstico brisati17. člen: najava izvajanja streljanja in dnevnik streljanja

(1) '...najmanj 48 ur pred dnevom izvajanja streljanja.''
''spremeni v: '...najmanj --24-- ur pred --PRIČETKOM-- izvajanja streljanja.'


(2) Najava streljanja mora vsebovati podatke o lokaciji strelišča, upravljavcu strelišča (ime oziroma naziv, sedež in kontaktne podatke), 
vrsti streljanja (npr. tekmovanje, trening), času izvajanja streljanja.
''brisanje 'vrsta streljanja (npr. tekmovanje, trening)'


(3) Upravljavec strelišča vodi dnevnik streljanja, v katerega mora vsak strelec pred začetkom streljanja vpisati naslednje podatke:
ime in priimek,
vrsta orožja, s katerim izvaja streljanje,
kaliber orožja, s katerim izvaja streljanje,
čas zadrževanja na strelišču,
čas zaključka streljanja,
število izstreljenih nabojev.

''spremeni se v:
'Upravljavec strelišča vodi dnevnik streljanja, v katerega mora vsak strelec pred začetkom streljanja vpisati naslednje podatke:
-ime in priimek,
-vrsta orožja, s katerim izvaja streljanje,
-kaliber orožja, s katerim izvaja streljanje;

in po koncu streljanja naslednje podatke:
-čas zadrževanja na strelišču,
-čas zaključka streljanja,
-število izstreljenih nabojev.18. člen: splošna pravila

-'globina potencialno nevarnega območja odprtega strelišča mora biti zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi, 
na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. 
Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. 
V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici;'

''neživljensko in nesmiselno je to postavljanje v samostojno pravilo ker se to ureja v 8. členu (1) odstavek; 
če že mora biti to v uredbi se naj priključi 8. členu na konec (1) odstavka, ki bi se potem glasil:

'Globina potencialno nevarnega območja je območje, v katerem lahko izstrelki in odbiti delci ogrožajo izvajalce streljanja 
in druge udeležence, druge osebe, živali in premoženje. Če strelišče nima pregrad ali če v potencialno nevarnem območju 
oziroma njegovem delu ni na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje 
ali zdravje ljudi ali premoženje, kot to določa prvi odstavek 10. člena te uredbe, je treba v času streljanja omejiti 
nekontroliran dostop na območje, ki predstavlja globino potencialno nevarnega območja, katera mora biti zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi, 
na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. 
Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. 
V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici.'


-'dostop v globino potencialno nevarnega območja mora biti v času, ko na strelišču poteka streljanje, onemogočen 
(npr. opozorilni trakovi, ograja,  fizični nadzor ali na drug ustrezen način, ki preprečuje dostop).'

''ta točka se briše ker so že v 8. členu podane vse podrobnosti o varovanju GPNO in se pravilo ponavlja kot neustrezno samostojno
če se ta točka ne briše potem je potrebno VEDNO varovati GPNO neglede če poskrbimo da izstrelek ne zapusti strelišča, morda tudi v zaprtem strelišču?


20. člen: dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču

-'strelci morajo zagotoviti varnost na strelišču tako, da ne bodo ogrožali zdravja in življenja ljudi na strelišču 
in izven mej strelišča ter premoženja in motenja posesti.;'

''briše se 'in motenja posesti', ker se v tej uredbi ne uporablja več


VI. IZVAJANJE STRELJANJA

'poglavje VI. je prepis nekih internih pravil in so kot taka nesmislena, ker se pojavljajo že v drugih členih'


22. člen: splošna pravila

brisanje točke (1) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu
brisanje točke (2) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu
brisanje točke (3) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu


23. člen: izvedba streljanja

brisanje točke (1) ker so ta pravila že zajeta v 19. členu in z samim CIP-om orožja ter s tem vpisom v OL ki se preverja
brisanje točke (2) ker so ta pravila že zajeta v 2. členu v definicijah izrazov
brisanje točke (3) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu s seznanitvijo poteka streljanja
brisanje točke (4) ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu s seznanitvijo poteka streljanja
brisanje točke (5) ker so ta pravila že zajeta v 9. členu glede skrajnih smeri streljanja in 18. členu
brisanje točke (6) ker so ta pravila že zajeta v 2. členu v definicijah izrazov kje se nahaja mesto za praznenje


24. člen: zastoji in okvare

brisanje točke ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu s seznanitvijo poteka streljanja


25. člen: uporaba zaščitnih sredstev

brisanje točke ker so ta pravila že zajeta v 19. členu z dolžnostjo upravljalca strelišča


26. člen: izpraznitev orožja

brisanje točke ker so ta pravila že zajeta v 19. in 20. členu s seznanitvijo poteka streljanja ter v 2. členu v definicijah glede praznega orožja


27. člen: čiščenje orožja

brisanje točke ker so ta pravila že zajeta v 2. členu v definicijah izrazov pod mesto za čiščenje orožja30. člen:

(1)
3. - brisanje besedne zveze 'motenje posesti', ker se ne uporablja več.33. člen: uskladitev delovanja strelišč

1) daljši rok za izpolnjevanje tehničnih pogojev iz III. poglavja te uredbe: 10 let od uveljavitve te uredbe.Kaj pa precizno/natančno streljanje s črnim smodnikom, kjer ni enovitega naboja ?
Kaj pa
Odgovori
#48
Marks, take ideje kot jih imaš ti in tebi podobni somišljeniki me neskončno iritirajo. Greste skozi predloge in namesto da bi člene, ki so nesmiselni, neživljenski, nezakoniti in večinoma kar neustavno gladko zavrnili, se kar strinjaš s tem omejevanjem. Tvoj odgovor ni "to je neustavno" ampak rečeš naj bo to 50% namesto 100%...
Ali se strinjaš da ti lahko lokalna skupnost z odlokom dovoljuje kdaj lahko greš na sprehod s cuckom? Kdaj se lahko pelješ z motorjem in kdaj lahko igraš tenis?

Če ti oblast napiše da mora biti nekaj mehansko varovano ti pa dodaš "mehansko IN elektronsko" kot da še nimaš dovolj predpisov?

To kar si ti napisal se meni bere, kot da te v arestu hoče naguzit Bubba, ti pa prosiš naj te raje Sanchez, ker ima manjšega curaka...
Odgovori
#49
Dober golaš si skuhal Marks. Ampak pljunil si tudi noter.
Uroš je opozoril na hrup (želi višje mejne vrednosti). Sem napisal, da bi prej dosegli legalizacijo dušilcev. To pa izgleda vam ni všeč.
Kristiana moti časovna omejitev streljanja. Ne bo šlo. Hrup kot moteč dejavnik za okolje se bo vedno časovno omejeval. Po možnosti na minimum.
Pa smo spet pri dušilcih zvoka (tistih na orožju in strelskem mestu).

Saj pričakujem spet kakšno krepko nazaj. Pa se ne sekiram več in spremljam to kot burlesko (povsod mešate organe tako da sem včasih v dilemi če ne berem kakšno pornografijo).
 Le tisto o funkcionalni nepismenosti sem mislil resno.
Odgovori
#50
(21-02-2017, 18:20)alojz1 Napisal: Dober golaš si skuhal Marks. Ampak pljunil si tudi noter.
Uroš je opozoril na hrup (želi višje mejne vrednosti). Sem napisal, da bi prej dosegli legalizacijo dušilcev. To pa izgleda vam ni všeč.
Kristiana moti časovna omejitev streljanja. Ne bo šlo. Hrup kot moteč dejavnik za okolje se bo vedno časovno omejeval. Po možnosti na minimum.
Pa smo spet pri dušilcih zvoka (tistih na orožju in strelskem mestu).

Saj pričakujem spet kakšno krepko nazaj. Pa se ne sekiram več in spremljam to kot burlesko. Le tisto o funkcionalni nepismenosti sem mislil resno.

Hrup je že zakonsko časovno omejen z ZJRM, nočni mir velja od 2200 do 0600. Sicer pa tudi strelišča že upoštevajo neko common sense omejitev - se ne strelja po 1900, niti se ne strelja ob nedeljah in praznikih.
Odgovori
#51
izpostavil sem samo način razmišljanja, ki se vleče čez celoten Marksov predlog; ne gre samo za časovne termine. Gre za enakost pred zakonom glede omejitev nečesa, za kar ni realnega razloga. Ni pomembno da gre za marginalno skupino. Če bi z isto logiko merili pometne prekrške, bi že davno vsi hodili peš. Vsakič, ko se nekdo zapelje v kontra smer na avtocesto, vsakič ko kak nakresan voznik naredi nesrečo. Če bi z isto logiko merili cucke, bi vsakič ko sosedov Sultan strga poštarju hlače, govorili o problematiko nevarnih psov. Itd, itd.
Odgovori
#52
(21-02-2017, 18:26)Kristian Napisal:  Če bi z isto logiko merili cucke, bi vsakič ko sosedov Sultan strga poštarju hlače, govorili o problematiko nevarnih psov. Itd, itd.
Ne vsakič. Dvakrat. Potem bi šel Sultan spat.
Tudi to je v zakonu točno urejeno. Prvič prevzgoja + mandatna kazen lastniku, drugič zzzzzzzzzzzzzzz
Odgovori
#53
(21-02-2017, 18:02)Kristian Napisal: Marks, take ideje kot jih imaš ti in tebi podobni somišljeniki me neskončno iritirajo...
jst sem samo dal možne predloge na TA osnutek (in vse kar sem zapisal je olajševalno in ne tako kot si ti zapisal), ampak vseeno točno razumem v kateri smeri praviš da moramo razmišljati.

sj lahko moj prispevek zbrišem, ker ni smiseln in bo vse to padlo na ustavnem sodišču ker krati svobodo in je neustavno in bo tako kot je bilo prej.  zakaj potem taka galama?
Odgovori
#54
- zmotilo me je da nekaj ureja vlada, nekaj določa minister, nekaj pa lokalna skupnost....

Tako kot ugotavljate, bodo ključni podzakonski akti, kjer nas bodo ali ne stiskali... Hrup od 0700 do 2100 je brez potrebe ampak OK, če tako predvidevajo. Da bi pa kar krajevna skupnost omejila čas na 10.00 do 10.15 kot je nekatere strah pa menim, da je mišljeno, da bi Občina s svojimi predpisi omejila ta čas. Ko berete in si razlagate okoli GPNO bodite pozorni na vejice in ali, in - kajti ni vse tako črno. 

Za mene je ključen elaborat, ali ga bom uspel pripraviti - zadovoljiti ali ne...
Odgovori
#55
(18-02-2017, 11:20)www.rojal.si Napisal: Več kot očitno je čas, da skupaj zbiramo pripombe na enem mestu. Vabimo vse, da pomagati pri konstuktivnem zbiranju pripomb.
Marks tole resno zgrabi, potem pa ugotavljate z kakšnim bi bil raje je...
Pa saj se strelci še med sabo ne morete dogovorit. Vsaj kulturno ne.
Enotni ste le takrat kadar združno nekoga pljuvate. Lovce npr.
Odgovori
#56
Jemljite to kot "brainstorming" in ne kot anketo (čeprav bo organom lahko služila kot argument, da se celo nekateri lastniki orožja strinjajo z njimi) in pač napišite kar mislite. Nima pa smisla tolčt po tem, ker ti kar mirno povem, da bo dejanskih predlogov ene par ker se večini niti ne da ukvarjat s tem.

Drugače pa fajn bi bilo poznat predpise v naši državi, je pa resnično težko za nepoznavanje (hrup recimo kot je bilo napisano ureja zakon o javnem redu in miru skupaj z mejnimi vrednostnimi za določena območja, ki jih ureja Uredba o mejnih vrednostih bla bla bla in še nekaj drugih bla bla predpisov, ki jih "fura" ARSO) kriviti navadne državljane, če še "strokovnjaki" na IRSZN, MNZ, Policiji, Varuhu ČP in še kje tega ne vedo... Drugače pa Direktiva EU govori, da se hrup vedno načeloma omejuje pri viru le problem "strokovnjakov" pri nas je da to rešujejo tako da vir enostavno prepovedo in če to ne gre napišejo zakonodajo tako, da se vira ne da uporabljat. Človek bi rekel da so vsi hodili v Višnjo goro v šolo in pripravništvo opravili na tamkajšnji sodbi...
Odgovori
#57
načeloma se predlog nanaša samo na spremembe glede strelišč, ostalo ne spreminja
Odgovori
#58
Seveda kar se tega dela tiče, Zoro se bo tudi odpiral po poletju oz. ko bo sprejeto na EU ravni kar pač bo, sicer pa imaš dva dela en del je uredba ki jo bo sprejela vlada in drug del sprememba zoro in če spremenijo 50. člen tretji odstavek lahko tudi bilo kaj drugega, ker se itak niso še lotili zadeve do te mere, da bi sploh postopek imel rep in glavo ampak o tem se javno pač ne bo razglabljalo.
Odgovori
#59
(21-02-2017, 20:43)Pero75 Napisal: načeloma se predlog nanaša samo na spremembe glede strelišč, ostalo ne spreminja

strelišča, hramba, tehnično varovanje ,puškarje ,štacune ,klube  etc,  ----> če malo možgančke vklopte ZORO in ti pravilniki veljajo tudi na vojaških streliščih kadar jih uporabljajo civilisti (strelišč pa vojska ne bo 'prilagajala' zoru in podrejenim pravilnikom zato ,da se bi lahko malce ob vikendih pokalo)

Če je to tako sprejeto kot predlagajo potem te ZORO niti ne rabi zanimat kajti krepelo boš lahko gledal doma v sefu EN ta pa ta , pa nič ne boš pokal ker ne bo kje pokat. Potem je čisto vseno če vse polavtomate prepovejo

Ti pravilniki so pomebnejši kot sam ZORO kjer bo na tapeti B4/7
Odgovori
#60
Končno razmišlja nekdo v pravo smer.  Vidi tisto kar bo sledilo. Večina se pa ubada z mislijo "sam, da meni polavtomat ostane".
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)