Strelec.si - Slovenski strelski forum
SODNIŠKI SEMINAR ASZS 2014 - Printable Version

+- Strelec.si - Slovenski strelski forum (https://www.strelec.si/forum)
+-- Forum: Tekmovanja (https://www.strelec.si/forum/forum-4.html)
+--- Forum: Natančno streljanje (https://www.strelec.si/forum/forum-11.html)
+--- Thread: SODNIŠKI SEMINAR ASZS 2014 (/thread-11499.html)SODNIŠKI SEMINAR ASZS 2014 - Boro - 08-01-2014

Pozdravljeni,

ASZS prireja vsakoletni sodniški seminar za sodnike F-Klase in BR-50 /25/ na strelišču v Tekstilni tovarni Tržič /sejna soba/ .Tečaj bo 27 januarja 2014 ob 17.00 .Na tečeju bodo stari sodniki obnovili znanje ,novi pa pridobili teoretične osnove sojenja in pravil .

Vabljeni,

za ASZS Boro
:)


SODNIŠKI SEMINAR ASZS 2014 - shoot4fun - 09-01-2014

Boro !!

Presente !! Komandante .
L.P.
Henrie


SODNIŠKI SEMINAR ASZS 2014 - Boro - 29-01-2014

Pozdravljeni,

seminar za sodnike ASZS je za nami.Udeležilo se ga je 24 sodnikov,ki so v 3 urah
obnovili in pridobili znanja iz BR tekmovanj in tekmovanj v F-klasi.Vsi sodniki imajo sedaj Sodniške izkaznice.

V zvezi z rangiranjem sodnikov v višje nazive/stopnje/ bomo natisnili evidenčne knjižice za opravljene ure sodnikov . Za pridobitev naziva Višjega sodnika - CRO je potrebno 30 ur sojenja.Za pridobitev naziva Sodnik Mojster /RM/je polek 30. ur potrebno še soglasje vseh sodnikov.

LP Boro
ASZS

:)