Strelec.si - Slovenski strelski forum
Strelivo in surovine Lapua - Novo! Strelivo 8x57JS OT in 8x57JS Naturalis - Printable Version

+- Strelec.si - Slovenski strelski forum (https://www.strelec.si/forum)
+-- Forum: Oglasi trgovcev (https://www.strelec.si/forum/forum-8.html)
+--- Forum: Artek (https://www.strelec.si/forum/forum-37.html)
+--- Thread: Strelivo in surovine Lapua - Novo! Strelivo 8x57JS OT in 8x57JS Naturalis (/thread-18260.html)

Pages: 1 2


RE: Strelivo in surovine Lapua - Novo! Strelivo 8x57JS OT in 8x57JS Naturalis - artek - 04-06-2021

Prejeli smo novo poĊĦiljko streliva in surovin Lapua.
Med novostmi tudi strelivo 8x57JS OT, 8x57JS Naturalis ter tulci 284 Winchester.

Klik na novosti.