Strelec.si - Slovenski strelski forum
Smodnik VihtaVuori - nova pošiljka! Tudi 3,5kg N1xx ter 3,6kg N555 - Printable Version

+- Strelec.si - Slovenski strelski forum (https://www.strelec.si/forum)
+-- Forum: Oglasi trgovcev (https://www.strelec.si/forum/forum-8.html)
+--- Forum: Artek (https://www.strelec.si/forum/forum-37.html)
+--- Thread: Smodnik VihtaVuori - nova pošiljka! Tudi 3,5kg N1xx ter 3,6kg N555 (/thread-27629.html)Smodnik VihtaVuori - nova pošiljka! Tudi 3,5kg N1xx ter 3,6kg N555 - artek - 02-04-2021

Prejeli smo novo pošiljko smodnika VihtaVuori
Poleg vseh 0,45kg, 0,5kg in 1kg pakiranja, smo prejeli tudi 3,5kg N140, N150 in N160, ter 8lb (3,6kg) N555!


RE: Smodnik VihtaVuori - nova pošiljka! Tudi 3,5kg N1xx ter 3,6kg N555 - artek - 22-07-2021

Prejeli smo novo pošiljko smodnika VihtaVuori, tudi manjkajoči N32C.
Klik na seznam