Strelec.si - Slovenski strelski forum
III. KOLO DRŽAVNE LIGE EMONA - 20.5.2006 - Printable Version

+- Strelec.si - Slovenski strelski forum (https://www.strelec.si/forum)
+-- Forum: Tekmovanja (https://www.strelec.si/forum/forum-4.html)
+--- Forum: Natančno streljanje (https://www.strelec.si/forum/forum-11.html)
+--- Thread: III. KOLO DRŽAVNE LIGE EMONA - 20.5.2006 (/thread-80.html)III. KOLO DRŽAVNE LIGE EMONA - 20.5.2006 - LukaV - 15-05-2006

Strelsko druA!tvo VOJNI VETERAN
Masarykova 17, LJUBLJANA

R A Z P I S

III. KOLO DRA1AVNE LIGE V STRELJANJU Z OROA1JEM VELIKEGA KALIBRA - Liga EMONA 2006


Strelsko druA!tvo VOJNI VETERAN iz Ljubljane prireja v soboto, dne 20. 05. 2006 tekmo tretjega kola drA3avne lige v streljanju z oroA3jem velikega kalibra – Liga EMONA 2006.
Tekmovanje bo potekalo na streliA!ču SV Mlake pri Vipavi.

Prijave tekmovalcev sprejemamo od 08.30 do 09.30 ure, začetek uradnega tekmovanja je ob 10.00 uri. Pozivamo tekmovalce, da se drA3ijo točnega urnika tekmovanja.

Prijavnina za posameznega strelca znaA!a SIT 6.500,00. V prijavnini so zajeti vsi stroA!ki tekmovanja, posamezni tekmovalec pa ima pravico nastopati v treh disciplinah. Prijavnina se poravna pred tekmovanjem.

Predhodne prijave in informacije S D V V
Masarykova 17, p.p. 4591, LJUBLJANA

ali telefonskih A!tevilkah: 031 611-666
041 504-859
041 790-901

ali na naA!em elektronskem naslovu: [url="http://www.sdvv.info"]http://www.sdvv.info[/url]

Pri streljanju je obvezna uporaba zaA!čitnih sredstev! Tekmovalci si strelivo preskrbijo sami!

VSAK TEKMOVALEC TEKMUJE NA LASTNO ODGOVORNOST!

Za kulinariko bo, kot vedno, poskrbel naA! Miran s svojo ekipo. Pripravil nam bo zajtrk in za kosilo pečene krače, ter dobro vipavsko kapljico.

PRAVILA TEKMOVANJA:

Tekmuje se posamično in ekipno. Ekipa A!teje tri člane, ne glede na spol. Za ekipni rezultat
A!teje seA!tevek rezultatov članov posamezne ekipe. Vsak tekmovalec lahko strelja le za eno
ekipo. OroA3je mora biti serijske izdelave, prav tako ni dovoljeno oroA3je z kompenzatorjem.

Tekmovanje se izvaja po pravilniku SZPS.
TEKMOVALO SE BO V NASLEDNJIH DISCIPLINAH:

1. PIA TOLA VELIKEGA KALIBRA
- Strelja se na razdalji 25 metrov.
- Velikost tarče je 50/50 x 20 cm.
- Čas streljanja je omejen na 30 minut.
- Strelja se 5 poizkusnih strelov in 30 strelov za rezultat.
- Strelja se stoje, drA3a oroA3ja je dvoročna.

2. REVOLVER VELIKEGA KALIBRA
- Tekmovalni pogoji so enaki kot pri kategoriji piA!tola velikega kalibra.

3. VOJAA KA PUA KA V SERIJSKI IZVEDBI (odprti vizir)
- Strelna linija na razdalji 100 metrov.
- Velikost tarče je DIN 4 x 13 cm.
- Čas streljanja je omejen na 25 minut.
- Strelja se 5 poizkusnih strelov in 20 strelov za rezultat.
- Tekmovalec strelja iz leA3ečega poloA3aja z naslonom.

4. OSTROSTRELNA PUA KA Z OPTIČNO NAMERILNO NAPRAVO
- Strelja se na razdalji 300 metrov.
- Velikost tarče je 57/57 x 34 cm.
- Čas streljanja je omejen na 25 minut.
- Strelja se 5 poizkusnih strelov in 10 strelov za rezultat.
- Tekmovalec strelja iz leA3ečega poloA3aja z naslonom.

5. MK PUA KA Z OPTIČNO NAMERILNO NAPRAVO
- Strelna linija bo na razdalji 50 ali 100 metrov – odvisno od danih pogojev na streliA!ču.
- Velikost tarče je 55/37 x 8 cm.
- Čas streljanje je omejen na 25 minut.
- Strelja se 5 poizkusnih strelov in 20 strelov za rezultat.
- Tekmuje se iz leA3ečega poloA3aja z naslonom.

NajboljA!im tekmovalcem bodo podeljeni pokali, medalje in praktične nagrade. Podelili bomo tudi posebno nagrado in sicer tekmovalcu, ki bo dosegel najboljA!i rezultat (uvrstitev) v disciplinah kratkocevnega in dolgocevnega oroA3ja. Nagrada je piA!tola CZ M 70 v kalibru
7,65 Browning.LJUBLJANA, 03. 05. 2006

Predsednik SDVV
BORIS ZAFRAN


III. KOLO DRŽAVNE LIGE EMONA - 20.5.2006 - LukaV - 24-05-2006

REZULTATI III. TEKME DRA1AVNE LIGE V STRELJANJU Z OROA1JEM
VELIKEGA KALIBRA - Liga EMONA 2006

V soboto 20. 05. 2006 smo na streliA!ču SV Mlake pri Vipavi uspeA!no izvedli strelsko tekmo,
na kateri so bili doseA3eni naslednji rezultati:

REVOLVER velikega kalibra:
1. Martin ILENIČ, 276
2. Robert ILENIČ, 271
3. Romeo MIAN, 266
4. Anton LAMPELJ, 266
5. Bela ČERPNJAK, 259
6. Stane PETROVIČ, 257
7. Damjan KRAMARA IČ, 255
8. DuA!an SENAA1IN, 238
9. Branko JAGNJE, 235
10. Metod A AVS, 228

PIA TOLA velikega kalibra:
1. Robert ILENIČ, 278
2. Damjan KRAMARA IČ, 262
3. Martin ILENIČ, 257
4. BoA!tjan PODLOGAR, 251
5. Anton LAMPELJ, 249
6. Bela ČERNJAK, 248
7. Samo A AVS, 242
8. Rudi POGAČAR, 240
9. A1iga POLAJNAR, 237
10. Miran MOMČILOVIČ, 233

VOJAA KA PUA KA:
1. Boris ZAFRAN, 185
2. Romeo MIAN, 184
3. Silvan MERLJAK, 181
4. Leon BELL, 174
5. Robert STRITHOFF, 163
6. Samo A avs, 162
6. Metod A AVS, 161
7. Luka VERBEC, 157
8. JoA3e BATIČ, 152
9. Miran MOMČILOVIČ, 137
10. NataA!a KNAVS, 133

OSTROSTRELNA PUA KA.
1. Klavdij A UA MELJ, 97
2. Milan PANKER, 91
3. Romeo MIAN, 86
4. Silvan MERLJAK, 83
5. Rudi POGAČAR, 75

MALOKALIBERSKA PUA KA – navadna
1. Robert ILENIČ, 199
2. Martin ILENIČ, 197
3. Branko JAGNJE, 196
4. DuA!an SENAA1IN, 195
5. Ludvik KLAVS, 194
6. Damjan KRAMARA IČ, 193
7. Luka VERBEC, 192
8. Boris ZAFRAN, 192
9. Samo A AVS, 191
10. Bela ČERNJAK, 190

MALOKALIBERSKA PUA KA – optika
1. Emil ULE, 71

EKIPNO - PIA TOLA:
1. ekipa SAGITARIUS (R. Ilenič, M. Ilenič, D. KramarA!ič), 797
2. ekipa 3 GLAV (M. A avs, S. Petrovič, D. SenaA3in), 579
3. ekipa SDV BLOKE (L. Bell, Z. Nagode, E. Ule), 479

EKIPNO - REVOLVER:
1. ekipa SAGITARIUS (R. Ilenič, M. Ilenič, D. KramarA!ič), 802
2. ekipa ZAFRAN (B. Zafran, T. Lampelj, B. Jagnje), 704
3. ekipa 357 (M. A avs, S. Petrovič, D. SenaA3in), 625

EKIPNO - VOJAA KA PUA KA:
1. ekipa LIPOVEC (L. Verbec, M. A avs, S. A avs), 480
2. ekipa SDV BLOKE (L. Bell, Z. Nagode, E. Ule), 479


Posebno nagrado (piA!tola CZ M – 70) pa si je pristreljal Robert ILENIČ iz kluba SAGITA-
RIUS, ki je zmagal v dveh kategorijah (kratkocevno in dolgocevno oroA3je).