Search Results
Post Author Forum Replies Views Posted [asc]
    Thread: Akademsko vprašanje
Post: RE: Akademsko vprašanje

@Ljutica Bogdan Različne skupine glede na; poznavanje specifičnega področja, pretekle izkušnje, izobrazba, širše družbene nazore,… Primer, odgovora na zgornje vprašanje oseb, kjer je ena na načeln...
Iurium humanorum Razno 17 2.822 21-05-2021, 10:07
    Thread: Akademsko vprašanje
Post: Akademsko vprašanje

Že nekaj časa z različnimi skupinami posameznikov preigravam naslednji hipotetičen scenarij: "Kakšne bi bile posledice, v kolikor področje orožja in sorodnih sredstev ne bi bilo posebej zakonsko re...
Iurium humanorum Razno 17 2.822 21-05-2021, 07:48
    Thread: Ponovna sprememba EU Direktive
Post: RE: Ponovna sprememba EU Direktive

Kakor sam razumem portal, kot je Strelec, je to prostor, kjer lahko poteka pol-javna razprava zainteresirane, nemara tudi strokovne javnosti. Prav vsi moji komentarji so se nanašali na obravnavano tem...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 30 5.790 20-05-2021, 09:09
    Thread: Ponovna sprememba EU Direktive
Post: RE: Ponovna sprememba EU Direktive

dani_79 Napisal: (20-05-2021, 07:39) -- Lol -- Zgolj tri kratka vprašanja: - Katero od zapisanih dejstev ni točno? - Kateri deduktivni zaključki niso točni? - Kaj točno je v zapisu smešnega? ...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 30 5.790 20-05-2021, 07:58
    Thread: Ponovna sprememba EU Direktive
Post: RE: Ponovna sprememba EU Direktive

@TataKo4 Naj začnem z zadnjim delom. Po mojih izkušnjah se nekateri posamezniki ne zavedajo negativnih posledic, ki jih prinaša prekomerna zakonska regulacija določenega področja. Ti namreč resnično ...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 30 5.790 20-05-2021, 06:54
    Thread: Ponovna sprememba EU Direktive
Post: RE: Ponovna sprememba EU Direktive

@Matjaž_ @rujceho Absoluno se zavedam, da na mnogih področjih prihaja do kršitev nekaterih temeljnih načel. Kar pa ne spremeni dejstva, da so te še vedno nedopustne in je nujno nanje dosledno opoz...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 30 5.790 19-05-2021, 07:45
    Thread: Ponovna sprememba EU Direktive
Post: RE: Ponovna sprememba EU Direktive

13. člen, 1. odstavek, Direktive (EU) 2021/555 pravi naslednje: »The acquisition of loading devices for centre-fire semi-automatic firearms which can hold more than 20 rounds or more than 10 rounds in...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 30 5.790 17-05-2021, 13:48
    Thread: Ponovna sprememba EU Direktive
Post: RE: Ponovna sprememba EU Direktive

Direktiva 2021/555 je v svojem bistvu nekakšno uradno prečiščeno besedilo Direktive 2017/853 ter preteklih dveh. Sam nastanek je bil do odločene mere pričakovan (Direktiva iz leta 91 je bila dvakrat n...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 30 5.790 16-05-2021, 21:04
    Thread: poziv k zunajzakonskemu popisu "strelišč"
Post: RE: poziv k zunajzakonskemu popisu "strelišč"

Sicer vem, da si bo marsikdo mislil, ponovno nakladanje pa vendar. Razlog za vedno večjo birokratizacijo države, ki služi le sama sebi, je v neupoštevanju pravil nomotehnike! Da se to lahko dogaja, je...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 10 8.134 13-05-2021, 19:57
    Thread: Novice na temo orožja in strelstva v tujini
Post: RE: Novice na temo orožja in strelstva v tujini

https://www.nytimes.com/2021/05/11/world/europe/russia-school-shooting.html Tipičen primer vse prepogosto videnega pristopa trenda je brezglav odziv oblasti na tragedijo iz katere izhaja izključno ...
Iurium humanorum Razno 263 127.393 12-05-2021, 13:40
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

@jabolko Da, Zaradi nekateirh spoecifičnih okoliščin lahko pride do t.i. supersoničnega poka tudi pri izjemno visokih podzvočnih hitrostih. Zaradi tega se proizvajalci podzvočnega streliva običajno o...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 11-05-2021, 13:20
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

@jabolko Kaj v zvezi z navedenim naj ne bi bilo točno? Hitrost zvoka je odvisna od vrste dejavnikov (nadmorske višine-gostote zraka, temperature, relativne vlažnosti,...). Namesto okvirne vrednost...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 10-05-2021, 13:52
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

@dex Zakonodaja ima več nalog. Na eni strani gre za pravno materijo, na drugi pa je to tudi do določene mere političnen akt, ki želi na dekrarativni ravni poudariti določeno pravico, koncept, ipd. To...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 10-05-2021, 07:11
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

@Shooter Policija in vojska uporabljata naprave in metode za dušenje poka v zelo omejenem obsegu. Gre namreč za izredno specifične taktične okolišćine, kjer uporaba le teh predstavlja taktično predno...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 09-05-2021, 07:11
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Primer kratkega in jedrnatega predloga zakonske dikcije s pojasnili. Dušilniki poka (x) Dušilniki poka so naprave, ki zmanjšujejo intenzivnost poka ob strelu. (x) Pridobivanje, posest in up...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 09-05-2021, 06:09
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Dušilnik poka je točno to, kar opredeljuje izraz. Naprava, ki zmanjša pok ob strelu. So takšni, ki so v te svoji funkciji nekoliko bolj učinkoviti in takšni, ki so nekoliko manj. Vsaka naprava je namr...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 08-05-2021, 19:43
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Ob strelu pol-avtomatskega strelnega sredstva povzročijo zvoke trije elementi; pok, kot posledica preboja zvočnega zidu izstrelka, pok, kot posledica naglega izhoda plinov iz cevi ter mehanski zvoki, ...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 08-05-2021, 15:02
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

@SU84 Tudi sam sem realist in se izjemno dobro zavedam vseh dejavnikov, ki so povezane s sprejemanjem zakonodaje. V primeru te to ni čisto nič drugače, oziroma je zaradi nekaterih specifičnih eleme...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 05-05-2021, 08:36
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Imamo dve temeljni vprašanji. Ali je to področje dobo urejeno? To se nanaša tako na vprašanje, kako ga javnost sprejema, kot tudi kakšna je pravna regulacija. Drugo vprašanje pa je, ali je smer razvoj...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 05-05-2021, 07:42
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

[email protected] Napisal: (04-05-2021, 18:39) -- Bilo bi lepo, če bi jo upoštevali in to dopolnjeno iz leta 2018, vendar se ves svet trenutno vrti v nasprotno smer na vseh področjih. Nekatere stvari so neskonč...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 04-05-2021, 20:02
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Zgolj nekaj kratkih vprašanj za tiste, ki menijo, da moja prizadevanja ne gredo v pravo smer. Ali je so seznanjeni z vsebino Resolucije o normativni dejavnosti iz leta 2009? Ali menijo, da jo je treba...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 04-05-2021, 16:52
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

@JRC Še mnogo preden se je sprejemala EU zakonodaja sem opozarjal na določene probleme in v okviru sprejemanja te po svojih možnosti poizkušal postaviti relevantna vprašanja,... Pod vplivom različnih...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 04-05-2021, 15:37
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

@JRC Kaj je na nivoju EU treba in kaj ne, absolutno presega razpravo na tem forumu. Morda zgolj toliko. Popolnoma vsak nesmisle, ki si ga evropski birokrati izmislijo ni treba implementirati, če za t...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 04-05-2021, 14:44
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Očitno se ne razumeva. Sedanja pravna ureditev na tem področju izhaja iz domneve, da civilist, kot tak, ni upravičena do posesti s tem zakonom posebej zakonsko reguliranih sredstev. Posledično predmet...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 04-05-2021, 13:42
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Ob svojem prvotnem komentarju včerajšnje javne predstavitve sem zapisal, da so se številni govorniki osredotočili na docela nepomembna vnašanja in s tem dajali legitimnost določenim rešitvam. Eden ...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 04-05-2021, 07:58
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Zgolj primer treh alinej preambule področnega zakona, ki bi bili v skladu z nekaterimi temeljnimi pravili. (x) Ta zakon posebej zakonsko regulira področje sredstev, ki so glede na tehnične lastnost...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 03-05-2021, 18:43
    Thread: Zakon o orožju gre na sejo Vlade
Post: RE: Zakon o orožju gre na sejo Vlade

Nemara bi kazalo napisati kako vrstico o današnji javni predstavitvi pred matičnim delavnim telesom. Razen nekaj redkih poudarkov moram priznati, so me številne razprave močno razočarale. Žal se je po...
Iurium humanorum Sprememba zakonodaje glede strelišč 2015 1.097 511.005 03-05-2021, 17:07
    Thread: Novice na temo orožja in strelstva v tujini
Post: RE: Novice na temo orožja in strelstva v tujini

@volvo2 Sicer se absolutno strinjam, da bi bilo na tem področju smiselno stvari bolje doreči, ni pa točna trditev, da samoobramba, kot takšna, v Sloveniji ni dopustna. Zgolj primer iz prakse, posamez...
Iurium humanorum Razno 263 127.393 30-04-2021, 08:49
    Thread: ... keglanje za Kranj
Post: RE: ... keglanje za Kranj

bob78 Napisal: (28-04-2021, 17:56) -- Kako pa puško spraviš v mikrovalovko? Kam gre pa cev? -- Morda bi bilo tako mogoče spraviti kak v celoti razstavljen Remington ACR (bivša Magpul Masada).
Iurium humanorum Razno 34 6.074 28-04-2021, 19:44
    Thread: ... keglanje za Kranj
Post: RE: ... keglanje za Kranj

@romunov V Sloveniji ni ravno redkost, da organi pregona odkrijejo takšna in drugačna bojna sredstva, saj je zaradi bližine preteklih vojnih žarišč oskrba zagotovljena. Načeloma se policija v svojem ...
Iurium humanorum Razno 34 6.074 28-04-2021, 17:55