Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
zaklepanje foruma za nepovabljene in debata o spremembah ZORO in pravilnika
#39
Citat:Pozdravljeni,

Glede na to da ste pred časom prejeli nekaj predlogov poslanih direktno s strani zvez, smo prepričani da ste dobili dovolj materiala za analizo.

Poslani materiali naj služijo za bodoče dogovore saj jih zaradi kratkega roka (zopet) nismo uspeli uskladiti. Kot sm0 že nekajkrat omenili na sestanku potrebujemo več časa za obdelavo in usklajevanje saj se usklajuje 12 zvez, kjer vsi opravljajo delo volontersko kar pomeni izven delovnega časa.

V osnovi pa je potrebno poudariti, da zavračamo vaše poslane predloge zaradi spodaj navedenih razlogov:


- celotna »problematika« strelišč bazira na nepopolni in nestrokovni analizi oz. na analizi, kjer so podatki prikazani na način, da ne izkazujejo dejanskega stanja
- do danes še vedno nismo dobili argumentov, da sploh obstaja potreba po tako drastičnem spreminjanju zakonodaje, ki v kolikor bo sprejeta v taki obliki, pomeni konec strelstva v Sloveniji!
- z načinom dela (neupoštevanje naših pripomb, ločeno sestankovanje in dogovarjanje o izjemah z deležniki, pomanjkljivi zapisniki sestankov, neupoštevanje pripomb na zapisnike) povzročili nepotrebno slabo voljo in na naši strani občutek, da smo vabljeni na sestanke izključno z namenom zagotavljanja alibija, da so vaši enostranski predlogi usklajeni ali usklajevani z zainteresirano javnostjo
- sami predlogi predstavljajo v določeni meri povsem nestrokovno birokratizacijo (namerno?) področja, ki bo otežila oz. onemogočila delo tako vam in ostalim državnim organom še posebej pa nam katerim bo naloženo zbiranje dovoljenj, mnenj in listin, ki nimajo nikakršnega vpliva na vaš osnovni cilj, ki naj bi bil zagotavljanje varnosti, še več v nekaterih primerih ste vnesli v predloge celo izjeme za določene skupine na tak način, da se je varnost prej zmanjšala kot povečala, po drugi strani pa nekaterim skupinam praktično onemogočili športno in rekreativno vadbo
- posegli ste tudi v pristojnosti drugih organov (recimo vojaško-civilno sodelovanje) saj ste z vašimi predlogi, kako naj bi bilo to pravno formalno urejeno povsem onemogočili dosedanje oblike sodelovanja z nemogočimi zahtevami do upravljalca vojaških strelišč
- določeni predlogi so popolnoma neživljenjski ter neizvedljivi za slovensko okolje. Prepisovanje tujih priročnikov in pravilnikov enostavno ni možno pač pa je treba zadeve (v kolikor se že prepisujejo tuje rešitve) zadevo prirediti za področje, kjer naj bi se pravila implementirala
- nenazadnje del predlogov je celo neustavnih

V kolikor je razlog za spremembo povečanje varnosti na streliščih potem je potrebno na spremembo pravil gledati enako za vse brez kakršnih koli izjem, po trenutnih predlogih pa so pogoji za civilna strelišča celo manj zahtevni kot pa za klubska.

Glede na to, da je bila sprejeta nova direktiva EU, ki drastično spreminja določene elemente orožne zakonodaje menimo, da ni več mogoče ločevati sprememb, ki jih želite vnesti v ZORO zaradi t.i. "problematike strelišč" ampak bo potreben bistveno večji poseg v orožno zakonodajo. Predlagamo popolno spremembo načina usklajevanja oz. dela v bodoče s ciljem, da dobimo kvalitetno zakonodajo, kjer bodo predpisi jasni oz. nedvoumni, hkrati pa ne bo naloženega nerazumnega birokratskega bremena nikomur.

Predlagamo, da se ne čaka na uraden prevod sprejetega besedila direktive (razen v kolikor kvaliteten prevod že obstaja) in da MNZ objavi to besedilo na spletnih straneh ter pozove zainteresirano javnost, da do določenega datuma pošlje na MNZ svoje pripombe. Večje zveze pa bomo do dogovorjenega (razumnega) datuma pripravili lastne predloge zakonodaje (polni tekst) in vam jo posredovali.


Tole je bilo pa poslano na MNZ (minus SZPS, ki je svoje že poslala brez obvestila ostalim) in o tem smo debatirali ves čas, da v popolnosti zavračamo tako navedene vzroke za spremembo, kot tudi način dela in rezultat "medresorskega usklajevanja". Celoten predlog uredbe in spremembe ZORO, ki naj bi "urejale problematiko" strelišč zavračamo iz zgoraj naštetih navedb. Takoj ko zapišeš v Zakon ali Uredbo da nekaj ne velja za vojsko in policijo, da je nekaj kar je če strelja vojak ali policist varno če strelja pa s strani države preverjen in usposobljen posameznik pa ne je jasno, da se s tako argumentacijo in takim zapisom nobena racionalna oseba ne more strinjati. Da pa v detajle uredbe raje sploh ne grem (varnostni standardi, izjeme za lovce, višine blend in načini postavitev, vpis zemljišča v OPN, urniki strelišč in kaj naj bi spremljali oz. katere dokumente vodili itd itd itd...). 
Predstavniki MNZ na sestankih (dokler jih seveda niso začeli voditi parcialno) niso nič omenjali prepoved strelstva ali onemogočanje ravno nasprotno kako je sedaj vse skupaj nevarno in kako močno imajo zvezane roke, da se bodoči predpisi ne tičejo nas ampak tistih "drugih  res nevarnih", da mi imamo itak "vse stvari porihtane". Če pa predloge uredb temeljito prebereš in dobro razmisliš kaj vse mora neko zemljišče izpolniti, da postane strelišče po novem redu pa kaj hitro postane jasno, da to v RS ni izvedljivo.


PS: Je pa smešno, da kljub objavljenim predlogom MNZ tistih par, ki napiše post napiše post z namenom naslajanja nad nezmožnostjo usklajenega delovanja in/ali postavljanja v vlogo sodnika, kdo je ali pa ni primerno ravnal kot, da  imam jaz kaj večji M če imam jaz prav ali pa kdo drug kaj če ima on. Niti enega posta pa ni kvalitetnega namenjenega absurdom, ki so v predlaganih spremembah.

PPS: Ne #31 še velja vendar je za namene razjasnitev morda potrebna še ta informacija, ker ljudje pač nimajo vpogleda v dejansko izmenjavo mnenj s MNZ (beri MNZ igranjem z alibijem in sestankovanjem samo zato, da se naredi kljukica) ampak ne glede na vse naše nerodnosti, je iz predloga SZPS jasno kaj si MNZ misli o naših predlogih in tem kaj bo ali ne bo upošteval.
Odgovori


Prispevkov v tej temi
RE: zaklepanje foruma za nepovabljene in debata o spremembah ZORO in pravilnika - od Mato - 17-07-2017, 15:01Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)