Ocena teme:
 • 3 Glas(ov) - 3.33 Povprečje
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju
Ne bi zgubljal časa z deli ,ki so res implementacija direktive. Tule je nekaj naših opazk glede novih predlogov , pa vrjetno smo še kaj spregledali.
Pi implementaciji mislim da niso ločili orožij z robnim vžigom kot je EU direktiva 

še enkrat opozorilo kako resn je problem glede potrdil za OL

Po novem predlogu ZORO nihče razen SZS ne more izdati veljavnega potrdila , potrdilo SZPS ne bo veljavno ker ne izponjuje vseh pogojev.Ne si delat utvar ,da je drugače.
Citat:1.V predlogu novega zakona manjka, amnestija za nelegalno orožje.To je osnovni ukrep ki največ prinese k varnost saj se evidentira in registrira nelegalno orožje ,ki ga je v obtoku več kot legalnega (ostanki vojn in nelegalne trgovine z orožjem) , amnestijo smo imeli v prejšnih spremembah ZORO in so bile zelo uspešne.


4. člen, točka 3:
Šteje se, da je predmet mogoče predelati za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z
delovanjem smodnikovih plinov, če:
a. je videti kot strelno orožje, in
b. ga je mogoče zaradi njegove konstrukcije ali materiala, iz katerega je proizvedeno,
predelati v strelno orožje.


Točka b. je slabo definirana. Tudi vodovodno cev je mogoče zaradi konstrukcije in materiala predelati v strelno orožje, oziroma kakršno koli kovinsko in kompozitno cev. To odpre možnost proste interpretacije kaj in kdaj lahko izstreljuje izstrelke.


4. člen točka 34 drugi del: ''Strelni namerilniki z napravo za elektronsko
ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilniki s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov integralni del, so dovoljeni, če tako določajo predpisi o lovstvu. '' 
 • Enaka logika 'če tako določa pravilnik športne discipline' se lahko uporabi pri problematiki okoli legalizacije dušilca za kategorijo C. Primeri prakse iz držav EU kažejo da je uporaba dušilca neproblematična in da vpliva na zmanjšanje hrupa. Primeri držav, kjer so dušilci dovoljeni za dolgocevno orožje:
  • Danska - za imetnike OL
  • Finska -za imetnike OL
  • Norveška - neregulirana prosta prodaja , obvezna za lov ,priporočeno za vse »In Norway, the “peoples health institute” encourage the use of suppressors. To negate hearing loss and environmental impact during hunting«
  • Francija -neregulirana prosta prodaja
  • Nemčija -večina dežel na nabavno dovoljenje, enako kot bistveni del orožja
  • Velika Britanija - 4 različne kategorije po tipu orožja za katerega je, od proste prodaje do nabavnega dovoljenja
  • Poljska -neregulirana prosta prodaja
  • Nizozemska -samo določena orožja
Do sedaj predstavljeni ugovori (krivolov s strani LZS in varnostni zadržki s strani MNZ) ne zdržijo kritične presoje. V obeh primerih gre za kršitev zakonodaje, kar se kršitelji lahko poslužujejo že sedaj, medtem ko se športni strelci srečujemo po zahtevah o omejevanju hrupa na streliščih. V kolikor LZS ne želi dovoliti legalnosti dušilcev, kljub obilici primerov dobre prakse, lahko če hočejo z internimi akti prepovedo uporabo dušilcev za imetnike OL lov ena vrstica v pravilniku pa imajo ve tako kot dosedaj. V praksi ni pričakovati rabe dušilcev zvoka drugje kot na orožjih C kategorije saj so za ostala manj praktični.5. člen, 3.odstavek:
Športno orožje, vključno s kalibri, določi minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog
ministra, pristojnega za šport.


Določanje kalibrov za šport je nesmiselno (v preteklosti naprimer 9mm ni bil športni kaliber); v isti koš tlačimo ’profesionalno’ vrhunsko športno streljanje (Rajmond Debevec)in rekreativno športno streljanje . V prvem kaliber določajo discipline in posamezne športne panoge, v drugem pa primernost in /ali želja strelca.
Po čem se bo delil kriterij med lovskim in športnim orožjem ter kalibri? Dandanes je na trgu obilo proizvajalcev, panoga se razvija in vsako leto se pojavijo novi tipi orožja in novi kalibri. Člen je nesmiseln in neusklajen z dejanskim stanjem na trgu. Šlo bo za arbitrano določanj orožja po izgledu 
*delitev med vrhunskim in rekreativnim je medla in večkrat posledica predvsem politične ureditve v športu ,ki ne odraža vloženega dela in rezutatov.


5 člen ''Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Za lovsko in športno orožje veljajo poleg določb tega zakona tudi določbe predpisov s področja lovstva in športa.''
Zakon o športu je bil sprejet pred kratkim (torej ne bo novega kaj kmalu) in se nič ne ukvarja problematiko športnega streltva medtem, ko zakon o lovstvu in lovski pravilniki dosti jasno razdelajo področje tako ,da je ta odstavek nepotreben bo vnesel samo zmedo


13. člen predloga, 17.člen ZOro, Upravičen razlog:

Posameznik ima upravičen razlog za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz razloga športa, če predloži dokazilo, da je član strelskega društva oziroma strelske organizacije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije po predpisih o športu in v njej redno strelja vsaj 12 mesecev


V danem zapisu je več kontroverznih idej:
 • Ne ločimo med rekreativnim streljanjem in vrhunskim športom. Vse strelce tlačimo v isti koš, čeprav delujejo v dveh popolnoma različnih svetovih.
 • Do sedaj so se strelski klubi združevali v strelske zveze, ki so organizirale tekmovanja in izdajale potrdila. S tem členom pogojujemo članstvo v OKS vsem zvezam in društvom, kljub temu da se ne ukvarjajo z vrhunskim še manj pa olimpijskim športom, obenem pa ne upoštevamo, da članstvo v OKS v praksi ni odprto za vsa društva in zveze, ki bi se želele včlaniti. Ker OKS primarno zastopa olimpijske zveze in disciline ,predvsem pa porabnike javnih sredstev na področju športa so pogoji ,ki jih postavja ,zelo visoki za zveze in drušva ,ki dleujejo brez javnih sredstev na področju amaterskega športa.
 • V praksi OKS ne želi novih društev in zvez, s katerimi bi obstoječi člani tekmovali za proračunska sredstva ,predvsem pa za glasovalne pravice. Zato je vstop izredno otežen na meji neizvedljivega
 • Iz zapisa sledi, v kolikor nisi član kluba ,ki je v zvezi članici OKS vsaj 12 mesecev, sploh ne moreš dobiti upravičenega razloga za nabavo orožja.
 • Zakonodaja RS nikjer ne pogojuje članstvo v OKS za registracijo in delovanje društev in zvez , po novem bi zakon v praksi izničil 1 in 2 člen zakona o društivh za strelce in strelska društva.
 • Prav tako ostali športi ne potrebujejo ’potrdil’ za nakup osnovne opreme .

Posamezniku se iz razloga športa za nabavljeno orožje lahko izda orožni list, če predloži dokazilo, da tekmuje v uradnem tekmovalnem sistemu po predpisih o športu. V vseh ostalih primerih se lahko izda dovoljenje za posest orožja.

Tako kot se rekreativni smučarji ali igralci tenisa ali kolesarji lahko združujejo v društva in uporabljajo rekvizite za izvajanje svoje aktivnosti brez članstva v  organizaciji tipa OKS, bi morali tudi rekreativni športni strelci imeti možnost združevanja in izvajanja svojih aktivnosti, če ne že po zdravi pameti pa vsaj po enakosti pred zakonom.


Kategorija D:
2. plinsko-signalno orožje;
3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja enovitega naboja;
4. možnarji;
5d. hladno orožje;
6. zračno orožje;
7. orožje s tetivo;
8. električni paralizatorji;
9. razpršilci.


Orožje iz prejšnjega odstavka se glede pravic in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in podjetnikov razvršča:
- iz kategorije A v prepovedano orožje razen, če je s tem zakonom drugače določeno;
- iz kategorije B in kategorije C (razen orožja iz 6. točke kategorije C) v dovoljeno orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje;
- iz 6. točke kategorije C v dovoljeno orožje, ki ga je treba prijaviti;
- iz 2., 3., 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več v dovoljeno orožje, ki ga je potrebno prijaviti in zanj pridobiti priglasitveni list;
- iz 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s do vključno 9. točke kategorije D, v drugo dovoljeno orožje, za katero ni potrebno posebno dovoljenje;


in
17.člen
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zračno orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s, in orožje s tetivo se lahko nosi in uporablja na strelišču ali tako zavarovanem kraju, da niso ogroženi ljudje ali premoženje.«.


Specifikacij po kateri je prag 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200m/s , je neustrezna
Kinetična energija ,ki jo izraža 20J je razultat hitrosti izstrelka in mase le tega (dobra definicja moči orožja), medtem ko je hitrost izstrelka na ustju cevi nepopolna vrednost vzeta čisto iz konteksta . Isto orožje z različnimi masami izstrelka dosega različne hitrosti na ustju cevi. Prav tako bi v praksi predlagali prag vsaj 24J ker se do teh jakost uporabljajo tekmovalna zračna orožja predvsem v disciplinah Field Target in Benchrest . >>Disciplina Field Target se tekmuje v naravi ne na streliščih <<


Tekmovalno orožje z strelci potuje zato urejamo papirje po državah kamor gremo tekmovat , zračna orožja pa v večini EU nimajo papirjev tako ko pride tekmovalec v Slovenijo pridemo do dileme da se zakona v praksi ne ,da izvajat. V 2017 smo organizirali SP in EP v Benchrest zračna in malokalibrska puška na Pragerskem kjer smo gostil strelce iz 32 držav in 5 kontinentov med urejanjem papirjev naleteli na to zadevo, ki jo poznajo prav tako na SZS in OKS z svojimi disciplinami , orožje za katera ni potrebo papirjev namreč nimajo evropskih orožnih listin ali kaj podobnega , prav tako RS nima več mejnih policijskih postaj ndrugje kot Brnik in Južna meja. tako da se potem v praksi arbitrarno to uredi po domače a to samo pomeni da je zakon slabo dorečen.


Po drugi strani je orožje z tetivo ,ki razvija bistveno več energije prosto .Samostrel v prosti prodaji lahko razvije preko 140J a hitrost izstrelka je ponavadi pod 200m/s ker je izstrelek zelo težak.


26.Člen
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Kdor ima v posesti orožje iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več po določbah tega zakona, ga lahko odsvoji le osebi, ki ima dovoljenje za nabavo take vrste orožja.«.


Kaka lahko ima osba dovoljenje za nabavo ,če je potrebna samo priglasitev? Ponovno zakondajalec predlaga reštve ki v praksi ne delujejo, kategorije D6 z 20j ali 200m/s je v praksi nedelujoča večina orožij ni prijavljenih. Teh 200 m/s pa nehote kriminalizria zelo širok nabor športnega zračnega orožja saj je te hitrosti možno zelo hitro preseči že z olimpijskim orožjem jakosti vsega 7J

26. člen

Se spremeni:

V 25. a členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

»Nadzor nad orožjem, ki ga hranijo zbiratelji«.

 

V prvem odstavku 25.a člena se besedilo » orožje kategorije A« nadomesti z besedilom »avtomatsko ognjeno strelno orožje iz kategorije A ali več kot 10 kosov ognjenega strelnega orožja kategorije A, B ali C«.

 

V tretji in četrti alineji četrtega odstavka se besedilo »kategorije A« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.

 

V petem in šestem odstavku se besedilo »kategorije A« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.

Lastnike več kot 10 kosov se nepotrebno enači z zbiratelji orožij kategorija A in torej enako mehansko in elektronsko varovan prostor samo za orožje kot  je zahtevano za hrambo avtomatskega orožja:
Odgovori


Prispevkov v tej temi
RE: Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju - od mr.T - 16-01-2019, 15:01Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)