Ocena teme:
  • 11 Glas(ov) - 4 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zaostritev EU zakonodaje o orožju
Ni problema, po novem se bo izdajalo vozniška dovoljenja na 10 let, le da zdr pregled bo šele pri 70. letu za tiste ta stare, ki imajo že pa pri 80. letu. Aja pa dovoljenja za upravljanje čolna po novem na 10 let pa plačaš 15 evrov pa 12 fotkanje...za vozniško 25 evrov pa za čamac 25 evrov
Odgovori
Iurium humanorum  & goranzivec, torej seštela sta 5. in 7. člen.

Člen 5. opredeljuje Monitoring, ki  je opredeljen kot: continuous ALI non-continuous

Člen 7. pa opredeljuje preverjanje OL na vsaj 5 let, kjer sta vidva (ne vem zakaj) prištela še člen 5 na način, da sta uporabila možnost continuous. V celoti pa sta zavrgla možnost non-continuous.
Odgovori
(20-03-2017, 22:32)ales1a Napisal: pravico do posesti imas tudi ce ti nekdo orozje podari. V takem primeru ga imas na DP, pa ne rabis bit clan nicesar. Je pa baje nemogoce dobiti nabavno za strelivo (pa se pejd).
Ja sam a puška strelja z nabavnim ali z strelivom :))
Odgovori
(20-03-2017, 22:48)Raccoon Napisal: Iurium humanorum  & goranzivec, torej seštela sta 5. in 7. člen.

Člen 5. opredeljuje Monitoring, ki  je opredeljen kot: continuous ALI non-continuous

Člen 7. pa opredeljuje preverjanje OL na vsaj 5 let, kjer sta vidva (ne vem zakaj) prištela še člen 5 na način, da sta uporabila možnost continuous. V celoti pa sta zavrgla možnost non-continuous.

Continuous pomeni, da ima država vzpostavljen sistem kontrole, ki neprenehoma (sproti, vsak trenutek) spremlja (verjetno skozi križanje vseh evidenc, tudi zdravstvenih) pojav dogodkov, ki bi vplivali na izpolnjevanje pogojev. Non continuous pomeni vsakih največ pet let.
Odgovori
(21-03-2017, 06:05)goranzivec Napisal: Continuous pomeni, da ima država vzpostavljen sistem kontrole, ki neprenehoma (sproti, vsak trenutek) spremlja (verjetno skozi križanje vseh evidenc, tudi zdravstvenih) pojav dogodkov, ki bi vplivali na izpolnjevanje pogojev. Non continuous pomeni vsakih največ pet let.

Evropedri Napisal:Member States shall have in place a monitoring system, which they may operate on a continuous or non-continuous basis, to ensure that the conditions of authorisation set by national law are met throughout the duration of the authorisation and, inter alia, relevant medical and psychological information is assessed. The specific arrangements shall be determined in accordance with national law.

Stvar interpretacije. Brez problema bi lahko rekli, da nikjer ni navedena nuja ponovnega zdravniškega pregleda, le revizija že izdane listine.
Poleg tega na kraju piše še, da bodo podrobnosti določene z državno zakonodajo. Torej bi lahko država upoštevala tisti eden in edini zdravniški pregled za vedno.

Zanimivo je tudi to, nisem videl, če je že kdo izpostavil;

Evropedri Napisal:In order to minimise the risk of firearms and ammunition being accessed by unauthorised persons, Member States shall establish rules on the proper supervision of firearms and ammunition and rules on their proper storage in a secure manner. Firearms and their ammunition shall not be readily accessible together. Proper supervision shall mean that the person lawfully possessing the firearm or the ammunition concerned has control over it during its transportation and use. The level of scrutiny of such proper storage arrangements shall reflect the number and category of the firearms and ammunition concerned.

1. Strelivo in orožje naj ne bi bila na voljo skupaj (readily accessible - zaskrbljujoče, ker to pomeni dosegljivo na lahek način). Tu bi se dalo bati kakšne "pametne" pogruntavščine o ločenem sefu ali kaj podobnega.
2. Nivo preverjanja (scrutiny - drugače se ne da interpretirati) pravilne hrambe bo odražal število in kategorijo orožja in streliva. Tu bi se dalo tudi bati kakšne dobre.
Odgovori
Kolikor pa je meni znano, mi mamo stalni monitoring ze vspostavljen. V primeru, da naredis karkoli neumnega, ti policija pobere vse, referent pa  dobi papirje o temu na mizo in mora izvest zaseg. Tudi v primeru, da se ti zdravstveno stanje tako spremeni, da zgubis samoopravilnost, to zve tudi tvoj referent. 
Plus tega te redno scekirajo, ce bi rad karkoli kupu.

Verjamem, da nekateri ne izvajajo tega kot bi mogli, vendar to ni problem sistema :)
Verjamem pa, da se bo to zacelo dosti bolj preverjati.
Odgovori
(20-03-2017, 23:24)jabolko Napisal:
(20-03-2017, 22:32)ales1a Napisal: pravico do posesti imas tudi ce ti nekdo orozje podari. V takem primeru ga imas na DP, pa ne rabis bit clan nicesar. Je pa baje nemogoce dobiti nabavno za strelivo (pa se pejd).
Ja sam a puška strelja z nabavnim ali z strelivom :))

To je pa drugo :-D
Odgovori
@Rakkoon
Direktiva je spisano silno neposvečeno. Tako v preambuli omenja možnost držav, da v nacionalni zakonodaji določijo pogoja za pridobitev dovoljenja tudi zdravstveno preverjanje; fizično in/ali psihično (11. točka)

6. in 7. člen, ki sem ju citiral govorita o tem, da se mora dovoljenje obnoviti najkasneje vsakih 5 let, lahko pa tudi pogosteje, merilo pa je izpolnjevanje posameznikovih pogojev.

5. točka, 2. odstavek, 1. in 2. pododstavek jasno govorita o tem, kaj so pogoji, med drugim je jasno omenjeno zdravstveno stanje posameznika.

Continuous monitoring – boljši prevod bi bil neprekinjeno
Non-continuums monitoring – (periodic, case triggered) - občasno
Kot je zapisal eden od mojih predhodnikov, razlika med obema možnostima je le v tem, kako pogosto se tako preverjanje opravlja, sproti ali na časovno enoto.

@Krgolob
Obstoječa zakonodaja ima nekaj smiselnih rešitev, ki dejansko nekaj prispevajo k osnovnim ciljem orožne zakonodaje in prav je, da se ohranijo tudi v bodoče. Nekateri izmed njih prav nič in predstavljajo le nepotrebno administrativno breme. Sicer se v celoti zavedam kakšna je obstoječa nacionalna orožna zakonodaja v zvezi z dikcijo upravičenega razloga, trdim pa tudi, da s takšno določbo ne pridobimo v smislu osnovnih ciljev orožne zakonodaje prav nič, na drugi strani pa ustvarimo vrsto težav, ki jih nato poizkušamo reševati z dodatno zakonodajo, vse le v breme posameznika. V duhu prečiščenja orožne zakonodaje sodim, da je še kako potrebno da se na takšne anomalije opozarja in jih tudi odpravi. Teza, da to pač tako je in se je s tem potrebno sprijazniti, je izredno slaba popotnica. Ne nazadnje, tak pristop je tudi razlog, da smo se znašli v situaciji v kateri smo, tako v smislu zakonodaje, kot tudi dojemanja orožja s strani javnosti.
Odgovori
(21-03-2017, 10:39)Iurium humanorum Napisal: Continuous monitoring – boljši prevod bi bil neprekinjeno
Non-continuums monitoring – (periodic, case triggered) - občasno
Kot je zapisal eden od mojih predhodnikov, razlika med obema možnostima je le v tem, kako pogosto se tako preverjanje opravlja, sproti ali na časovno enoto.

Se v celoti strinjam, samo eno je monitoring, povsem nekaj drugega pa preverjanje OL. Če bi bilo to eno in isto, potem bi bilo napisano v enem členu.

Kot je že gg napisal imamo pri nas že sedaj Continuous monitoring, saj lahko že ob prvi trapariji izgubiš svojo železnino.
Tudi izpolnjevanje pogojev za OL se sproti preverja, vsakokrat ko greš v nabavo te "stehtajo" ali si še primeren.

Menim, da sta že sedaj oba člena implementirana v naši zakonodaji in to še bolj strogo, kot pa bi bilo potrebno.
Odgovori
Da ne boste preveč papeški glede zdravniških. Nekaj je preverjanje ob pridobitvi OL, nekaj pa preverjanje po želji EU (na 5 let) oziroma ob podaljšanju OL.

Tole je bilo navodilo upravnim enotem glede podaljšanja v letu 2011/2012, ko je bil velik naval za podaljšanje 10-letnih OL:

Glede na določbe Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/2005-ZOro-UPB1 in 85/2009-ZOro-1B) ima orožni list značaj časovno omejene odločbe, kar pomeni, da se pravica nošenja in prenašanja orožja priznava samo za določen čas. S potekom časa odločba neha veljati in s tem preneha pravica nošenja in prenašanja orožja, zato se mora obnavljati, če želi imetnik podaljšati njeno veljavnost.
  
Po preteku veljavnosti orožnega lista se tako na zahtevo stranke izda ob izpolnjevanju zakonskih pogojev nov orožni list. K vlogi je potrebno priložiti stari orožni list in fotografijo v  velikosti 35 mm x 45 mm, izdelano v črno beli ali barvni tehniki z zaokroženimi vogali, ki pa ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Upravni organ mora v postopku podaljšanja veljavnosti oziroma zamenjave orožnega lista obvezno preveriti morebitne zadržke javnega reda (15. člen Zakona o orožju) in zanesljivost (16. člen Zakona o orožju). Preverjanje ostalih pogojev iz drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (upravičenost razloga za izdajo orožnega lista, opravljen zdravniški pregled in preizkus znanja o ravnanju z orožjem) je predmet posameznega primera in v zvezi z njim uvedenega posebnega ugotovitvenega postopka ter pridobljenih podatkov v zvezi z zadržkom javnega reda in zanesljivostjo. Za podaljšanje veljavnosti oziroma za zamenjavo orožnega lista se ne glede na število kosov orožja, ki ima status registrirano in je vpisano v obstoječi (stari) orožni list, plača ena upravna taksa, in sicer za vlogo po tar. št. 1 Zakona o upravnih taksah in za orožni list po tar. št. 17, točke 1 e, kar znaša skupaj 27,12 evrov. Prav tako pa je potrebno plačati strošek novega obrazca orožnega lista, ki znaša 13,10 evrov.
 
Po poteku veljavnosti orožnega lista ostane imetniku v skladu s tretjim odstavkom 11. člena sedaj veljavnega Zakona o orožju pravica do posesti orožja brez pravice nošenja in prenašanja.

Predstavljam si, da bo enako tudi v tem primeru 5-letnega obdobja. UE te preverke dobi po uradni dolžnosti, kar pomeni, da bi morali stremeti k temu, da je to 5 letno preverjanje avtomatizem, ne pa da bi na UE vsakih 5 let nosili neke vloge, slike in na novo izdelovali OL.

Kot rečeno EU ne predvideva omejitev veljavnosti OL na 5 let, temveč samo predpisuje obvezno preverjanje. 

@IH: V duhu prečiščenja orožne zakonodaje sodim, da je še kako potrebno da se na takšne anomalije opozarja in jih tudi odpravi. 
Kaj ko bi razne samoomejitvene ideje najprej prediskutiral v nekem ožjem krogu, preden jih boš javno objavil na forumu? 

Tako da mogoče pa ne bi bilo slabo narediti neke čajanke na to temo...
Odgovori
Eno banalno vprašanje.
Na OL tam kjer piše "velja do:" je prazno. Kako naj zdaj vem, kdaj je treba na UO?
Odgovori
Moraš gledati drugo stran (točka 03) in ne tretjo (točka 09). Najprej je bilo mišljeno, da lahko obstoječo listino podaljšaš, samo potem so bili v navzkrižju z zakonom, ki daje pravico samo za določen čas. Tako da ga sedaj podaljšaš tako, da dobiš novo listino ;)
Odgovori
Hvala. Velja do 2032.
Odgovori
O smiselnosti sprejete Direktive se sprašujejo tudi v Nemčiji ...

https://www.novo-argumente.com/artikel/z...e_besitzer
Odgovori
@Raccoon
Moja ocena je, da je smiselna interpretacija, kot sem jo zapisal. Gre namreč za izraženo intenco zakondoajalca, da se redno preverjajo nekateri vidiki posameznikove primernosti za posest/uporabo orožja, med drugim tudi njegovo zdravstveno stanje. Obdobje med dvema ocenama primernosti naj ne bi bilo daljše, kot 5 let. Seveda bi se dalo zadevo interpretirati tudi na način, da bi zdravstveno spričevalo veljalo, recimo 20 let, preverjanje iz direktive pa bi lahko razumeli le kot administrativno zahtevo napram organu, da v postopku preveri zgolj veljavnost že obstoječega spričevala. Nesmisel.

Zakonodajo, torej koncept ureditve, sprejema zakonodajno telo. V kolikor je mogoče zakonodajno besedilo interpretirati na različne načine, gre po definiciji za slabo spisano zadevo. Nadaljnjo razdelavo in interpretacijo tam zapisanih pravil v prvi fazi izvede izvršilna veja oblasti, običajno s pomočjo podzakonskih aktov, kot s o pravilniki, uredbe in navodila. V kolikor so še vedno nekatera vprašanja ostala odprta, je sodišče tisti organ, ki zakonodajo interpretira. Nikakor pa interpretacija spornih vprašanj ni stvar, ki bi naj jo urejali na nivoju samega izvajanja zakonodaje (na primer uradnik). Slednji mora izvajati tisto in v takem obsegu, kot mu to nalaga veljavna področna zakonodaja.

Glede na to, da se v tem primeru pogovarjamo o prevzemanju Direktive, potem je pri interpretaciji zapisanega potrebno upoštevati nekoliko širši pogled na vprašanje, torej logičnost nekaterih rešitev skozi perspektivo izkazane intence zakonodajalca.

@Krgolob
Čajanke, posveti, ali kakorkoli to že takšno sodelovanje imenujemo, bodo še kako potrebni in se s tem predlogom v celoti strinjam.

Vrsta držav se bo zaradi sprejete direktive znašla pred resnimi dilemami, predvsem tiste v katerih je orožna zakonodaja bila že sedaj nekoliko bolj liberalna; recimo Švica (ki glede na svoj status nima možnosti niti glasovanja), Češka, ipd.
Odgovori
(21-03-2017, 11:39)alojz1 Napisal: Eno banalno vprašanje.
Na OL tam kjer piše "velja do:" je prazno. Kako naj zdaj vem, kdaj je treba na UO?

Pri meni je napisan datum 20 letne veljavnosti, od - do.
Odgovori
Omejena veljavnost OL in zdravstveni pregled bo pokazal le to, da telesne funkcije z leti pešajo. Kaj ima to opraviti z terorizmom (zaradi katerega je vsa ta gonja).
Ko bo kakšen naglušni in napol slep senilnež  z avtomatom okrog sebe streljal bom to razumel. Tako pa....
Vsako nasilništvo ali samo sum je že sedaj povod (zakonsko) za odvzem orožja. Pa vinjenost tudi  (alkohol za orožje o,o, voziš pa lahko malo pijan).  Ali ni to dovolj?
Sicer je pa sedaj najbolj nevarno orožje.....sekira. Tako pri teroristih kot pri domačih. Predlagajmo poostritev zakonodaje.
Odgovori
(21-03-2017, 12:18)Iurium humanorum Napisal: Moja ocena je, da je smiselna interpretacija, kot sem jo zapisal. Gre namreč za izraženo intenco zakondoajalca, da se redno preverjajo nekateri vidiki posameznikove primernosti za posest/uporabo orožja, med drugim tudi njegovo zdravstveno stanje. Obdobje med dvema ocenama primernosti naj ne bi bilo daljše, kot 5 let. 

Ojoj, spet motoviliš. Še enkrat si prosim preberi VELJAVNO intenco zakonodajalca, ki ne dopušča različne interpretacije!!!

Tako kot izhaja iz enajstega odstavka 11. člena zakona (novela zakona iz leta 2004) bo upravni organ pri posamezniku ugotavljal pogoje iz 2. in 3. tč drugega odstavka 14. člena zakona, to je zadržke javnega reda (15. člen zakona) in zanesljivost (16. člen zakona). Vse podatke o teh dejstvi si bo organ pridobil po uradni dolžnosti. Iz navedenega sledi, da pri zamenjavi oziroma podaljšanju orožnega lista za lov ni potrebno priložiti zdravniškega spričevala. 

Tudi v EU direktivi nikjer ne piše, da morajo biti zdravstveni pregledi na pet let! Nikjer!

Pa ne morem verjeti... Kaj bi sedaj ti rad, uvedel letne zdravstvene preglede? Poleg tega še za posestne liste?!

A ti nisem lepo napisal, da svoje "napredne " ideje najprej prediskutiraj v nekem ožjem krogu, preden se takole blamiraš na strelskem forumu?! 

ZAKONODAJALEC NI NIKJER IZRAŽIL ŽELJE, DA SE PERIODIČNO PREVERJA ZDRAVSTVENO STANJE TEMVEČ JE TO SAMO V TVOJIH MOKRIH SANJAH IN JIH PROSIM ZADRŽI ZASE! 

Kaj bo tvoj naslednji predlog; obvezen cooperjev test pod 1 minuto in zadosti velika analna odprtina za zadovoljivo zdravstveno stanje? Pa to je retorično vprašanje, na katerega prosim ne odgovarjaj. 

Te pa res vabim na en kamilični čaj, me prav zanima tvoja agenda.


Priponke
.doc   PODALJŠANJE VELJAVNOSTI OROŽNIH LISTOV.doc (Velikost: 672,5 KB / Prenosi: 147)
Odgovori
Par mesecev nazaj je moral znanec opraviti zdravniški in psihološki pregled zaradi prekrška (alkohol). Za vozniški izpit pa nič.
Odgovori
Kako bo pa zdej kej z zdravniškimi in psihološkimi pregledi za nabavo sekire?
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 2 Gost(ov)