Ocena teme:
  • 1 Glas(ov) - 5 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
izjave poslancev in evropske komisije na temo orožja
New firearms legislation needs "a lot of work"

Draft legislation proposed by the European Commission aimed at tightening gun laws in the wake of the Paris terrorist attacks needs a lot of work, according to East of England Conservative MEP Vicky Ford.

Mrs Ford chairs the European Parliament's Internal Market and Consumer Protection Committee and was speaking after members received a presentation of the Commission's proposals.

These include a ban on collectors owning deactivated so-called Category A weapons such as machine guns, ending civilian use of semi-automatic weapons which resemble those with automatic mechanisms, and standardised medical tests for anyone applying for a firearms certificate.

Museums approved by national governments would be able to keep automatic weapons, so long as they were deactivated.

The proposals have prompted concern in parts of Europe, such as Germany, where there is a strong hunting lobby. Questions have also been asked in the UK over how the proposals would affect activities such as paint balling and the use of guns in films and television productions.

Mrs Ford, MEP for the East of England, said: "In the aftermath of the tragic Paris attacks it is right that we look at what more can be done on a practical basis to tackle terrorism and criminal activities. Effective gun controls are part of this.

"The proposals include elements that will improve the sharing of registers between Member States, enhance the marking of weapons and enable the tracking of deactivated arms.

"Concerns have been raised by members of the public on parts of the detailed drafting which has led to confusion about which semi-automatics are to be banned. The exact nature of the responsibilities for museums, collectors and those doing historical re-enactments is also unclear.

"For the first time in my experience the Commission has agreed its drafting is not perfect and asked parliamentarians to work on it. We want to crackdown on the illicit use and holding of weapons while producing clear rules for legal ownership."

Mrs Ford stressed that the UK already had some of Europe's most stringent gun laws and said any new legislation must be coupled with effective enforcement against illegal arms, crime and terrorism across Europe.

http://www.vickyford.org/communications/...f-work/726
Odgovori
Ker ne znam Angleško,bi prosil za kratek prevod..hvala
Odgovori
Prevod:
V novo orožno zakonodajo bo potrebno vložiti veliko dela

V zakonodajni osnutek evropske komisije, ki je namenjen zaostrovanju orožne zakonodaje, kot odgovor na napad v Parizu, bo po navedbah poslanke konservativne stranke V. Ford, potrebno vložiti še veliko dela.

Ga. Ford, ki predseduje Odboru za notranji trg in zaščito potrošnikov evropskega parlamenta, je spregovorila po tem, ko je bil predlog predstavljen članom s strani Komisije.

Predlog vključuje popolno prepoved posesti zbirateljem orožij t.i. kategorije A, kot so avtomatska strelna orožja, konec uporabe pol-avtomatskih strelnih orožij, ki so podobna tistim z avtomatskim mehanizmom za vse civilne uporabnike ter poenotenje medicinskih pregledov za vse, ki zaprosijo za orožno dovoljenje.

Muzeji, ki bi bili odobreni s strani nacionalnih oblasti, bi lahko obdržali avtomatsko strelno orožje, če je to onesposobljeno (v besedilu Komisije je govora le o orožju, ki je že v njihovi posesti, torej nič novega pridobivanja – o.a.).

Predlog je spodbudil zaskrbljenost v nekaterih delih Evrope, kot na primer v Nemčiji, kjer je prisotna močna interesna skupina lovcev. Prav tako so se pojavila vprašanja v VB o tem, kako bi predlog vplival na dejavnosti, kot so paint ball (streljanje z označevalniki) ter uporabo strelnega orožja v filmske in televizijske namene.
 
Poslanka ga. Ford je izjavila: »Na podlagi posledic tragičnih dogodkov v Parizu je prav, da pogledamo, kaj še bi bilo mogoče storiti na izvedbenem nivoju, da se uspešneje spopademo s terorizmom in kriminaliteto. Učinkovit nadzor nad orožjem je del tega.«
 
»Predlog vključuje elemente, ki bodo izboljšali souporabo zbirk podatkov med državami članicami, izboljšali označevanje orožja in omogočil slednje onesposobljenega orožja.«

»S strani javnosti v državah članicah je bila izražena zaskrbljenost nad podrobnostmi osnutka, ki je privedel do zmede o tem, katero pol-avtomatsko strelno orožje naj bi bilo prepovedano. Tudi natančne dolžnosti in obveznosti muzejev, zbirateljev ter tistih, ki se ukvarjajo z zgodovinskimi uprizoritvami so prav tako nejasne.«

»Komisija se je strinjala z ugotovitvijo, da predlog ni popoln in je prosila poslance za sodelovanje pri izboljšanju le tega, kar se je po mojih izkušnjah zgodilo prvič. Z ukrepi želimo zatreti nelegalno uporabo in posest orožja, pri tem pa ustvariti jasna pravila za legalno posest.«

Ga. Ford je poudarila, da ima VB že sedaj eno najbolj striktnih orožnih zakonodaj v Evropi ter dodala. da mora biti zato nova zakonodaja osredotočena na učinkovitost prepovedovanja nelegalnega orožja, kriminala ter terorizma v celotni Evropi.
Odgovori
Citat:For the first time in my experience the Commission has agreed its drafting is not perfect and asked parliamentarians to work on it. 

Celo Evropska komisija priznava, da je njihov predlog zgrešen.
Odgovori
Dokler komisija ne prizna laganja in prirejanje statistike, me ne bodo prepričali. Verjetno bodo spremenili le taktiko.
Odgovori
Dokaj nazoren posnetek katerega vsebino bi moral poznati vsakdo, ki bo karkoli in kakorkoli sodeloval pri nastajanju nove orožne zakonodaje. Toliko o tem, kako "zelo drugačno" je avtomatsko strelno orožje od pol-avtomatskega in, vsaj na načelni ravni, koliko bolj kompleksen je sprožilni mehanizem prvega. Morda ogled nebi škodil niti komu izmed strelcev.Naj ponovim, v obeh primerih gre za samo-polnilno strelno orožje, le da ima sprožilni mehanizem, ki omogoča avtomatski režim ognja, nekaj dodatkov. Posledično je vsako pol-avtomatsko strelno orožje mogoče predelati v avtomatskega, le obseg posegov se nekoliko razlikuje. Kakršnokoli nadaljnje razlikovanje, ali razlike v razvrščanju, je posledično v celoti nesmiselno.
Odgovori
(23-12-2015, 20:24)Iurium humanorum Napisal: Dokaj nazoren posnetek katerega vsebino bi moral poznati vsakdo, ki bo karkoli in kakorkoli sodeloval pri nastajanju nove orožne zakonodaje. Toliko o tem, kako "zelo drugačno" je avtomatsko strelno orožje od pol-avtomatskega in, vsaj na načelni ravni, koliko bolj kompleksen je sprožilni mehanizem prvega. Morda ogled nebi škodil niti komu izmed strelcev.Naj ponovim, v obeh primerih gre za samo-polnilno strelno orožje, le da ima sprožilni mehanizem, ki omogoča avtomatski režim ognja, nekaj dodatkov. Posledično je vsako pol-avtomatsko strelno orožje mogoče predelati v avtomatskega, le obseg posegov se nekoliko razlikuje. Kakršnokoli nadaljnje razlikovanje, ali razlike v razvrščanju, je posledično v celoti nesmiselno.

Kjub temu ,da so mehanzmi podobni 90+% naših forumašev  in 100% članov EU komisije ne bi znalo predelati večine polatomatov na trgu .To je tisto kar je pomebno.Še bolj pomebno sam akt predelave je že reguliran in kazniv

Vse se ,da tudi iz repetrike naredit polavtomat ali avtomat 


Odgovori
Ha ha, zašvasana igla dela čudeže.
Odgovori
Komisija pri svojem projektu prenove orožne zakonodaje izhaja iz določenih izhodišč, ki pa jih sama, ne nazadnje pa tudi poslanci, razumejo, kot aksiome (po tradicionalnem načinu razumevanja, teza, ki ne potrebuje dokaza). Osebno sem pristaš racionalizma, del tega pa je tudi, da se sme, ne nazadnje pa je to tudi primerno, o vsaki stvari dvomiti, kot dejstvo pa sprejeti šele, ko so za to predstavljeni na znanstven način pridobljeni dokazi.

Vrnimo se nazaj na orožno zakonodajo. Komisija izhaja iz dejstva, da je strelno orožje, ki omogoča avtomatski režim ognja, bistveno bolj nevarno, kot je tisto, ki omogoča le pol-avtomatskega. Sicer se strinjam, da v določenih primerih takšno orožje lahko predstavlja taktično prednost, ima pa tudi določene pomanjkljivosti. Ko upoštevamo zgoraj zapisano, hitro ugotovimo, da je razlika v »potencialni nevarnosti« med obema dokaj zanemarljiva. Kot je mogoče videti, Komisija avtomatskemu orožju pripisuje neverjetno uničevano moč, celo tako veliko, da želi prepovedovati že samo podobnost, pa onesposobljena orožja, ipd. Posledično njihovi nadaljnji predlagani ukrepi neposredno, ali posredno, izhajajo iz zgornjega izhodišča.
 
V kolikor se bo to njihovo izhodišče sprejelo, potem se ne bi smeli čuditi zakaj bo v bodoče orožna zakonodaja postajala vse bolj restriktivna, omejitve pa bodo temeljile na docela absurdnih kriterijih. V kakšne absurde zadeva lahko pripelje, si je na primer mogoče ogledati v kanadski pa v švedski zakonodaji, kjer se navajajo orožja taksativno (poimensko) in na podlagi diskrecijske pravice uradnika.
 
Naslednja napaka je bila storjena v preteklosti, ker so se posamezne skupine izvzemale iz celovitosti urejanja področja. Tipičen primer so zbiralci. Posest orožja bi morala temeljiti na posameznikovi primernosti za posest (verjetnost zavedne ali nezavedne zlorabe), sredstvo v posesti pa igra manjšo vlogo. V kolikor se osredotočimo na sredstvo, bomo prej, ali slej, prišli do absurdne situacije, ko se zložen nož v žepu prične obravnavati, kot napadalno orožje. V kolikor nekdo nima namena strelno orožje uporabiti v družbeno problematične namene, svoje ravnanje obvlada in ima ustrezna znanja, ali je dejansko pomembno kakšno orožje poseduje? Vzemimo primer sedanjih zbirateljev, policistov, vojakov, lovcev, športnih strelcev, ipd. Da, vsi so posestniki in vsi so ljudje, ki se soočajo z enakimi tveganji. Koliko družbeno problematičnih uporab so zagrešili? Ne da to ne bi mogli, očitno niso imeli takšnega namena. Morda še misel, v kolikor gre za posameznika, ki ima resen namen nam, ali naši okolici, prizadejati zlo, bi se počutili kaj bolj varne, če mu zaupamo »zgolj« kako lepo okrašeno lovsko pol-avtomatsko puško (le primer dopustnosti, kot jo razume Komisija)?

Kdor ima željo narediti družbeno problematično dejanje, ga pomanjkanje sredstev ne bo ustavilo, le prilagodil se bo, če bo to potrebno.
                  
Sam se s tezo, da večina ni sposobna pol-avtomatsko orožje predelati v avtomatskega načeloma strinjam. Delno je razlog v potrebni opremi, znanju, ne nazadnje pa tudi sami želji za to, oziroma zakonskih omejitvah. Vendar zakonsko primeren posestnik ni problem, to je tisti, ki strelno orožje poseduje izven tega. Slednji bo potrebna znanja pridobil, ali bo tako osebo poiskal. Če je nekdo pripravljen in sposoben reaktivirati strelno orožje, dodaten poseg v sprožilni mehanizem nebi sme predstavljati večjega problema.

Komisija v svojih izjavah ne temelji na dejstvih, zato je še kako pomembno, da bi protiargumenti morali biti toliko bolje argumentirani ter imeti dobo pretehtana izhodišča. Žal smo sedaj priča situaciji, ko prihaja do neorganiziranega in docela neenotnega odziva, Poleg tega se Komisiji očita izjave, ki jih niso dali (primer 10 000 mrtvih na leto), ipd., kar še dodatno spodjeda verodostojnost proti argumentov.

Sam sem do sedaj napisal nekaj misli, ki bi lahko služila za diskusijo ali, kot osnova za oblikovanje enotnega mnenja, žal pa kakega interesa sodelovati pri razvijanju tega ni ravno zaznati, kar je škoda.

P.S. Sem v rahli časovni stiski, zato je bila zadeva spisana precej na hitro.
Odgovori
 predstavlja taktično predmet .... najbrž taktično prednost, kajne?
(pa "ne bi" se narazen piše....)
Ne misli, da dlakocepim, popravljam, če se bo tekst kam pošiljal...

niso imeli kakšnega namena.   //po mojem: takšnega namena//
Odgovori
V preteklosti sem večkrat omenjal, da je izvedbeni akt za onesposobitve strelnega orožja slab (predvsem zato, ker posega v sicer ne regulirane dele, ter zato, ker je obseg posegov pretiran). Vpliv tega akta bi se v bodoče znal čutiti ne le v neposrednem smislu, temveč tudi pri nadaljnjem umeščanju posameznih delov med regulirane in s tem povezano birokracijo. Zaradi obeh vidikov bi kazalo ob diskusiji, ki bo potekala v parlamentu, odpreti tudi to vprašanje.

Skladno s tem sem za začetek pripravil nabor posegov za najbolj preprosto skupino. Vsekakor bi bilo zanimivo slišati komentarje, najraje takšne z utemeljitvami, še najbolje od puškarjev, strugarjev, orodjarjev, ipd.


Priponke
.pdf   Pogoji za onesposobljeno orožje - I.pdf (Velikost: 35,32 KB / Prenosi: 190)
Odgovori
(27-12-2015, 19:55)Iurium humanorum Napisal: V preteklosti sem večkrat omenjal, da je izvedbeni akt za onesposobitve strelnega orožja slab (predvsem zato, ker posega v sicer ne regulirane dele, ter zato, ker je obseg posegov pretiran). Vpliv tega akta bi se v bodoče znal čutiti ne le v neposrednem smislu, temveč tudi pri nadaljnjem umeščanju posameznih delov med regulirane in s tem povezano birokracijo. Zaradi obeh vidikov bi kazalo ob diskusiji, ki bo potekala v parlamentu, odpreti tudi to vprašanje.

Skladno s tem sem za začetek pripravil nabor posegov za najbolj preprosto skupino. Vsekakor bi bilo zanimivo slišati komentarje, najraje takšne z utemeljitvami, še najbolje od puškarjev, strugarjev, orodjarjev, ipd.

Tvoj predlog "nabora posegov" se mi zdi slab in neracionalen, ker bi bil po tvojem predlogu obseg posegov še bolj pretiran in ker dodatno umeščaš posamezne neregulirane dele med regulirane Hand .
Odgovori
Razprava o direktivi o orožju v sredo 28. novembra 2007...

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD...XML+V0//SL

zanimiv mi je tale govor:

Andrzej Tomasz Zapałowski, 
v imenu skupine UEN. – (PL) Gospod predsednik, zelo pomembno je, da se posedovanje strelnega orožja nadzira, če želimo zagotoviti varnost ljudi, ki živijo v Evropi. Seveda ne smejo nobene zadevne določbe neupravičeno omejiti pravice državljanov, da si zagotovijo varnost na svoji lastnini, in prav tako ne smejo omejiti njihove pravice do zagotovitve osebne varnosti pri opravljanju pomembnih javnih nalog ali potem, ko so jih opravili.

Poleg tega so državljani upravičeni do posedovanja orožja, ki je del družinske dediščine ali se uporablja za lov ali športno streljanje. To je vse del evropske tradicije. Vse omejitve morajo biti povezane s psihološkim stanjem posameznika in se morajo uporabljati tudi za osebe, osumljene kršitev, ki se štejejo za kaznivo dejanje. Poleg tega menim, da se morajo takšne omejitve uporabljati za osebe, ki javno zagovarjajo fašizem in radikalni komunizem ter za skrajne islamske aktiviste.
V Evropi je zdaj na voljo tehnologija, ki vsakomur, ki je ročno spreten, omogoča sorazmerno hitro izdelavo amaterskega strelnega orožja. Izvajanje nepotrebnih omejitev zato ne bo preprečilo, da kriminalne združbe ne bi posedovale strelnega orožja, in bo neupravičeno omejilo pravice državljanov, vključno z njihovo pravico do samoobrambe. Naše mejne kontrole je treba še naprej krepiti, ker nezakoniti priseljenci še vedno lahko pridejo v Evropo, še lažje pa je vanjo vtihotapiti orožje.
Odgovori
Zanimiv je govor takratnega avstrijskega EU poslanca iz vrst Svobodnjaške stranke Avstrije (FPÖ) g. Andreasa Mölzerja, katerega sem tudi že srečal - (V Celju)


Andreas Mölzer (NI). – (DE) Gospod predsednik, zaradi Schengna in vedno brutalnejših kriminalnih tolp je nedvomno bistveno, da se na področju nezakonitega posedovanja strelnega orožja in organiziranega kriminala sprejme odločnejši pristop. Vendar je celotna stvar smešna, če se nedolžni državljani, lovci in športni strelci dejansko obravnavajo enako kot kriminalci. Namesto tega mora biti glavna prednostna naloga povečanje števila policistov, ki se je v zadnjih letih zmanjšalo.
V Združenem kraljestvu se je število kaznivih dejanj povečalo, odkar je bila uvedena popolna prepoved kratkocevnega strelnega orožja, in po mojem mnenju bi se morali glede tega zamisliti. V današnjih nemirnih časih, ko država varčuje na področju varnosti, mora biti nedolžnim državljanom, ki so duševno zdravi, dovoljeno, da se lahko branijo pred napadom, ki ogroža njihovo življenje. Dejstvo je, da večina kaznivih dejanj ni storjenih z zakonito nabavljenim orožjem.
EU bi se morda morala bolj osredotočiti na boljšo zaščito svojih meja, na primer s povečanjem virov za FRONTEX, in na boljše sodelovanje na področju varnosti.
Države EU imajo povsem uporabno zakonodajo o strelnem orožju in če se zahtevajo ali so potrebne strožje določbe, je treba ustrezne odločitve sprejeti v zadevnih državah.
Odgovori
Zanimiva je ta direktiva iz leta 2007. V njej je bilo že sprejetih in potrjenih nekaj ukrepov, ki jih v novi direktivi ponovno predlagajo. 


Citat:Komisija v skladu s postopkom iz člena 13(3a) izda skupne smernice o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo trajno neuporabnost onesposobljenega orožja.“

Direktiva o minimalnih deaktivacijskih standardih je očitno v veljavi že 8 let. Ker je nobena država članica ne upošteva, so se leta 2015 odločili, da jo predlagajo ponovno - povsem enako, kot je bila že sprejeta leta 2007. Saj ni res, pa je.
Odgovori
Nič ni zanimiva ampak je to eno izmed dejstev katero morajo poslanci izpostaviti, da je EU komisija posredno po lastni "metodologiji" krivec za Pariški napad, ker je kljub že obstoječim enotnim standardom dopuščala izjeme oz. ni poskrbela (kot v nekaterih drugih primerih), da države ki direktive niso primerno prenesle v lokalno zakonodajo za to tudi odgovarjajo. V primerih, ko imajo od tega korist korporacije ali bilokdo, ki zna pravilno zlobirati v Bruslju (recimo sladkor in tovarna v Ormožu) pade tožba proti državi dok si reku keks in nabijejo kazen še preden keks namažeš s poljsko nutello.

Skratka prodajajo kompleten bullshit in edini pravi odgovor na to direktivo je popolna zavrnitev predloga in poziv Komisiji, da pregleda katere države se že obstoječih pravil ne držijo...
Odgovori
"Mrs Ford, MEP for the East of England, said: "In the aftermath of the tragic Paris attacks it is right that we look at what more can be done on a practical basis to tackle terrorism and criminal activities. Effective gun controls are part of this."..................

Matr, tem EU tepcem je treba dotumit, da civilno, registrirano, prijavljeno,... orožje katerekoli kategorije nima z dogodki v Parizu popolnoma nič. Je že dokazano, da je uporabljeno orožje v pariškem masakru bilo že v osnovi izdelano kot vojaško orožje in za vojsko in tudi poslano iz Crvene zastave v vojaške enote.  Tisti mudžahedini pač niso šli v k Fanzoju, Rebcu ..... po avtomate z nabavnimi papirji ampak so jih kupili, dobili,... na črnem trgu od mafije, kriminalnih tolp,...
Odgovori
Kakor je znano je šlo v vojaške enote na Balkanu v 80ih od tam v ZDA in nekako nazaj v EU!

Drugače pa mislim, da je vsem tem poslancem in politikom precej jasno, folku ni jasno, da je racionala in namen povsem drug in kdaj je še kakega politika omejevala resnica, logika ali poštenost (nevem zakaj taka nerealna pričakovanja, da bodo upoštevali dejstva in naivnost, da dejstva kaj štejejo -> to, da mislite, da so samo "tako neizobraženi, neuki, neinformirani" je pesek v oči). Imaš lepo sestanek z "razburjenimi občani" poslušaš kaj ti majo za povedat (če se le da prosiš za čimbolj "argumentirano predstavitev s čimveč fakti, raziskavami, dejstvi, zakoni", kimaš se globoko strinjaš, ponudiš piškote pa čaj potem pa na odru malce ropotaš nato glasuješ kot ti ukaže partija in "razburjenim občanom" pojasniš (če ni bilo slučajno tajno glasovanje pol slednje odpade), da so bili drugi krivi in je bilo res treba nekaj ukrenit ampak da bo drugič bolje.... In "razburjeni občani" se gredo v gostilno pridušat....in nato k ženi domov smrčkat in palc cuzat. Rinse and repeat...
Odgovori
(28-12-2015, 08:29)matjaz43 Napisal: dobili,... na črnem trgu od mafije, kriminalnih tolp,...

Not
orožje so dobili od požrešnih politikov!
Odgovori
(28-12-2015, 09:02)šimek Napisal:
(28-12-2015, 08:29)matjaz43 Napisal: dobili,... na črnem trgu od mafije, kriminalnih tolp,...

Not
orožje so dobili od požrešnih politikov!

Požrešne politike mirne duše lahko uvrstiš med moje pikce pri naštevanju. Sicer pa imajo mafija, kriminalne tolpe,... zaslombo v politki in pri požrešnih politikih, drugače ne bi bile tako uspešne.

Mato, točno tako. Vseeno pa se mi zdi, da je potrebno vedno znova in znova povdarjat in popravljat izjave eu drekačev, da regularno, prijavljeno, civilno orožje nima nič ampak res popolnoma nič s kakršnimkoli terorizmom, kriminalnimi združbami,.... in vse to je potrebno jasno predstaviti in predstavljati laični javnosti.
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)