Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
imetniki orožja, združite se
Gre za simboliko. Tudi pozdrav z dvignjeno odprto dlanjo, ali rokovanje, temeljita na nekaterih tradicionalnih elementih.

Sam bistvo združenja ne vidim v ustvarjanju konflikta, ravno nasprotno vidim ga v iskanju ustreznih rešitev. Seveda to ne pomeni konformizma in, da se je potrebno odreči jasnemu ter odločnemu zagovarjanju lastnih stališč, če je to potrebno!
Odgovori
namen drustva je da se bori za pravice vseh strelcev

ce se nima namena borit za nase interese potem ne vem zakaj rabimo se eno kvazi drustvo
Odgovori
Namen združenja, kot je to zapisano v predlogu statuta, je med drugim kakovostna orožna zakonodaja. V kolikor bi ta temeljila na izhodiščih, ki so tam prav tako zapisana, potem bo s tem na ustrezen način poskrbljeno za posestnike/uporabnike orožja.

Kar se tiče načina delovanja združenja. V prvi sklop spadajo pogledi, ki so enotni vsem (primer, nedvomno je v interesu vsem, da legalni posestniki z orožjem ne počnejo družbeno problematičnih dejanj, da se neprimerni posestniki ne morejo enostavno dokopati do orožja legalnih posestnikov, ipd.). V drug sklop spadajo vprašanja o katerih je mogoč dogovor s katerim so zadovoljni vsi. V tretjem sklopu so vprašanja o katerih konsenz ni mogoč, v tem primeru pa je vsekakor potrebno se boriti za korektno ureditev takšnega vprašanja.

Žal je praksa mnogokrat takšna, da se rešitev sploh ne išče, temveč se vsako vprašanje opredeli kot osnovo za iskanje konflikta, pač po principu naši in vaši. To ni produktiven pristop.
Odgovori
Pohvale za samoiniciativo, vendar se sam z oblikovanjem tega statuta na taksen nacin ne strinjam.

Na vse prevec krajih se bere kot samo-omejevalen tekst. Po mojem mnenju bi moral biti status skoncentriran na
- odprto (jasno, glasno, brezkompromisno) bojevanje za pravice do posedovanja in nosenja orozja (to je relacija zdruzenje - oblastne strukture)
- cimprejsnjo in cim bolj temeljito pridobivanje clanstva imetnikov orozja in podpornikov v Sloveniji, v imenu katerega zdruzenje deluje in za katere se smatra da so telo zdruzenja (btw, verjetno bi zaradi doseganja sirine zdruzenja morala biti clanarina 0 ali 1 EUR - cilj je pridobiti 40,000 clanov, ne 500)
- promocijo orozja med preostale drzavljane, da bi se % oborozenega prebivalstva povecal in bi posest orozja postala v oceh ljudi nekaj normalnega, vsakdanjega, strelstvo pa vsakdanji in zazelen sport

Ko berem statut, berem definicije kaj je nevarno, kaj ni nevarno, kaj je druzbeno sprejemljjivo, kdo je zanesljiv ali neprimeren posameznik, koliksna je zadovoljiva raven druzbene varnosti itd.

Vse to je za moje pojme strel v lastno nogo.
Ce ne prej, ko se bo oblast pri zaostrovanju zakonodaje zacela izgovarjati na statut zdruzenja in fleksibilne termine, kdo je neprimeren posameznik in kaj je varnost za vse druzbene deleznike.

Vse te pojme se da uporabiti proti zdruzenju in proti imetnikom orozja.
Ko bi enkrat oblast izrabila npr. pojem "zagotavljanja visoke ravni varnosti" proti nam, bi takrat sli spreminjat statut zdruzenja, ker se ocitno nasi pogledi vec ne skladadajo z oblastniskimi?
Na kratko: zdruzenje se zavzema za siritev strelske (meci in nozi me ne brigajo) kulture na slovenskem, liberalizacijo orozne zakonodaje, smo proti omejevanju dostopa do orozja (tu si je treba zadati neke meje in jih konkretno opredeliti, da niso diskutabilne - a la, polavtomatsko dosegljivo vsakomur za sport / lov, avtomatsko za zbiranje kot je to sedaj, je ze kar dober zacetek - lahko je tudi kaj drugega, vendar mora biti konkretizirano in ne zavito v meglo)

Izpostavljali se bomo na vsakem koraku, pridobivali clane za sportna drustva, ne vem ... organizirali free-for-all streljanja za neclane (potencialne nove clane), iskali sponzorje za taka udejstvovanja, skratka, cilj nam je dvigniti prisotnost strelstva v Sloveniji iz 2% na 10% v prvih X letih, in na 20% v naslednjih XX letih.


V takem slogu naprej.


Kaj pa je druzbeno sprejemljivo in kaj ne (se z desetletji zelo spreminja - na slabse, pac v slogu pusifikacije zahoda), kaj je javni interes, in kdo je lojalen drzavljan in kdo je protiv drzavni elemenat ki ne sme priti v stik z orozjem, pa ne maram brati.
Javni interes je lahko na neki tocki tudi popolna razorozitev ljudi. Samo vecino moras v to prepricati.

Se enkrat, pohvala za iniciativo in trud, vendar se z dolocenim elementi teksta, oziroma opredeljevanjem, ne strinjam.


(tekst sem na kratko preletel, ker mi cas ta trenutek ne dovoljuje, vkolikor ga nisem razumel me popravite, oziroma bom svojo napako videl kasneje - v vednost)
Odgovori
Sem hotel spisati podoben komentar kot Klemenc, pa me je (hvala) prehitel.
Podpišem v celoti pod njegove pripombe!
Odgovori
Predlagam, da se tekst:
"Pravica do življenja je ena temenih clovekovih pravic. V primeru protipravnega ogrožanja, je za zaščito te, legitimna uporaba vseh sredstev."
spremeni v:
"Pravica do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic, ter pravica do nedotakljivosti stanovanja, so temeljne človekove pravice tudi po Ustavi Republike Slovenije. Združenje si prizadeva, da se v zakonodaji in sodni praksi striktno upošteva kot legitimna uporaba vseh sredstev v primeru zaščite protipravnega ogrožanja teh pravic."

S tem sem vsebinsko povzel določbe 35. in 36. člena Ustave, in iz njih izpeljal cilj, za katerega si Združenje prizadeva.
Odgovori
Vse to je za moje pojme strel v lastno nogo.

Ce ne prej, ko se bo oblast pri zaostrovanju zakonodaje zacela izgovarjati na statut zdruzenja in fleksibilne termine, kdo je neprimeren posameznik in kaj je varnost za vse druzbene deleznike. - je le potegnilo!!
Odgovori
@ Iurium humanorum
X. Neprimeren posestnik orožja je posameznik, za katerega obstaja velika verjetnost, da bi orožje zlorabil v družbeno problematične namene. Vzroki za to so lahko zavedni; kriminal, terorizem, ipd., ali nezavedni; nesposobnost obvladati lastno ravnanje, pomanjkljivo znanje o ravnanju z orožjem, ipd. Neprimeren posameznik okolici predstavlja nevarnost, ne glede na vrsto sredstev v posesti.


Za začetek bi se spustil samo v ta člen in to predvsem zaradi tega, ker več kot očitno temelji na vedeževanju. 

Naj mi nekdo razloži:
 - kako lahko veš ali bo nekdo postal terorist ali ne? 
 - kako lahko definiraš dovolj veliko verjetnost, da nekdo to postane? 

Gre za tipično zadevo, kjer bo imelo 10 strokovnjakov 10 različnih mnenj. To potrjuje tudi naša aktualna sodna praksa, kjer se lahko dnevno nasmihamo sodnim ekspertom z diametralno nasprotnimi mnenji.
In če nekdo pozna odgovor na zgoraj zastavljeni vprašanji, ga brez dvoma čaka dobro plačana služba pri kakšni CIA, FBI & co

Vpeljava tega načela v zakonodajo pomeni samo to, da bomo zopet imeli luknjast čoln sredi oceana.

Moje mnenje je, da lahko primernost ocenjuješ samo na dejanjih, ki jih je posameznik zagrešil v preteklosti. Vedeževanje pa resnično nima nobenega smisla, ker gre v tem primeru samo za vpeljavo trojanskega konja v zakonodajo.
Odgovori
...
Pohvale za samoiniciativo, vendar se sam z oblikovanjem tega statuta na taksen nacin ne strinjam.
...

Zadeve se nisem lotil zaradi morebitne pohvale, temveč z namenom, da poizkušam prispevati delček k reševanju nastale situacije.


...
Na vse prevec krajih se bere kot samo-omejevalen tekst. Po mojem mnenju bi moral biti status skoncentriran na
- odprto (jasno, glasno, brezkompromisno) bojevanje za pravice do posedovanja in nosenja orozja (to je relacija zdruzenje - oblastne strukture)
- cimprejsnjo in cim bolj temeljito pridobivanje clanstva imetnikov orozja in podpornikov v Sloveniji, v imenu katerega zdruzenje deluje in za katere se smatra da so telo zdruzenja (btw, verjetno bi zaradi doseganja sirine zdruzenja morala biti clanarina 0 ali 1 EUR - cilj je pridobiti 40,000 clanov, ne 500)
- promocijo orozja med preostale drzavljane, da bi se % oborozenega prebivalstva povecal in bi posest orozja postala v oceh ljudi nekaj normalnega, vsakdanjega, strelstvo pa vsakdanji in zazelen sport
...

Sam se s pomislekom, da je v besedilu preveč samo-omejevanje nekako ne morem strinjati.
V okoliščinah, ko bi bilo naše družbeno okolje sestavljeno iz posameznikov, ki Janezu Novaku, ki ni družbeno problematičen, ne predstavljajo nikakršne grožnje, ta isti Janez Novak nima nikakršnega razloga, da postavlja njemu omejitve. Povedano drugače, zadeva bi čisto spodobno funkcionirala brez potrebe po kaki posebni pravni ureditvi. Ker žal resničnost ne povzema te idealizirane podobe, se kaj hitro znajdemo pred težavo, da bi nekateri posamezniki nemara le predstavljali relativno nesorazmerno tveganje. Tako odpadejo otroci. Kaj pa posamezniki, ki imajo zmanjšane umske sposobnosti? Kaj pa tisti, ki zlorabljajo psiho-aktivne snovi? Kaj pa ljudje, ki so v svojem ravnanju nasilni? Kaj pa profesionalni kriminalci? Kaj pa teroristi? Kaj pa tisti, ki nimajo zadostnega znanja o ravnanju z orožjem, da bi z njim lahko ravnali varno tako za okolico, kot tudi sebe? Tako kaj hitro ugotovimo, da so določene kategorije, ki niso ravno primerni posestniki. Kako to podrobno opredeliti načeloma ni ravno enostavno in bi morala biti naloga delovnih skupin. Omenjeni statut postavlja le koncept, ki postavlja v ospredje posameznika in ne sredstva.

Sedanji sistem orožne zakonodaje temelji primarno na sredstvih. Tako smo marsikdaj soočeni z vrsto zapletov, ki nimajo nikakršnega logike, še slabše pa je to, da se z nadgrajevanjem na seznamu »problematičnih« znajde vedno več sredstev, običajno na podlagi dejstva, da so bila v preteklosti uporabljena za družbeno problematično ravnanje. Tipičen primer je EK s svojim poudarjanjem Kalašnikovke, pa to ni osamljen primer, nekatere države imajo sezname prepovedanega orožja, ki temelji na imenu.

Izhodišča v omenjenem statutu so napisana tako, da jasno omogočajo dokaj liberalen režim tako za pridobivanje, posest, kot tudi vse oblike uporabe orožja.

Sam se v celoti strinjam, da je čim obsežnejše članstvo za takšno združenje izrednega pomena, na drugi strani pa nisem ravno naklonjen misli, da bi morali širjenje organizacije neposredno statut v statut. Obseg in način komuniciranja z javnostjo je naloga za eno od delovnih teles, ki bi morala imeti ustrezna znanja za prenos informacij do različnih ciljnih publik. Ravno z namenom, da bi se zajelo kar čim širši nabor potencialnega članstva je bila zadeva koncipirana na način, da obstajajo podporno članstvo, zanj pa ni predvidena članarina. Na drugi strani so evidentirani, kot člani združenja in tako jih je mogoče uporabiti, kot argument v primeru komuniciranja z institucijami ter njihovimi predstavniki. Prav tako je v statutu jasno omenjena potreba po izpeljavi projektov, ki bi omogočali javnosti o orožju pridobiti realnejšo podobo. Kako to doseči je prav tako naloga za eno od v statutu omenjenih delovnih teles.


...
Ko berem statut, berem definicije kaj je nevarno, kaj ni nevarno, kaj je druzbeno sprejemljjivo, kdo je zanesljiv ali neprimeren posameznik, koliksna je zadovoljiva raven druzbene varnosti itd.

Vse to je za moje pojme strel v lastno nogo.
Ce ne prej, ko se bo oblast pri zaostrovanju zakonodaje zacela izgovarjati na statut zdruzenja in fleksibilne termine, kdo je neprimeren posameznik in kaj je varnost za vse druzbene deleznike.

Vse te pojme se da uporabiti proti zdruzenju in proti imetnikom orozja.
Ko bi enkrat oblast izrabila npr. pojem "zagotavljanja visoke ravni varnosti" proti nam, bi takrat sli spreminjat statut zdruzenja, ker se ocitno nasi pogledi vec ne skladadajo z oblastniskimi?
...

Žal je tako, da v kolikor je želja nekaj opredeliti na splošnem nivoju, pač ni mogoče zadeve razložiti do zadnje pike in vejice. Podrobnejše opredeljevanje je naloga delovnih skupin, katerih naloga je zadevo veliko podrobne razčleniti. Na drugi strani bi, v kolikor bi stvari prekomerno poenostavili, tvegali, da se ujamemo v zanko prekomerne nedorečenosti v katero bi lahko uvrstili tudi situacije, ki terjajo podrobnejšo ureditev. Ali mi je pri zapisu uspelo najti pravo ravnovesje med splošnostjo in nakazovanjem specifičnih rešitev je stvar ocene vsakega posameznika.
Z oceno, da bi tako zasnovano besedilo lahko kasneje predstavljalo za združenje težavo, se načeloma ne strinjam, saj gre predvsem za interni akt, delovanje združenja pa bi tako ali tako moralo temeljiti na rešitvah, ki bi ji sproti pripravljale delovne skupine.


...
Na kratko: zdruzenje se zavzema za siritev strelske (meci in nozi me ne brigajo) kulture na slovenskem, liberalizacijo orozne zakonodaje, smo proti omejevanju dostopa do orozja (tu si je treba zadati neke meje in jih konkretno opredeliti, da niso diskutabilne - a la, polavtomatsko dosegljivo vsakomur za sport / lov, avtomatsko za zbiranje kot je to sedaj, je ze kar dober zacetek - lahko je tudi kaj drugega, vendar mora biti konkretizirano in ne zavito v meglo)

Izpostavljali se bomo na vsakem koraku, pridobivali clane za sportna drustva, ne vem ... organizirali free-for-all streljanja za neclane (potencialne nove clane), iskali sponzorje za taka udejstvovanja, skratka, cilj nam je dvigniti prisotnost strelstva v Sloveniji iz 2% na 10% v prvih X letih, in na 20% v naslednjih XX letih.

V takem slogu naprej.
...


Osebno vidim vlogo združenja v primerjavi z javnostjo predvsem v tem, da ta na posestnike in uporabnike ne gleda negativno, seveda je to najlaže narediti s povečevanjem zanimanja za legitimne oblike uporabe orožja. Na drugi strani je strelski šport domena klubov in stenskih zvez, skladno s tem pa bi lahko zveza v tem segmentu z njimi delovala v sinergiji.
Z razmišljanjem povezanim z namenom orožja se sam nekako ne strinjam, Ravno ta koncept razvrščanja je vzrok za marsikatero težavo in administrativni zaplet, ki bi se mu z sistemu, ki bi temeljil na osebni primernosti, lahko preprosto izognili, pri tem pa varnost družbenega okolja ne bi trpela..


...
Kaj pa je druzbeno sprejemljivo in kaj ne (se z desetletji zelo spreminja - na slabse, pac v slogu pusifikacije zahoda), kaj je javni interes, in kdo je lojalen drzavljan in kdo je protiv drzavni elemenat ki ne sme priti v stik z orozjem, pa ne maram brati.
Javni interes je lahko na neki tocki tudi popolna razorozitev ljudi. Samo vecino moras v to prepricati.
...

Seveda se pogledi spreminjajo in temu bomo nedvomno priče tudi v bodoče. To, da se razmere spreminjajo načeloma na slabše pa je pripisati tudi neustreznemu informiranju javnosti. V kolikor bi se na tem segmentu gradilo, kar je ena od nalog združenja zapisanih v statutu, bi bile verjetno nekatere stvari jasnejše, kot so to nemara sedaj.
Odgovori
Predlagam, da poglavje "(poslanstvo in vrednote)" preimenuje v Poslanstvo.
Iz odzivov na predlog, in širše glede na razpravo v tej temi gre namreč ugotoviti, da se strelci (in verjetno tudi drugi lastniki orožja) razlikujemo po vrednotah.
Kot je v predlogu pravilno napisano, se združenje ne politično opredeljuje, in navajanje vrednot (ki niso neposredno vezane pravice do posesti in rabe orožja) očitno (glede na reakcije) posega (tudi) na politično področje.
Zato predlagam, da vrednote pobrišemo.
Oziroma napišemo kot edino skupno vrednoto: "Člani združenja imamo skupno vrednoto legalne in varne uporabe orožja za vse zakonite namene."

Poslanstvo bi bilo (zbrano iz predlaganega seznama):
(1) Splošni cilji združenja:
- Združenje svoje delovanje temelji na naslednjih izhodiščih:
X. Prizadeva si za ureditev orožnega področja skladno s splošnimi pravnimi načeli, kot so nujnost, sorazmernost, primernost, ucinkovitost, enakost pred zakonom, itd.,
X. Prizadeva si za pravno ureditev orožnega področja na način, ki vsem članom družbe zagotavlja visoko raven osebne varnosti,
X. Prizadeva si za ustrezno ozaveščenost družbenega okolja o orožju ter njegovih oblikah uporabe z namenom boljšega razumevanja orožja samega, njegovih posestnikov ter uporabnikov.
X. Prizadeva si, da bi orožna zakonodaja temeljila na dejstvih ter razumskem pristopu k urejanju tega področja.
X. Prizadeva si, da bi se na zakonodajnem področju izkoreninilo sprejemanje odločitev na podlagi netočnih, ali pomanjkljivih dejstvih, odločanju, ki temelji na emocionalnem dojemanju realnosti ter osebnih strahovih, ipd.
X. Nacionalna orožna zakonodaja je veljavna v celotni državi, skladu s splošnimi načeli delovanja pravne države pa je potrebno poskrbeti, da se upravne postopke vodi na poenoten nacin v vseh državnih institucijah ter posameznih enotah le teh.
X. Posamezne države imajo vrsto družbenih okoliščin, ki jih je pri snovanju orožne zakonodaje potrebno upoštevati. Zaradi tega je na evropskem nivoju smiselno urejati le minimalne standarde, mikro ureditev pa prepustiti posamezni državi, da jo regulira v nacionalni zakonodaji.
X. Vsi postopki v zvezi z orožnim področjem morajo biti zasnovani racionalno in posameznika po nepotrebnem ne smejo obremenjevati s finančnimi bremeni, ga časovno obremenjevati, obremenjevati z vrsto nepotrebnih preverjanj, ipd.
X. Pogoji, ki jih morajo posestniki in uporabniki orožja izpolnjevati, morajo biti medsebojno primerljivi, oziroma izenačeni, ne glede na pripadnost posameznika različnim skupinam uporabnikov.
X. Na vseh nivoji je potrebno poudariti konceptualno različnost družbeno problematičnih oblik uporabe orožja; kriminalna dejanja, teroristicna dejanja ter tudi posledice malomarnosti, ipd. ter družbeno neproblematicno oblike; zbiranje, izobraževanje, razvoj orožja, razvoj dodatkov zanje, rekreativno uporabo, športno uporabo, lov, za zagotavljanje osebne varnosti, ipd.
X. Nelegalnega podrocja posesti in uporabe orožja ni mogoce urejati z orožno zakonodajo. Ta podrocja urejajo drugi zakoni, orožna zakonodaja predstavlja le manjši del celovite politike tega podrocja.
X. Pravica do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic, ter pravica do nedotakljivosti stanovanja, so temeljne človekove pravice tudi po Ustavi Republike Slovenije. Združenje si prizadeva, da se v zakonodaji in sodni praksi striktno upošteva kot legitimna uporaba vseh sredstev v primeru zaščite protipravnega ogrožanja teh pravic.
X. Združenje ostro nasprotuje protipravni uporabi nasilja! Skladno s tem se zavzema za strogo kaznovanje vseh, ki izvajajo nasilje z, ali brez uporabe orožja, če je uporaba sile izven legitimnih in zakonitih okvirov.
X. Združenje se zavzema za sprejetje vseh potrebnih ukrepov, ki bi zmanjšali možnost nelegalne posesti orožja ter ustrezno in ucinkovito preganjanje le te.
X. Združenje si prizadeva delovati na način, ki poizkuša zajeti interese vseh legalnih posestnikov orožja, pri tem pa upoštevati tudi širše družbene interese.
X. Združenje se mora izogibati delovanju, ki bi upošteval le nekatere dele članstva, še posebej v kolikor bi ti bili na škodo kake druge skupine.
Odgovori
(23-05-2016, 14:57)Iurium humanorum Napisal: Namen združenja, kot je to zapisano v predlogu statuta, je med drugim kakovostna orožna zakonodaja. V kolikor bi ta temeljila na izhodiščih, ki so tam prav tako zapisana, potem bo s tem na ustrezen način poskrbljeno za posestnike/uporabnike orožja.

Kar se tiče načina delovanja združenja. V prvi sklop spadajo pogledi, ki so enotni vsem (primer, nedvomno je v interesu vsem, da legalni posestniki z orožjem ne počnejo družbeno problematičnih dejanj, da se neprimerni posestniki ne morejo enostavno dokopati do orožja legalnih posestnikov, ipd.). V drug sklop spadajo vprašanja o katerih je mogoč dogovor s katerim so zadovoljni vsi. V tretjem sklopu so vprašanja o katerih konsenz ni mogoč, v tem primeru pa je vsekakor potrebno se boriti za korektno ureditev takšnega vprašanja.

Žal je praksa mnogokrat takšna, da se rešitev sploh ne išče, temveč se vsako vprašanje opredeli kot osnovo za iskanje konflikta, pač po principu naši in vaši. To ni produktiven pristop.

dokler ne bomo dvignili strelsko kulturo navadnim srmtnikom ne bos pri zakonih prisel nikamor.
Mogoce manjse birokratske greske bi lahko pocistil. Ampak legalizacija dusilcev, ureditev zastarelega zakona o klasifikaciji orozja 
(bodala, vojaski nozi, balisong ....). Narobe je to, da nas drzava ze po defaultu obravnava kot da smo vsi v glavo tepeni pa sam cakamo kje bomo lahk koga fentali.
Kar je diskriminacija glede na to koliko ljudi na cesti umre zaradi prometnih nesrec. 

Kolk zakonov so popravili po zadnjem veriznem trcenju na primorski avtocesti????
K pa ena babica joka v telefon, da je strelisce 3 km dalec preglasno je pa treba takoj vse zaplenit.
U resnici pa mamika niti postarja ne cuje k ji penzijo prnese.


potrebno je delati na promociji sporta, delit zausnice medijem in politikom kadar neumnosti klatijo.
Treba je zbrati informacije javnega znacaja, da lahko veleumom iz prejsnjega stavka crno na belem pokazez kako hudo brcajo v temo.

Treba je ucit mladino strelske kulture. Tukaj mislim na male ljudi 12-18 let.
Za njih se priredi seminar potem pa gasa na strelisce in naj odpokajo eno IPSC tekmo z softair pistolo.
So dovolj realne da jih lahko poducis na kaj je potrebno pazit pri ravnanju z orozjem.
In so dovolj varne, da ne more priti to poskodb (seveda rabijo pa vsi na streliscu strelska ocala ravno tako kot pri pravem orozju)

S prodajo majic in kap ne bos veliko "zasluzil". Clanarina 60EUR je tudi previsoka.
Potrebno je delat na masi udelezencev ne pa na kupih $$$ kot so ze drugi omenili

se to kar se financ tice. Raje startamo z minimalno clanarino.

Ce je denarja premalo za zastavljene cilje se lahko vedno sklice sejo kjer se odloci koliko $$$ je potrebno za izpeljat zadevo.
Potem pa se donacije pobere, da pridemo do potrebnega zneska.

simpl as that. Sj osnova bi naj bila demokracija ali pac...?
Odgovori
@goranzivec
Področje samoobrambe.

Nisem ravno prepričan, da je odpiranje dveh vsebinsko zelo kompleksnih področij že v začetku življenja združenja ravno preudarno početje. Če na pravico do samoobrambe gledamo striktno pravno, ta ni v ničemer neposredno povezana z orožjem. Tudi sam se strinjam, da bi to vprašanje kazalo kasneje odpreti in ga kakovostno obdelati, saj si nedvomno zasluži posebne pozornosti, v tem trenutku pa nekako ne vidim resursov, ki bi to omogočali. Dikcija, ki sem jo navedel v predlogu zadevo nekako nakazuje, vendar le to.
Odgovori
@Raccoon
V celoti se strinjam, vrednotenje je vedno nehvaležno opravilo. To kar kliče po arbitrarnosti in diskiminiranju. Najenostavneje je, v kolikor se problema lotimo tako, da stvari pač zakonsko ne reguliramo. Ker ima tak pristop prav tako vrsto pomanjkljivosti bo to najverjetneje še izredno trd oreh za delovne skupine.
Tu bi se sam nekako oprl na nekatere rešitve, ki jih imamo v veljavi sedaj (po mnenju mnogih so se izkazale za uspešne, predvsem pa bilo potrebno zadevo zakonodajno opredeliti dovolj racionalno, da bi onemogočala zlorabe ne bi dopuščala dvoumnosti, istočasno pa bi opravljala svojo nalogo in to je nekaterim rizičnim skupinam onemogočiti legalen dostop do orožja.

Žal nimam vseh odgovorov, zagotovo pa vem, da si orožja v rokah posameznikov, ki bi spadali v navedene skupine, nekako ne želim videti.
Odgovori
(23-05-2016, 16:47)Iurium humanorum Napisal: @goranzivec
Področje samoobrambe.

Nisem ravno prepričan, da je odpiranje dveh vsebinsko zelo kompleksnih področij že v začetku življenja združenja ravno preudarno početje. Če na pravico do samoobrambe gledamo striktno pravno, ta ni v ničemer neposredno povezana z orožjem. Tudi sam se strinjam, da bi to vprašanje kazalo kasneje odpreti in ga kakovostno obdelati, saj si nedvomno zasluži posebne pozornosti, v tem trenutku pa nekako ne vidim resursov, ki bi to omogočali. Dikcija, ki sem jo navedel v predlogu zadevo nekako nakazuje, vendar le to.

tega se bo prej ali slej potrebno lotit.
Ampak, da se zakon popravi tako, da ne "vzpodbuja nasilja in kriminala". Sedaj so barabe bolj zascitene kot pa posteni drzavljani.
Odgovori
Kasneje, ko člani že bodo in članarina že pobrana se bodo zadeve določale in obdelovale? Imel bi večji red, a v vsaki alineji skoraj prostora za mešanje megle na tone.... ni povezana z orožjem? nošenje orožja ni povezano s samoobrambo? V kolikor bi bil namen združenja res pomoč strelcem in ljudem nasploh potem mora to združenje imeti samo nekaj jasnih, nedvoumnih ciljev, vse ostalo kaže samo v smer poskusa regulacije preko civilne organizacije...
Odgovori
@goranzivec
...
napišemo, kot edino skupno vrednoto: "Člani združenja imamo skupno vrednoto legalne in varne uporabe orožja za vse zakonite namene."
...

Podpišem.
Težava bi znala nastati le v delu, ker bodo morale delovne skupine formulirati vrsto drugih zadev, ki pa bi jih znal marsikdo razumeti zelo po svoje. Ravno v izogib temu sem navedel nekoliko podrobnejši seznam skupnih vrednot.

@dani_79
Nekateri imamo različna mnenja, nekateri pač izkazujejo večjo mero skepse do dobronamernosti predlaganih rešitev. Mimogrede s tem ni ni narobe, pač stvar osebnega prepričanja posameznika.
Odgovori
@red_mamba
se strinjam, da je stik z orožjem izrednega pomena za dojemanje le tega. Kot sem že zapisal, tu vidim možnosti za sinergije z že obstoječimi organizacijami, kar sem jasno zapisal v besedilo.

Tudi sam se strinjam, da je pogled na posestnike/uporabnike orožja, tako s strani javnosti, kot tudi institucij, docela neprimeren. Zadnjič sem imel zanimiv pogovor na to temo in se je bila izrečena misel, da je osebo strah, ko vidi nekoga z orožjem. Moje proti-vprašanje se je glasilo, ali je ni nemara strah nekoga, ki sedi v svojem vozilu s prižganem motorjem, saj bi le potisk na pedal plina lahko povzročil masaker med mimoidočimi? Orožje je v našem družbenem okolju žal stigmatizirano, za tako stanje pa je krivda na mnogih deležnikih.

Kar se tiče članarine. Za začetek je lahko vsakdo podporni član; brez članarine in starostne omejitve. Med jedrom članstva si je želeti resnosti in nemara bi predlagana članarina in starostna omejitev to dosegla, je pa to le predlog.
Odgovori
(23-05-2016, 17:14)Iurium humanorum Napisal: @red_mamba
se strinjam, da je stik z orožjem izrednega pomena za dojemanje le tega. Kot sem že zapisal, tu vidim možnosti za sinergije z že obstoječimi organizacijami, kar sem jasno zapisal v besedilo.

Tudi sam se strinjam, da je pogled na posestnike/uporabnike orožja, tako s strani javnosti, kot tudi institucij, docela neprimeren. Zadnjič sem imel zanimiv pogovor na to temo in se je bila izrečena misel, da je osebo strah, ko vidi nekoga z orožjem. Moje proti-vprašanje se je glasilo, ali je ni nemara strah nekoga, ki sedi v svojem vozilu s prižganem motorjem, saj bi le potisk na pedal plina lahko povzročil masaker med mimoidočimi? Orožje je v našem družbenem okolju žal stigmatizirano, za tako stanje pa je krivda na mnogih deležnikih.

Kar se tiče članarine. Za začetek je lahko vsakdo podporni član; brez članarine in starostne omejitve. Med jedrom članstva si je želeti resnosti in nemara bi predlagana članarina in starostna omejitev to dosegla, je pa to le predlog.

ce sem prav razumel statut ti morajo odobrit podporno clanstvo.
Odgovori
(23-05-2016, 15:24)Eko programa pod katerim se podišem: Klemenc Napisal: Pohvale za samoiniciativo, vendar se sam z oblikovanjem tega statuta na taksen nacin ne strinjam.

Na vse prevec krajih se bere kot samo-omejevalen tekst. Po mojem mnenju bi moral biti status skoncentriran na
- odprto (jasno, glasno, brezkompromisno) bojevanje za pravice do posedovanja in nosenja orozja (to je relacija zdruzenje - oblastne strukture)
- cimprejsnjo in cim bolj temeljito pridobivanje clanstva imetnikov orozja in podpornikov v Sloveniji, v imenu katerega zdruzenje deluje in za katere se smatra da so telo zdruzenja (btw, verjetno bi zaradi doseganja sirine zdruzenja morala biti clanarina 0 ali 1 EUR - cilj je pridobiti 40,000 clanov, ne 500)
- promocijo orozja med preostale drzavljane, da bi se % oborozenega prebivalstva povecal in bi posest orozja postala v oceh ljudi nekaj normalnega, vsakdanjega, strelstvo pa vsakdanji in zazelen sport

Ko berem statut, berem definicije kaj je nevarno, kaj ni nevarno, kaj je druzbeno sprejemljjivo, kdo je zanesljiv ali neprimeren posameznik, koliksna je zadovoljiva raven druzbene varnosti itd.

Vse to je za moje pojme strel v lastno nogo.
Ce ne prej, ko se bo oblast pri zaostrovanju zakonodaje zacela izgovarjati na statut zdruzenja in fleksibilne termine, kdo je neprimeren posameznik in kaj je varnost za vse druzbene deleznike.

Vse te pojme se da uporabiti proti zdruzenju in proti imetnikom orozja.
Ko bi enkrat oblast izrabila npr. pojem "zagotavljanja visoke ravni varnosti" proti nam, bi takrat sli spreminjat statut zdruzenja, ker se ocitno nasi pogledi vec ne skladadajo z oblastniskimi?
Na kratko: zdruzenje se zavzema za siritev strelske (meci in nozi me ne brigajo) kulture na slovenskem, liberalizacijo orozne zakonodaje, smo proti omejevanju dostopa do orozja (tu si je treba zadati neke meje in jih konkretno opredeliti, da niso diskutabilne - a la, polavtomatsko dosegljivo vsakomur za sport / lov, avtomatsko za zbiranje kot je to sedaj, je ze kar dober zacetek - lahko je tudi kaj drugega, vendar mora biti konkretizirano in ne zavito v meglo)

Izpostavljali se bomo na vsakem koraku, pridobivali clane za sportna drustva, ne vem ... organizirali free-for-all streljanja za neclane (potencialne nove clane), iskali sponzorje za taka udejstvovanja, skratka, cilj nam je dvigniti prisotnost strelstva v Sloveniji iz 2% na 10% v prvih X letih, in na 20% v naslednjih XX letih.


V takem slogu naprej.


Kaj pa je druzbeno sprejemljivo in kaj ne (se z desetletji zelo spreminja - na slabse, pac v slogu pusifikacije zahoda), kaj je javni interes, in kdo je lojalen drzavljan in kdo je protiv drzavni elemenat ki ne sme priti v stik z orozjem, pa ne maram brati.
Javni interes je lahko na neki tocki tudi popolna razorozitev ljudi. Samo vecino moras v to prepricati.

Se enkrat, pohvala za iniciativo in trud, vendar se z dolocenim elementi teksta, oziroma opredeljevanjem, ne strinjam.


(tekst sem na kratko preletel, ker mi cas ta trenutek ne dovoljuje, vkolikor ga nisem razumel me popravite, oziroma bom svojo napako videl kasneje - v vednost)
Odgovori
Odobri se le redno članstvo; gre za to, da je v sistem vgrajen varnosti element in množica posameznikov s parcialnimi interesi ne more prevzeti združenja, na primer tik pred občnim zborom.

Posameznik postane podporni član združenja s tem, ko odda prijavnico. S takim statusom lahko razpravlja, ne more pa glasovati, biti voljen, v organe združenja, ipd.
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)