Ocena teme:
  • 1 Glas(ov) - 5 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Športno strelišče za lastno uporabo
#1
Pozdravljeni

Na lastni parceli bi si rad uredil športno strelišče za lastno potrebo (nepridobitvena dejavnost).
Kaj moram storiti?

Obrnil sem se na MNZ z vprašanjem:

Upam, da sem se obrnil na pravilni naslov. Prebiral sem Zakon o orožju z vsemi dopolnitvami in pravilniki pa tega nisem zasledil. Kot lastnik parcele na kateri bi si rad uredil zasebno športno strelišče (za lastno uporabo in ne pridobitveno dejavnost) kaj moram storiti? Je to sploh mogoče? Potrebujem dovoljenje? Če ja kakšen je postopek? Točno kakšne varnostne pogoje mora strelišče izpolnjevati? … Prosim, če lahko odgovorite na moja vprašanja, za vaše odgovore pa se vam v naprej zahvaljujem

In dobil nasledni odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočamo naslednje:
Postavitev  športnega strelišča, pa naj gre za pridobitno ali nepridobitno strelišče prvo pomeni nek poseg v prostor oziroma okolje.  To v vašem primeru, da si morate za strelišče pridobiti potrebna lokacijska in gradbena dovoljenja,  skladno z Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o graditvi objektov itd. Za izvajanje teh predpisov pa je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Zato vam svetujemo, da se z vašim vprašanjem obrnete na to ministrstvo.

V zvezi z vašim vprašanjem še pripominjamo, da  Zakon o orožju  v VI poglavju ureja strelišča predvsem kot pridobitno dejavnost v smislu  sedmega odstavka 6. člena Zakona o gospodarskih družbah ki med drugim pravi, če drug zakon določa, da sme družba začeti opravljati dejavnosti, ko pristojni državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda tako odločbo.

Upam, da mi bo lahko kdo pomagal, hvala in lp.
Odgovori
#2
Zdravo

po noveli Zoro se strelišča za potrebe posameznika in potrebe strelskih organizacij ne uporabljajo določila Zoro, torej ta strelišča niso v domeni MNZ. Ta odgovor pa je napotilo, katero ministrstvo je pristojno. Poglej še v Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, [url="http://www.uradni-list.si/1/content?id=86037"]http://www.uradni-list.si/1/content?id=86037[/url] . V njem je opredeljen pojem strelišča in posebaj vojaškega strelišča. Kontaktiraj pristojno UE, oddelek za okolje in prostor glede zahtevanih dokumentov in za kakšen postopek.

Lep pozdrav
Odgovori
#3
Preberi si članek v marčevski številki revije Obramba, kateri govori o streliščih. Kaže se kar nekaj interesa za postavitev strelišč za potrebe posameznikov ali društev, katera pa niso vezana na ZoRO - novela spremembe ZoRO (Ur.l. št. 85/2009), ki v 17. členu govori o spremembi 50. člena, kjer se za drugim odstavkom tega istega člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Citat:"Določbe tega zakona o civilnih streliščih ne veljajo za strelišča ali zemljišča, ki jih uporabljajo posamezniki in strelske organizacije, razen določb 54. in 56. člena tega zakona in določb predpisov, ki urejajo red in varnost na strelišču."


54. člen ZoRO je še zmeraj obvezujoč:

Citat:Tehnični pogoji:
Prostori in naprave, kjer se neposredno opravlja dejavnost strelišča, morajo biti ustrezno varovani pred dostopom nepooblaščenih oseb.
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podrobnejše pogoje o načinu varovanja objektov, prostorov in naprav, v katerih se opravlja dejavnost strelišča.


in tudi 56. člen tega istega zakona, ki pa navaja:

Citat:Izvajanje streljanja:
Na strelišču lahko izvaja streljanje posameznik, ki ima orožni list ali dovoljenje za posest orožja, z orožjem iz 2. in 3. točke kategorije D pa tudi posameznik, ki ima za tako orožje priglasitveni list.
Posameznik, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, lahko izvaja streljanje le pod nadzorom upravljalca strelišča ali pooblaščenega delavca strelišča.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, smejo polnoletni člani strelskih društev izvajati streljanje samostojno, mladoletni člani teh društev pa pod nadzorom inštruktorjev, trenerjev ali odgovornih oseb strelišča.
Upravljalec strelišča ali pooblaščeni delavec strelišča odreče izvajanje streljanja oziroma prepustitev orožja posamezniku, ki je pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če njegovo telesno in duševno stanje očitno kažeta na to, da ne bo varno uporabljal orožja.
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podrobnejše predpise o redu na strelišču in drugih pogojih streljanja.


Prav tako pa je potrebno upoštevati P R A V I L N I K o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja, ki govori o redu na strelišču, dolžnostih, načinu izvajanja streljanja,...

Zaenkrat še zbiram informacije od kompetentnih oseb iz različnih naslovov inštitucij, vendar še pričakujem nekaj odgovorov in razjasnitev v smislu potrebne pridobitve soglasij na občinski ravni iz Min. za okolje in prostor glede občasnih prekomernih hrupnih obremenitev okolja (posameznik ni vezan na izvajanje, oz. pridobitve meritev o povprečnih prekomernih hrupnih obremenitvah okolice - mimogrede te meritve, ki jih izvaja podjetje KOVA d.o.o. stanejo cca 380€, kako se pa izvajajo oz. na kakšnem vzorcu pa nimam pojma [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img] ), ter uporabe zemljišča glede na njeno prvotno kategorizacijo in namembnost (recimo, če gre za neko kategorijo z statusom kmetijskega zemljišča, ali je potrebno tudi soglasje Min. za kmetijstvo ali kakšnega drugega ministrstva - recimo, če gre za vodovarstveno ali kakšno drugo zaščiteno območje). Jasno je zaenkrat samo to, da iz MNZ ne potrebuješ nobenega dovoljenja, vendar se je potrebno držati zgoraj naštetih citatov zakona, tudi UE nima z tem nič, tudi onesnaževanja okolja z svincem tukaj ni, ker svinec ne reagira z vodo (menda), tako da razen svinčenih hlapov ob izstrelitvi naboja ni nobenega dodatnega obremenjevanja okolja (so že testirali zemljo na strelišču Rudnik in baje niso ugotovili nobenih povečanih vplivov obremenjevanja okolja).

U R E D B A o vrstah objektov glede na zahtevnost (do katere bližnjico ti je pripel že "Primoz"), v 6. poglavju govori, kaj so ENOSTAVNI OBJEKTI in v 12. člen o dopustnosti gradnje:
Citat:Objekt se šteje za enostavni objekt, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je v tej uredbi objekt izrecno določen kot enostavni objekt,
– da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt,
– da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in
– da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni s to uredbo.
V 18. člen govori o vadbenih objektih in točka f. navaja:
Citat:športno strelišče, če je njegova tlorisna površina do 3 ha;


Ko bom dobil več INFO jih bom z veseljem delil z vami. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

LP-MP
Odgovori
#4
Hvala za informacije.

Marijan, če kaj izveš pa kar napiši.
Jaz bom pa še na UE stopil in preveril kaj pravijo oni.

lp
Odgovori
#5
Hvala za vse informacije še z moje strani, tudi pri nas namreč raziskujemo te zadeve, pa nam na UE niso znali kaj dosti pomagati.

Mi na parceli ne bi gradili ničesar, postavili ne bi niti nobene barake, glavno da imamo prostor s tarčami, tako da verjetno odpadejo vsi zahtevki po lokacijskih in podobnih zadevah.

Nekateri člani mojega kluba, ki so pregledovali zakon so rekli, da bi v teoriji moralo biti dovolj, če se parcela označi, kot to piše v pravilniku. Kakorkoli že, vse ideje in informacije so dobrodošle. [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]

Pripel sem še naše zapiske (predvsem označeni relevantni členi Zoro in pravilnika), če komu pride prav.

Edit: popravljena priponka z informacijami s strani uporabnika pmarijan.

Attached files  http://www.strelec.si/forum/uploads/1795...d91032.pdf (50.3 KB)Â
Odgovori
#6
Na UE so mi rekli naj za vsak slučaj zaprosimo za lokacijsko informacijo, da preverimo ali parcela morebiti ni na kakšnem vodovarstvenem/zaščitenem območju. Rekli so tudi, da čeprav za tak objekt ni treba gradbenega, je dobro v rokah imeti vsaj kakšen papir, če se že gor nekaj dela, pač za vsak slučaj. [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]

Tako da mi bomo sedaj dali vlogo za lokacijsko (~18€, na občino), da vidimo v kakšnem "stanju" je parcela, potem bomo pa videli kako naprej.

Kontaktirali smo tudi podjetje, ki po naročilu izdeluje tiste varnostne trakove iz polivinila (rdeče beli), da nam naredijo zadevo po naših željah (raje imamo napise na traku okoli celotne parcele, kot pa samo rdeče-bele trakove in nekaj tabel razsajenih na vse konce). Tako da sedaj delamo še na dizajnu = širši trak, izmenično rumeno-črn in črno-rumen "POZOR STRELIŠČE - DOSTOP PREPOVEDAN". Nekaj takega kot ima policija, samo malo lepše. [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
Odgovori
#7
[img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]

Traka rabite tako ali tako cca 400m (če bo strelišče 100x100m). Danes sem poklical še na podjetje KOVA, ker me je zanimalo, kako bi te meritve hrupa sploh izvedli, če bi bilo potrebno. Povedali so mi, da meritev hrupa povezanih z strelišči še niso izvajali, mejne vrednosti, območja in skupine glede na dovoljene mejne vrednosti hrupa in razdalje merjenja so pa določene v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Hrup izmerijo pri najbližnem objektu (oziroma večih objektih, če so izpostavljeni v radiusu od izvora hrupa), vendar najdlje 1km od vira hrupa. Merjenje stane 350€+150€ za poročilo za vsako merilno točko. Več objektov v radiusu pomeni več merilnih točk... [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Odgovori
#8
Dokler nihče ne zahteva takšnih meritev, raje ne spraševat preveč naokoli, ker se bo lepega dne nekdo res spomnil in začel komplicirat. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img]
Dodatna birokracija ni nikomur v korist. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Odgovori
#9
Vsekakor ne - fizična oseba tudi ni zavezanec za pridobitev teh meritev. Problem se pojavi, če pride do pritožbe, ko se že strelja na strelišču, potem bi se pa našla neka inšpekcija, ki bi te meritve verjetno tudi zahtevala, zato je dobro v naprej vedeti, kaj te čaka in kako se te meritve tudi izvajajo. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

Tudi iz MOP se bo na podlagi Zakona o varstvu okolja poskušalo dobiti neko pisno mnenje oz. stališče glede teh strelišč, saj omenjeni zakon v prvem odstavku 94. člena govori o dovoljenju za izjeme:

Citat:(1) Ministrstvo lahko izjemoma izda povzročitelju obremenitve dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, o čemer mora pridobiti soglasje prizadete občine. Z objavo v svetovnem spletu in v enem od časopisov, ki pokrivajo območje prizadete občine, pa se obvesti tudi javnost.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izda za javne prireditve po predpisih o javnih prireditvah dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pristojni organ občine, razen če prireditve potekajo v napravah, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za emisije hrupa skladno s 82. členom tega zakona.

(3) Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov mora vsebovati tudi pogoje za odpravo morebitnih škodljivih posledic na okolje.

(4) Dovoljenja po prejšnjih odstavkih ni mogoče izdati, če bi začasna ali občasna čezmerna obremenitev okolja lahko povzročila kritično obremenitev okolja.
Odgovori
#10
Citat:Tako da mi bomo sedaj dali vlogo za lokacijsko (~18€, na občino), da vidimo v kakšnem "stanju" je parcela, potem bomo pa videli kako naprej.

Stra,

to informacijo lahko dobiš tudi, če se prijaviš v PISO ([url="http://www.geoprostor.net/"]http://www.geoprostor.net/[/url]). Mislim, da so tam vse informacije o zemljiščih in pacelah. Preveriti pa moraš, ali je tvoja občina sploh na seznamu. Nekatere niso...predvsem tiste, ki imajo preveč zemljišč, katerih status je neznan, nedorečen, lastniški problemi...Zokijeva parcela (LJ) definitivno ni objavljena...he he he he he...

Trakovi...znaki prepovedi so vedno rdeče beli. Znaki opozarjanja so črno rumeni...table so pa obvezne...poglej pravilnik.

[img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

Drugače pa mislim, da je Marjanov pristop popolnoma pravilen!

Potrebno je dokončno ugotoviti, kje se lahko poka in kje ne! Zakon o orožju je sedaj jasen, potrebno je preveriti še ostalo zakonodajo, pridobiti vse potrebne podatke in izpeljati vse postopke.

To trdim iz več razlogov, bistvena sta pa dva. Tisti, ki to izvaja, mora izvajati po predpisih in soglasjih. Drugo, bolj moteče je pa to, da so nekateri organizatorji tekem začeli preprosto izsiljevati slovenske strelce, da se morajo prilagajati vsem muham organizatorjev tekem. Vse pa največkrat v kontekstu...pa pojdi drugam, če ti tu ne paše...saj ne moreš it nikamor drugam.

Upam, da bo v prihodnosti (nekaj letih) zraslo vsaj 10 novih internih strelišč, ki bodo namenjena rekreativni dejavnosti ljubiteljskih strelcev. Povdarek je rekreativni dejavnosti, saj je nastalo kar nekaj "organizatorjev", ki "lupijo" strelce in skoraj živijo na račun organizacije raznih strelskih tekmovanj, katerih kvaliteta in varnost ni ravno na nivoju.

[img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Odgovori
#11
"ramboamad Napisal:to informacijo lahko dobiš tudi, če se prijaviš v PISO
Smo že dobili koordinate na GERKu, hvala, kot kaže pademo pod vodovarstveno območje (celo pod ožje), tako da ne vem če bo kaj iz tega, moram najprej povprašati na občino/UE.

"ramboamad Napisal:Trakovi...znaki prepovedi so vedno rdeče beli. Znaki opozarjanja so črno rumeni...table so pa obvezne...poglej pravilnik.
To mi je jasno, ja, trakovi plus table, kot piše v pravilniku. Hmm, glede barve, so tudi za to določeni pravilniki ali kako? Črno rumena kombinacija je namreč tista ki najbolj pade v oči.
Odgovori
#12
Res je, črno rumena kombinacija bolj pade v oči, vendar, znaki prepovedi so določeni kot rdeče beli.

1. znak prepovedi pomeni znak, ki prepoveduje vedenje, ki bi lahko prineslo ali povzročilo nevarnost - Rdeča | Znak prepovedi | Nevarno vedenje |

2. opozorilni znak pomeni znak, ki opozarja na nevarnost - Rumena ali jantarjeva | Opozorilni znak | Bodite previdni, pazite Proučite |

Če bi sledil evropskim predpisom (tako naj bi tudi bilo), bi morala biti tabla celo okrogle oblike

3.1 Znaki prepovedi - Nepooblaščenim osebam dostop prepovedan

Bistvene značilnosti:

- okrogla oblika

- črn piktogram na belem ozadju, rdeča obroba in diagonalna črta (rdeči del naj zavzame vsaj 35 % površine znaka).

Lahko pa pogledaš tudi tule:

[url="http://www.varnostni-znaki.mddsz.gov.si/?m=2&a=1"]http://www.varnostni-znaki.mddsz.gov.si/?m=2&a=1[/url] in [url="http://www.varnostni-znaki.mddsz.gov.si/?m=3&a=10"]http://www.varnostni-znaki.mddsz.gov.si/?m=3&a=10[/url]


Ali pa kar takole, bo lažje:

Splošne zahteve za znake na tablah

1. Izgled

1.1. Oblike in barve znakov na tablah so prilagojene njihovi specifični uporabi za prepovedi, opozorila, pooblaščeno ravnanje, zasilne izhode in gasilno opremo. Podroben opis je naveden v 3. točki.

1.2. Piktogrami morajo biti enostavni, zato morajo vsebovati samo bistvene elemente.

1.3. Piktogrami se lahko delno razlikujejo od skic/grafične podobe varnostnih znakov, ki so navedene v Prilogi II pravilnika ter prikazani na teh spletnih straneh, če kljub temu jasno sporočajo vsebino in ni možno napačno razumeti njihovega pomena.

1.4. Table morajo biti izdelane iz materiala, ki je odporen na udarce, vodo in vremenske vplive.
1.5. Velikosti tabel ter kalorimetrične in fotometrične lastnosti materialov, iz katerih so izdelane, morajo biti take, da so znaki na tablah ves čas uporabe dobro vidni in razpoznavni.

2. Pogoji uporabe

2.1. Table morajo biti nameščene na primerni višini od tal, ki odgovarja liniji gledanja. Pri tem je potrebno upoštevati obstoječe ovire na dostopu v območje ogrožanja in v njegovi neposredni bližini. Mesto namestitve table mora biti dobro osvetljeno, lahko dostopno in dobro vidno.

Na mestih, ki so slabo naravno osvetljena, je priporočljiva uporaba fluorescentnih barv, refleksnih materialov in dodatna umetna osvetlitev.

2.2. Tablo je potrebno odstraniti, ko okoliščina, zaradi katere je bila postavljena, preneha obstajati.

3. Uporaba znakov na tablah

Specifična uporaba Izgled Piktogram in barva

znaki prepovedi okrogla oblika črn piktogram na beli podlagi z rdečo obrobo in rdečo diagonalno črto, pri čemer mora rdeča barva zavzemati najmanj 35% površine znaka

opozorilni znaki trikotna oblika črn piktogram na rumeni podlagi s črno obrobo, pri čemer mora rumena barva zavzemati najmanj 50% površine znaka

znaki obveznosti okrogla oblika bel piktogram na plavi podlagi, pri čemer mora plava barva zavzemati najmanj 50% površine znaka

znaki za izhod v sili in prvo pomoč pravokotna ali kvadratna oblika bel piktogram na zeleni podlagi, pri čemer mora zelena barva zavzemati najmanj 50% površine znaka

požarni znaki pravokotna oblika bel piktogram na rdeči podlagi, pri čemer mora rdeča barva zavzemati najmanj 50% površine znaka

Mislim, da je kar nekaj zadev okoli znakov sedaj razčiščenih...

[img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Odgovori
#13
Rambo, vsekakor ti hvala za tole! [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]

Drugače pa imam nekaj slabih novic... Za izdelavo traku po naročilu je minimalna količina 500 kg (pol tone). To nanese desetine kilometrov in kilometrov. In kilometrov. O ceni se niti nismo pogovarjali. Tako da bo treba očitno ostati pri "navadnem" rdeče belem standardnem, predizdelanem.

Glede parcel je tudi ena cela vrsta kolobocij. Na občini so rekli, da se na kmetijskem zemljišču te zadeve ne more postaviti, ker to kao ni predvideno v prostorskih aktih/planih občine. Ograje so predvidene za pašo goveda ali za zaščito pred divjadjo. Potem, odvisno od parcele, bi bilo treba še en kup dovoljenj, služnost, dovoljenje gozdarjev za dostopno pot, soglasje vodnega gospodarstva, soglasje sosedov za ograjo, ...

Dalo bi se urediti na parceli, ki pade pod zazidljivo območje, pravijo.

Tako da v tem trenutku ne vemo točno koga še kaj podrezati, mogoče bo kdo od vas dobil še kakšne informacije. V teoriji bi lahko občina sprejela plan, ki bi vključeval tudi strelišča, kaj pa vem...
Odgovori
#14
Stra strelišča so tabu. Tega hudiča si pa ja nihče ne želi v občini [img]{SMILIES_PATH}/icon_evil.gif[/img]

Poglej primer Kamnika, kjer je župan spodil skoraj vso industrijo in iz mesta naredil spalno naselje, ti bi pa zraven vtaknil strelišče. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_naughty.gif[/img]

Na žalost.
Odgovori
#15
Ta je tudi dobra zazidljivo za strelišče jesus tale banana republika je res 1A.
Odgovori
#16
Žal imamo tako zbirokratizirano državo oz. tako zapletene postopke za reševanje enostavnih, življenjskih situacij, da je enostavno včasih bolje čim manj spraševati in se lotiti stvari po zdravi pameti. Ko/če se situacija potem zaplete, pa raje reševati težave od tam.

Iz svojih izkušenj lahko trdim, da je količina dokumentov/potrdil/soglasij, ki jih upravniki od nas zahtevajo, sorazmerna s številom upravnikov, ki jih o tem sprašujemo in s številom vprašanj, ki se začnejo z: "Ali potrebujem tudi...".

Ker sem v dosedanjih stikih z državno upravo velikokrat ugotovil, da uslužbenci nimajo pojma o delu za katerega so plačani, svetujem da se vsak ki od njih kaj potrebuje, vnaprej (zelo) dobro seznani z zakoni in prakso. Če se zanašamo samo na njihovo znanje/voljo, bomo iskali razne papirje v nedogled. In ko se spraviš iskat papirje v zvezi z nepremičninami, gradnjo, služnostjo in soglasji in podobnem, temu ni konca. Tudi sam sem v eni od takšnih procedur in izgubljam voljo, da bo kdaj rešeno.

Tole je res banana država in kdor misli da je povsod tako, naj gre živet vsaj za nekaj časa v tujino in bo dobil bolj realno sliko o stanju pri nas.
[img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img]
Odgovori
#17
Prej ko sem pisal še nisem dobil zadnje odločbe iz ene zadeve... sedaj lahko napišem


BANANA kajti ratala je malce bolj bananasta kot pred par urami...
Odgovori
#18
Banana. Hehehe. Ko bomo na njihovem nivoju bomo lahko kvečjemu srečni, ker do tam nam manjka še veeeeeliko.
Odgovori
#19
Stra,

kot vem je osnova, da je prostor, kjer je strelišče, v prostorskem planu namenjen športno rekreativnemu območju občine (mesta, kraja,...).

AMPAK, mi ne razpredamo o civilnem strelišču, ki ga določa Zakon o orožju. Mi debatiramo o izjemi, ki je opisana v tretjem odstavku 50ga člena Zakona o orožju. In za tista strelišča se ne uporabljajo določila Zakona o orožju (razen določil 54. in 56. člena).

Pri vsej zadevi je potrebno raznim službam najprej povedati, da gre za prostor, ki ga uporablja posameznik ali društvo. Bolje je vsekakor, če ga posameznik, saj so morebitne težave in stroški precej nižji. In vedno je potrebno štartat s stavkom...jaz bi pa tam in tam streljal, nekajkrat na mesec, popoldne, recimo. Kaj potrebujem za to?! A sploh kaj rabim?! Zraven bi pa mogoče še lovce omenil (samo opcija, da si ne nakoplješ slabe volje zelene bratovščine). Odgovor pa naj bo pisen! Vsekakor. Ob prihodu morebitne inšpekcije pa pokazat papir, da se ve, da si sam hotel urediti prav vse potrebno, pa ti uradnik ni mogel (znal) pojasniti, kaj rabiš...sam si bil pa prepričan, da delaš vse prav...mogoče bi lahko celo izkoristil institut dejanske zmote. V tem primeru ti tudi inšpekcija ne bi izdala plačilnega naloga, ampak opozorilo, mogoče opomin. Ali bi ti pa samo prepovedala uporabo tistega zemljišča (mogoče)...

Torej, naprej v raziskave...
Odgovori
#20
Vsekakor ne smeš nikakor pridt na UE ali občino in da gre za komercialno strelišče ker potem ti resno svetujem prvo pogovor z občinskimi veljaki (kako Prijateljsko ti pogovori potekajo mislim da ti je iz aktualnih novic precej znano), kajti prvo kar se ti bo zgodilo je, da bodo zakomplicirali na lokalni ravni zaradi foušije.

Za lastno rabo na lastni zemlji lahko strelaš brez dovoljenjen pod pogojem da nič gor ne gradiš, bi ti pa svetoval najem bagra in na strani tarč nasuješ zemljo za zaslon in (če maš denar in voljo magar narediš betonsko plato) zato, da izstreljeni svinec 1x na pet let recikliraš (drugače grem stavit da bo spet nekdo se našel pameten, da strup trosiš naokoli). Kar moraš skrbeti je da s hrupom ne povzročaš kaljenja javnega reda in mira ter da je območje zavarovano.
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 2 Gost(ov)