Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Žena punca AK-47
#21
Tako je, kot je Jabolko povedal.  Bow

Bo pa potrebno počasi razmišljati o posodobitvi foruma v smeri, da lahko uporabnik vklopi v nastavitvah, da ne želi videti sporočil določenega uporabnika. Neke vrste filter proti spamerjem in črpalcem blata.

Glede prve objave v tej temi - to ni običajno samo v Republiki Srpski, ampak tudi v kakšni manjši skupnosti na jugu Slovenije.
Odgovori
#22
(09-02-2021, 22:36)Matej045 Napisal: Tako je, kot je Jabolko povedal.  Bow

Bo pa potrebno počasi razmišljati o posodobitvi foruma v smeri, da lahko uporabnik vklopi v nastavitvah, da ne želi videti sporočil določenega uporabnika. Neke vrste filter proti spamerjem in črpalcem blata.

Glede prve objave v tej temi - to ni običajno samo v Republiki Srpski, ampak tudi v kakšni manjši skupnosti na jugu Slovenije.Saj ignor list imaš že sedaj, samo pritisnit ga je treba.

Je pa res, da če bi vse spamerje skenslu v celem mesecu nebi porabil 10 minut za branje.

Odgovori
#23
(09-02-2021, 21:30)Jazzy Napisal: Orožje
Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Orožje na ogled v muzeju
Orožje je snov, predmet ali naprava, ki se uporablja pri bojevanju; lahko za obrambo ali napad. Pri tem pojmujemo kot orožje stvari, ki jih lahko primemo v roke in manipuliramo z njimi, medtem ko tanke, oklepnike, podmornice,... prištevamo k bojnim sredstvom.

V vlogi orožja je mogoče uporabiti večino sredstev iz naše okolice, ne le tista, ki jih javnost povezuje s tem načinom uporabe, ali so bila mednje arbitrarno uvrščena. V tej vlogi so nekatera manj, spet druga, bolj učinkovita. Skupna in nesporna lastnost vseh sredstev, ki so lahko učinkovita v vlogi orožja je, da so to »potencialno nevarna«, ali celo »nevarna sredstva«. Skladno s tem je smiselno, da za pridobivanje, posest in uporabo le teh, veljajo ustrezno zaostreni zakonski pogoji, ki morajo biti interdisciplinarno primerljivi z ravnijo njihove potencialne učinkovitosti v vlogi orožja in skladni s pravili nomotehnike.

Sredstva, ki so definirana kot orožje, ter sredstva ali načine, ki so učinkoviti v vlogi orožja, izenačuje tudi slovenski kazenski zakonik, saj med drugim pravi »…z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari,…« (122. člen, 127. člen in 135 člen, KZ). Skladno z zgoraj zapisanim je »potencialno oborožen« skorajda vsak posameznik! Ali je določena oseba tudi »dejansko oborožena«, je odvisno izključno od njegove odločitve, v kakšni vlogi bo določeno sredstvo posedoval, oziroma uporabil.

Družbeno problematična je le uporaba orožja za potrebe napada, za potrebe obrambe pa le, v kolikor sta presežena instituta silobrana ali skrajne sile.

Zakonske opredelitve
Zakon o orožju Republike Slovenije v 2. členu opredeljuje:

Orožje po tem zakonu je predmet, izdelan ali prilagojen tako, da lahko pod pritiskom zraka, smodnikovih ali drugih plinov ali drugega potisnega sredstva izstreljuje krogle, šibre ali druge izstrelke, oziroma razpršuje pline, tekočino ali drugo substanco in drugi predmeti, ki so po svojem bistvu namenjeni zlasti:

da z neposrednim učinkovanjem preprečijo ali zmanjšajo napad ali nevarnost;
za lov;
za športno streljanje.
Iurium humanoruma verjetno moti samo to, da so med orožja (ki se jih definira kot sredstvo za bojevanje) avtomatično stlačene naše puške in pištole.

ampak na drugi strani pa je izraz 'strelski rekvizit', za kar se nekateri zavzemajo, zelo neposrečen. lahko se ga uporablja v zakonske namene, da bom pa tako imenoval svoje puške in pištole pa se mi zdi idiotsko.
Odgovori
#24
Fantje, fantje... Namesto da bi se pogovarjali kako ohraniti privilegij (ker pri nas to pravica nikoli ni bila in verjetno tudi ne bo) za posedovanje orožja, se jajcamo o tem da to ni orožje ampak "metalec projektilov s pomočjo potisnih plinov, namenjen striktno športni rabi" ... ker če z njim pomeriš na sosedovega Franca, ki si ga dobil v postelji pri svoji ženi, ne boš obsojen za napad z orožjem ampak za napad s športnim rekvizitom?!?
To je taka kozlarija da kar boli. Juretu pa je treba omejiti število znakov kot pri Twitterju, da se bo potrudil napisat nekaj berljivega.
Odgovori
#25
(10-02-2021, 08:25)Kristian Napisal: Fantje, fantje... Namesto da bi se pogovarjali kako ohraniti privilegij (ker pri nas to pravica nikoli ni bila in verjetno tudi ne bo) za posedovanje orožja, se jajcamo o tem da to ni orožje ampak...

to pa je glavni problem.
Odgovori
#26
Moons out, goons out!
Odgovori
#27
(10-02-2021, 11:05)Marks Napisal:
(10-02-2021, 08:25)Kristian Napisal: Fantje, fantje... Namesto da bi se pogovarjali kako ohraniti privilegij (ker pri nas to pravica nikoli ni bila in verjetno tudi ne bo) za posedovanje orožja, se jajcamo o tem da to ni orožje ampak...

to pa je glavni problem.

Točno tako. In točno o tem je vsebina razprave.
Ampak vse kaže, da je za nekatere pretrd oreh razumeti razliko med ''assault weapon'' in ''športnim rekvizitom'' ter odzivom, ki ga prvi ali drugi pojem povzroči med ušesi povprečnega uradnika ali bogaboječega volilca/davkoplačevalca. Ta pa je, žal, odločilen. In ljubice drage, z njimi se je/bo treba bosti, ne pa ''i-u, i-u'' med sabo.

P.s.: Je to dovolj na kratko, ali kdo rabi še slike za ponazoritev.
Odgovori
#28
Dobr vas je Iliri spet potrolal.
Odgovori
#29


Vedno pripravljen za akcijo Dumb Dumb Dumb
Moons out, goons out!
Odgovori
#30
V kolikor se me citira, bi bilo prav, da se me citira korektno. Nikoli nisem zapisal, da so pištole in puške namenjene izključno športu, ravno nasprotno, mnogokrat sem zapisal, da gre za izrazito večnamensko blago. Samo sredstvo ima določene lastnosti, na podlagi teh pa se lahko uporablja v vrsti različnih vlog, za potrebe športa, rekreacije, ne nazadnje tudi v vlogi orožja za potrebe boja. Nesporno gre za potencialno nevarna sredstva, ni pa generični izraz orožje skladen z definicijo ali logiko!

Ponovno. Generična opredelitev ognjenih strelnih sredstev, kot orožja, je vsebinsko nesmiselna, strokovno neustrezna, poleg tega pa za seboj potegne ne ravno lahko prtljago pri razumevanju tematike s strani laične javnosti.

V splošnem so poimenovanja največkrat vezana na tehnične lastnosti sredstva, ali namen uporabe. Običajno sam izraz nima kakega posebnega emocionalnega naboja, v primeru izraza orožje pa temu ni tako. Orožje ljudje, docela utemeljeno, povezujejo z uporabo nasilja, to pa je za večino izjemno emocionalno nabita tema. Če je smiselno, da se to vprašanje odpira v primeru vlog, kjer do boja resnično pride (samoobramba, delno lov), ni prav nobenega razloga, da se tematiko odpira v primeru vrste drugih vlog. Pri športnem streljanju to z nasiljem ni v ničemer povezano. Se pa, tako kot v primeru vrste drugih sredstev, to lahko uporabi v vlogi učinkovitega množilnika sile, torej orožja, saj je s tem mogoče enostavno ogroziti zdravje ali življenje.

Različno dojemanje sredstev zgolj na podlagi opredelitve so vedno znova potrdile različne analize. Kot sem že mnogokrat zapisal, naša kazenska zakonodaja obravnava sredstva glede na njihovo primernost (sposobnost) za to, da storilec z njihovo pomočjo soljudem prizadene telesne poškodbe ali smrt, z dikcijo: »…z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari,…«. Ločen zapis orožja se je tam znašel zgolj zaradi obstoja zakona o orožju, vsebinsko pa je ta kategorija že zajeta v preostanku besedila. Tako je opredelitev, ki so jo navedel, skladna tudi z ostalo zakonodajo.Tematiko je mogoče osvetliti iz različnih zornih kotov. Eden od teh je pravni, žal pa izjemnega pomena le tega večina ne razume, kar pa je najverjetneje povezano s predznanjem velike večine. Razlog za to je dejstvo, da ta dejansko determinira velik del področja.

Eden osnovnih principov sodobnih pravnih sistemov je, da je posamezniku nasproti državi dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano. To NISO privilegiji, temveč posameznikove SVOBOŠČINE! Nomotehnika je veda, ki postavlja natančne pogoje pod katerimi je omenjene pravice dopustno omejevati. Posledično je prvo vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, ali je posamezno področje sploh treba posebej pravno regulirati. Če je odgovor da, zakaj točno, v okviru tega pa je treba definirati tudi legitimne družbene interese na določeni zakonodaji. Šele tedaj, se sme pristopi k oblikovanju specifične regulacije. Pri tem velja vrsta pravil, osnovni princip pa je, da se poizkuša najprej regulirati, le izjemoma je dopustno tudi prepovedovati. Za prav vsako omejitev mora obstajati podrobna analiza predloga, argumentacija, analiza trenutnega stanja, določitev metodologije za ovrednotenje pričakovanih rezultatov, ipd. Prepovedovanje in omejevanje, kar malo počez, pravno ni dopustno in predstavlja hudo kršitev pravil zakonodajnega postopka!

Tako je Kristianovo izhodišče že v svojem temelju zgrešeno.

Nikakor ni dopustno pristajati na ohranjanje zatečenega stanja, toliko bolj, v kolikor ta nima ustrezne strokovne argumentacije. S pristajanjem na to, je vojna že izgubljena, kar pa se v praski vedno znova nazorno kaže.

Organizacija katero večkrat omenjam, ni mišljena, kot interesna, temveč primarno raziskovalna. Tako ni njen cilj zagovarjanje parcialnih interesov ozke skupine, temveč strokovno raziskovanje tematike, ustvarjanje temeljnega znanja  in nato podajanje tega strokovni, zainteresirani in širši javnosti. V kolikor so omejitve strokovno ustrezne, je te vedno treba zagovarjati.

Vsaka razprava je vedno dobrodošla, mora pa temeljiti na znanstvenih metodah. Dejstvo je, da si velika večina ne želi strokovne razprave, delno zaradi tega, ker so na tem področju pretežno šibki, delno zaradi tega, ker se zavedajo, da bi jim v takšnem primeru kaj hitro zmanjkalo argumentov. V kolikor želimo, da ima družba do obravnavane tematike ustrezen odnos, potem moramo najprej poskrbeti za ustrezne temelje. Sedanja praksa je žal pravo nasprotje tega. Zaradi navedenega si sam vedno želim tvorne diskusije.

V preteklih letih je bilo v raziskovanje tematike vloženega nemalo dela in prav vsi zaključki so strokovno utemeljeni. Na tem portalu sem tako v javnem delu, kot tudi zasebnem, številne poizkusil spodbuditi k razpravi na to temo. Razen izjemoma, kakega konstruktivnega odziva ni bilo. Nedvomno zaskrbljujoč! Posledično se ni čuditi, da je stanje takšno, kot je in, da se to ne more izboljšati.

Sedanje stanje in trendi na tem področju so posledica globljih sistemskim problemov. Če nekoliko karikiram, posamezniku, ki ima povišano temperaturo zaradi hudega vnetja, stanja ni mogoče sanirati le s tem, da mu damo zdravilo za zniževanje temperature, temveč je treba predvsem pozdraviti vnetje, terapija za zniževanje temperature pa je zgolj dopolnilna. Analogija s sedanjim stanjem pa je celo bliže temu, da se po vsaki reformi pretežno le sprijaznimo z nekoliko višjo telesno temperaturo. Kam tak pristop na koncu pripelje, pa verjetno vsi vemo.
Odgovori
#31
(10-02-2021, 08:25)Kristian Napisal: Fantje, fantje... Namesto da bi se pogovarjali kako ohraniti privilegij (ker pri nas to pravica nikoli ni bila in verjetno tudi ne bo) za posedovanje orožja, se jajcamo o tem da to ni orožje ampak "metalec projektilov s pomočjo potisnih plinov,  namenjen striktno športni rabi" ... ker če z njim pomeriš na sosedovega Franca, ki si ga dobil v postelji pri svoji ženi, ne boš obsojen za napad z orožjem ampak za napad s športnim rekvizitom?!?
To je taka kozlarija da kar boli. Juretu pa je treba omejiti število znakov kot pri Twitterju, da se bo potrudil napisat nekaj berljivega.

Eh Kristian, pomeriš na ženo...pa ja ne boš vsak dan meril na novega moškega. Mrgreen
Odgovori
#32
(10-02-2021, 15:33)jabolko Napisal: Eh Kristian, pomeriš na ženo...pa ja ne boš vsak dan meril na novega moškega. Mrgreen

Franc je izvedel da ga žena vara, vzame puško in pest patronov in jo mahne v lokalno gostilno. Vdre čez vrata, pomeri na goste in reče "kdo mi je kresnu ženo, da ga prtegnem ku prasca" pa se sliši nekje od zadaj "nimaš dost patronov s sabo..."
Odgovori
#33
Wink 
(09-02-2021, 13:18)Iurium humanorum Napisal: Obstajajo primerni in NEPRIMERNI posestniki/uporabniki potencialno bolj nevarnih sredstev, oziroma opravljanja dejavnosti! V tem primeru sicer ni šlo za uporabo orožja, vsekakor pa je šlo za neodgovorno uporabo potencialno nevarne naprave. S stališča posledic (kaj lahko pride do materialne škode, telesnih poškodb, ali celo smrti uporabnika ali okolice), je to docela primerljivo z malomarno vožnjo avtomobila, ali vrsto drugih vsebinsko podobnih dejavnosti.

S taktičnega vidika ali vidika potencialne nevarnost, avtomatski režim ognja ni nič, ali skoraj nič bolj nevarnem od pol-avtomatskega!

Kaj si hotu povedat?   eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   sorry moral sem.
Odgovori
#34
(11-02-2021, 00:35)ZdravkoK Napisal: Kaj si hotu povedat?   eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   sorry moral sem.

Pred časom je na tem portalu potekala debata o tem, kako pomembno je, da je zainteresirana javnost, v tem primeru strelci, ambasador za ozaveščanje laične javnosti. Tedaj sem zapisal, da je temu nedvomno tako, je pa mnogokrat težava, v oblikovanju same informacije, ki se jo želi sporočiti.

Ko ljudje vidijo posnetek iz naslova te teme si mnogi izredno hitro ustvarijo mnenje o bistvu problema. Oblikovanje tega je odvisno od vrste dejavnikov, predvsem pa od njihovega predznanja o tematiki. V tem primeru bo večina izpostavila pojme, kot so orožje, vojaško orožje, avtomatska puška, ipd. To so asociacije, ki so očitno blizu celo delu zainteresirane javnosti, kar potrjujejo nekateri komentarji v tej temi. Logična in neizogibna posledica zgornjega pristopa je želja po omejevanju sredstev, torej težnje po novih prepovedih.

Na problematiko posnetka pa je mogoče gledati tudi nekoliko drugače in na to sem s komentarjem želel opozoriti. Srž problema je, da je ravnanje osebe iz posnetka neodgovorno. Naj si bo zaradi njenega pomanjkanja znanja, malomarnosti, vpliva psiho-aktivnih substanc, ali kaj tretjega. Glede na njeno ravnanje, takšna oseba ni primeren posestnik/uporabnik bolj potencialno nevarnega sredstva.

Drugi pomemben poudarek izvajanja je v tem, da nesporno obstaja vrsta drugih dejavnosti, kjer neprimerna oseba lahko svoji okolici predstavlja resno grožnjo. Promet je nedvomno eden takšnih, obstaja pa še vrsto področij, kjer neprimerna oseba lahko svoji okolici predstavlja izjemno veliko grožnjo. To je izjemno pomemben poudarek, saj jasno kaže, da regulacija sredstev samo po sebi ni zelo učinkovita v preprečevanju družbeno problematičnih situacij.

Če povzamem, je bistvo zapisa, da samo sredstvo ni srž problema, temveč je to oseba in njeno ravnanje!

V javnosti se je zakoreninilo prepričanje, da »avtomatsko orožje« predstavlja neko posebej veliko grožnjo. Posledice takšnega prepričanja se nato izredno pogosto prelijejo v zakonodajo, kjer se naslavlja probleme, ki to niso, za dosego tega pa prihaja do še večje in pravno absolutno sporne erozije pravic. Zaradi tega je ključno, da se ob vsaki priložnosti opozori na strokovno neutemeljenost prepričanja o nekakšni mitični nevarnosti rafalnega ognja. V tem primeru okolica ne bi bila prav nič manj ogrožena, v kolikor bi streljala v pol-avtomatskem režimu ognja. V primeru taktične uporabe pa rafalni ogenj v veliki večini taktičnih situacij predstavlja celo pomanjkljivost, na kar je v svojem izvajanju opozoril tudi Kristian.

S svojim zapisom sem bralce želel opozoriti na nekatere, po mojem mnenju ključne poudarke in jim tako omogočiti vsaj osebni premislek o teh. Očitno številni te dodane vrednosti ne vidijo in jih moje pisanje zabava, ali celo jezi. Vsekakor upam, da nekateri le izluščijo bistvo mojega pisanja.
Odgovori
#35
Jaz razumem. Ne ubija orožje ampak ljudje, ni nevarno orozje ampak ljudje.
Tako nepristransko berem tole temo in nasploh tvoje poste.
Vsi se malo delajo/mo norca, vem pa da te bodo se cukali za rokav ko jim bodo hoteli pobrati orozje iz omar. Vsi se nekako pocutijo "nedotakljivi" ceprav vem da se to lahko kaj hitro zgodi vsem nam, brez izjem. Takrat bodo vsi jev kev ilirium spesni nam nekaj ker to ocitno obvladas.in vem da kmecki prsitop kot ga imamo vecinoma vsi na "sodiscih, odlocevanjih, ipd" ne zdrzi. Poznam zelo dobro vplivnega odvetnika ki je pri svojem delu zelo uspesen. Ko ga clovek poslusa kadar govori, ne ve, ali je pocen, zadet, kaj kadi, ali samo zelo drugace gleda na stvar.. no vec kot ocitno to potrebujes na sodiscih da dobro prides skozi. Tako da nekako razumem tvoje poste, ceprav jih velikokrat ne ker govoris v "odvetniskem" jeziku.
Odgovori
#36
(10-02-2021, 17:53)Kristian Napisal:
(10-02-2021, 15:33)jabolko Napisal: Eh Kristian, pomeriš na ženo...pa ja ne boš vsak dan meril na novega moškega. Mrgreen

Franc je izvedel da ga žena vara, vzame puško in pest patronov in jo mahne v lokalno gostilno. Vdre čez vrata, pomeri na goste in reče "kdo mi je kresnu ženo, da ga prtegnem ku prasca" pa se sliši nekje od zadaj "nimaš dost patronov s sabo..."

Brez pripomb  Dumb Dumb Dumb
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)