Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
glede pravil za naslednjo sezono (2008)...
#21
"vete Napisal:4/ Sr... s toÄ?kami je stvar organizatorja. Tekmovalci so naÄ?in toÄ?kovanja sprejeli.

S tem se nikakor ne strinjam.
Stvar s toÄ?kami ni in ne sme biti stvar nikogar drugega kot tistega, ki si je toÄ?ke zasluA3il.
NihÄ?e nima pravice kakorkoli spreminjat moj rezultat, ki sem ga dosegel. Niti jaz sam. In tukaj potegnem Ä?rto. To ni stvar debate.
Ko sem stopil na strelsko Ä?rto in dosegel doloÄ?eno A!tevilo toÄ?k priÄ?akujem, da se mi le te tudi priznajo. Vsak, ki ima malo pojma o strelstvu ve kako poteka toÄ?kovanje. Od 10 strelov, je lahko le max 100 moA3nih toÄ?k. In ne 12, 14 ali 16. Sto.

In tekmovalci naÄ?in toÄ?kovanja nismo sprejeli. NihÄ?e ni govoril o takem naÄ?inu ocenjevanja, kajti to je neko pribliA3no in pristransko ocenjevanje in ne realna slika rezultatov, takrat ko smo stali na strelskih Ä?trah. Ali morda takrat ko smo vplaÄ?evali startnine. Sicer noben od teh trenutkov ni primeren za spreminjanje tekmovalnih pravil, kar naÄ?in toÄ?kovanja nedvomno je, ampak recimo, da bi bili vsaj takrat opozorjeni na tako aboto.

Strelski A!port prinese konkretno sliko kakovosti nekega strelca le in samo skozi rezultat. Pri strelskem, to je A!portnem obnaA!anju, ni pomembno kako se piA!eA! ali koliko denarja komu prineseA!. Tu govori samo rezultat. In ta je izraA3en v doseA3enih krogih. In pika. Ne dovolim, da se kdo preigrava z mojimi rezultati.


"vete Napisal:Za tiste, ki ne poznate sistema, pa tole. Ker se tekme razlikujejo med seboj zaradi poligonov in organizatorjev, smo ocenjevali
tekmovalca glede na mesto, ki ga je zasedel na posamezni tekmi. Za prvo mesto je dobil 12 toÄ?k,
za drugo 10, nato 8,6,5,4,3,2,1 in vsi ostali po 1 toÄ?ko. ÄOe si bil dvakrat drugi in enkrat prvi si
nabral na treh tekmah 20 toÄ?k.

Ne vem kakA!en sistem je tu omenjen. Vem pa, da poznam strelce z res dolgoletnim staA3em pa nihÄ?e med njimi ne pomisli na tako ocenjevanje ljudi.

Ja, res je. Tekme se razlikujejo med seboj, ampak ne le po terenu itd. Razlikujejo se po neA!teto parametrih. Bomo vsakiÄ?, ko se bomo zaÄ?eli zavedat tega dejstva (mi to vemo A3e dolgo Ä?asa) spreminjali pravila? Brez veze. A1alostno je, da moram sploh govoriti o tem.
Ravno v tem, da nikoli ni enakih pogojev je Ä?ar tega A!porta. NoÄ?emo imeti laboratorijskih pogojev za tekme. HoÄ?emo malo 'popra'. In tega se vsi udeleA3enci zavedamo. Pustite pri miru naÄ?in toÄ?kovanja. Zaenkrat je stari naÄ?in A!e najboljA!i. Verjemite mi. Rad bi videl, da bi kdo odkril kaj novega, a naj bo tudi boljA!e za nas tekmovalce. Tole skrpucalo ni.

ÄOe A3elite dokaz ...

S tem naÄ?inom ocenjevanja preferirate le nekaj najboljA!ih strelcev. LogiÄ?no. Z vaA!im naÄ?inom je nekaj vreden le tisti oz tistih 12 ali 16 ljudi. Ostali so pa neka sluÄ?ajna, mimoidoÄ?a masa oboroA3encev, ki so mogoÄ?e takrat ko je bila tekma imeli nekaj patronov viA!ka pa so naA3igal kar vsevprek.
Tudi tista dva, ki sta imela le 5 in 6 krogov od 100 moA3nih si zasluA3ita priznanje za svoj trud in delo. Ravno tako sta nekaj vredna. (In ravno tako je eden dosegel toÄ?ko veÄ? ali manj kot drugi. Tega jim ne smete vzeti. ) MogoÄ?e v vaA!ih oÄ?eh ne, v mojih in oÄ?eh njih samih pa A!e kako prekleto.
Ni poA!teno, da od tekmovalca A!t. 13 in naprej do konca zmeÄ?emo vse v isti koA!. Upam, da to sedaj vidite.
Ne zaniÄ?ujte in dajajte v niÄ? nikogar, prosim.

Da ne govorim, da so vam prav tako kot zmegovalec plaÄ?ali enako vsoto ob vpisu na tekmo. MogoÄ?e vas bo to bolj spodbodlo k razmiA!ljanju.


"vete Napisal:Nekatere tekme so zaradi teA3avnosti veljale nekaj veÄ?, recimo 14 ali 16
toÄ?k za prvo mesto. Ali je to razumljivo?

Po kakA!nem kljuÄ?u pa so 'nekatere tekme veljale veÄ?' ?
Po vremenu?
Saj so veljali pogoji za vse prisotne isto. ÄOe pa kdo ne pride na tekmo, pa je to njegova lastna volja ali problem.
Po prijateljstvu.
Ne vem, mogoÄ?e. Tak naÄ?in ocenjevanja lahko porodi tudi take sklepe. Prav A3al mi je, a ne morem se otresti tega obÄ?utka.
In sistem, ki omogoÄ?a kakrA!nokoli malverzacijo ni dober sistem. Potrebno se je drA3ati predhodno dogovorjenih in sploA!no demokratiÄ?no sprejetih pravil. Samo tako imamo lahko kulturen, miren in korekten dialog. DrugaÄ?e imamo preveÄ? moA3nosti za konfliktne situacije.

Primer je eden od strelskih prijateljev, ki je bil prikrajA!an za povsem zasluA3eno nagrado oz mesto le zaradi ocene, da je neka tekma pa veÄ? vredna. Ni in ne more biti. Kajti takrat bodo vsi, ki niso iz kakrA!nega koli razloga priA!li na 'veÄ?vredno' tekmo prikrajA!ani. In to ne po lastni krivdi.

Spet ena od abotnih napak tega 'sistema toÄ?kovanja'.

Zato odgovor na vaA!e vpraA!anje. Razumljivo? Ne, ni razumljivo. Ali pa mogoÄ?e je, a le izbrancem.Kaj veÄ? naslednjiÄ?.
Odgovori
#22
Hvala za podporo. Ker sem oÄ?itno skoraj sam, mi prav pride. Dobro tole je bilo malce zlobno.... [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img]

Resno mi je pa vA!eÄ?, da je A!e komu mar kaj se dogaja na naA!ih tekmah.
So edine, ki jih imamo in zato mislim, da moramo poskrbeti, da bodo vA!eÄ? vsem. In ne le postati vir zasluA3ka.
Odgovori
#23
Dragi strelci!
Do sedaj smo dobili kar nekaj e-poA!te in SMS-ov, pa tudi gsm klicev.
ÄOe ne raÄ?unamo petih negativnih od dveh oseb na [url="http://www.strelec.si"]http://www.strelec.si[/url] ostali
nimate veÄ?jih kritik in razumete probleme na terenu. Padlo je kar
nekaj predlogov za izboljA!anje. Ker je tudi ton pri tem precej
prijaznejA!i, predlagam da se posluA3ujete te komunikacije.
E-naslov [email protected] in gsm 041/734-625. A1e vnaprej hvala za sugestije.

Najprej malo statistike.

Kar 14 pripomb je bilo na streljanje benchrest, ko nekateri goljufajo
z podstavljanjem opor pod kopito ali uporabljajo tako nizke sprednje
naslone, da se oroA3je zadaj dotika tal Edini naÄ?in da to prepreÄ?imo je,
da bodo strelci sami pozorni in o tem obvestijo sodnika, ki bo izrekel
opomin strelcu, v ponovnem poizkusu pa ga uvrstil v kategorijo bench,
kjer bo tekmoval z ostalimi iz te kategorije.

11 pripomb se je vezalo na leA3anje veÄ? ljudi ob enem strelcu in preveliki
pomoÄ?i pri nastavitvi klikov gor in dol. V predlogu pravilnika za 2008
smo A3e predlagali spremembe.Strelec strelja sam, dovoljena pomoÄ? je
opazovanje zadetkov. Pri tem se ne sme motiti ostalih udeleA3encev.

11 pripomb je bilo na raÄ?un dolA3ine streljanja nekaterih ali predolgem
probnem streljanju. Zato predlog predvideva da je pred zaÄ?etkom streljanja
vidnih 5+15 nabojev. Drugih ne sme biti zraven. Najprej se strelja probne
in samo probne. Kdor jih ne bo streljal bo paÄ? Ä?akal. Po probnih se bo,
Ä?e bodo razmere in A!tevilo strelcev dovoljevalo, odA!lo pogledat tarÄ?e.
ÄOe to odpade, bo sodnik preveril, da so vse tekmovalne tarÄ?e prazne.
Nato sledi 15 minut za 15 strelov za rezultat in pisk za konec.

6 pripomb je bilo, ker so strelci sami hodili po tarÄ?e in A!teli rezultat.
Bomo upoA!tevali. Tekmovalec se ne bo smel dotakniti tarÄ?e, dokler se
rezultati ne preA!tejejo, vpiA!ejo in preverijo. Za pripombe na rezultat
se bo imelo uro Ä?asa in potem konec. Ne Ä?ez tri mesece.
Pri A!tetju rezultatov tako ali tako ne sodeluje organizator ampak
pomoÄ?niki izmed strelcev.

Podajam predlog za pomoÄ? pri izvedbi tekme. Tudi v Crngrobu smo videli
sodelavce od zunaj.
Predlog je, da strelci v svojih klubih poiA!Ä?ejo mlade, ki jih to zanima.
Sodelovali bi pri straA3i, na kateri sedaj porabimo redne sodnike.
Pomagali bi pri A!tetju in tako dalje.
ÄOe bi streljali, bi seveda streljali zastonj. ÄOe ne bi streljali,
bi dobili plaÄ?ilo. Primer: za drA3anje straA3e (sedi in Ä?ita revijo,
Ä?e kdo pride pokliÄ?e organizatorja) za vsaki dve uri 5eurov.

ÄOe je kdo med vami zainteresiran za sodnika naj se javi.
Bomo organizirali teÄ?aj v LJ.

Ker doslej ni bilo pripomb na tarÄ?e me zanima, kako je z njimi.
Ali ste z njimi tako zadovoljni ali pa jih niste A!e isprobali?
Kaj mislite o tarÄ?i 50m optika? Ali so tarÄ?e preblizu skupaj?
Res pa je, da imam staro MK z 4Xoptiko. Sedaj je cela tarÄ?a
na formatu A3.Ali jo damo na B3? Dajte predloge, predem jih damo tiskati.

Nekateri so predlagali, da izpustimo kakA!no panogo. Kdor ne
strelja brez optike, bi vrgel ven VK brez, drugi piA!tolo in
revolver, tretji bi samo optiko. Ker se te pripombe med sabo
izkljuÄ?ujejo bomo paÄ? ostali na dosedanji praksi:
2xsniper,2xMK,1xVK in kratke cevi.

Ni bilo odziva na predlog sniperjev.
Mali sniper 100-200m.
Veliki sniper 300-400 in
kraljevski sniper 500-600m.
Zanima me, kaj si mislite o razliki recimo sniperja na 300 ali 400m.
Ali je to enakovredno? Jaz recimo na 300m naredim rezultat
75 od 100, na 400m pa samo 60. Za mojo sposobnost to nista enakovredni
razdalji. Organizacijsko pa je popolnoma vseeno, kako jih A!tejemo za
drA3avnega prvaka. Zato prosim mnenja!
A tetje je razen enega EXTREMA ostalo brez pripomb. Kako je s tem?
Ali ga spremenimo?
Meni se ta zdi dokaj realen, pa A!e uporabljajo ga v drugih drA3avah.
Lahko pa to spremenimo,ampak samo Ä?e si to A3eli kvalitetna veÄ?ina strelcev.
Predlog je da se za zmago v krajA!i disciplini dobi 12, za daljA!o pa 14 toÄ?k.
Vsekakor disciplini ne bi bili na isti tekmi.
Primer:na eni tekmi se strelja en mali (100 ali 200m) in en veliki sniper
(300 ali 400m). ÄOe bi na eni tekmi streljali 100m, na drugi pa 200m, bi
zmagovelec prve odnesel za konÄ?ni seA!tevek malega sniperja 12 toÄ?k, iz druge
pa 14 toÄ?k. Ne moremo pa imeti konÄ?nih disciplin za prav vsako razdaljo.

Za leto 2008 predlagam izvedbo A!est do sedem drA3avnih tekem in
eno finalno, ki bo veljala 150%. Za rezultat prvaka bi se odA!tela ena
ali dve najslabA!i. Finalna velja sigurno. Rabim predloge, kaj se A!teje
za najslabA!e. StrelÄ?ev najslabA!i doseA3eni rezultat ali Ä?e ne pride na tekmo.
Poleg tega se bo izvedlo najmanj A!est pokalnih tekem po A3eljah raznih
organizatorjev. Pa tudi na kraljevske nismo pozabili. Najmanj dve ali tri bodo.
V vabilu na tekmo bo organizator navedel vse pogoje, discipline in A!tartnino.
Komur bo odgovarjalo, naj pride, ostali .....

Prva pokalna bo verjetno A3e 9.februarja. Odvisno od vremena! Vabilo sledi.
Kontaktirajte na E-poA!to [email protected] ali sms na 041/734-625
UA3ivajte v streljanju!
Organizator
Odgovori
#24
Ja Rajko, pozdravljen. A koda, ker nisem vedel, da si za veteranom ti.
Takole pa vse skupaj dobi popolnoma drugaÄ?en obraz.

Najprej naj ti povem, da mi je A3al , ker v mojem pisanju vidiA! negativno noto. A mi verjemi, da to ni moj namen. Cilj mi je niÄ? drugega kot dobre tekme in zadovoljni tekmovalci. In seveda poslediÄ?no tudi organizatorji.
ÄOe sem te kako uA3alil, se ti opraviÄ?ujem.
Veseli me ko vidim, da se konÄ?no nekdo od organizatorjev sploh zanima za mnenje strelcev in A3eli celo nekaj spremeniti oz. poboljA!ati na tekmah. Si celo edini za katerega vem. Sicer si se zanimal A3e prej, a drugaÄ?e je Ä?e mislim, da komuniciram z enim od sostrelcev, drugaÄ?e pa ko vidim, da tudi organizatorju ni vseeno.
Lepo.
Torej upam, da boA! odslej vse naA!e pripombe vzel le in samo kot dobronamerne.

Sam tudi veA!, da nikoli nihÄ?e ni zavrnil pomoÄ?i pri pripravah na tekmah. ÄOe smo videli, da lahko kaj pomagamo, smo radi priskoÄ?ili na pomoÄ?. ÄOeprav nam glede na to, da smo poA!teno plaÄ?ali udeleA3nino tega ne bi bilo treba. Tega ne moreA! zanikati. To govorim le zaradi tega, da ne bo izgledalo kot da vsi le lajamo, naredimo pa niÄ?.

Potrudil se bom, da bom v bodoÄ?e manj kritiziral in podal veÄ? predlogov za izboljA!anje. ÄOeprav moram priznati, da so tudi kritike povsem na mestu.

lep pozdrav
Odgovori
#25
Edina kritika, ki jo je Ä?lovek pripravljen sprejeti je pohvala. [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img] Vse ostalo Ä?loveA!ko uho ne sliA!i (ne mara sliA!ati) [img]{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif[/img] Resnica pa boli [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img] (vedno).
Odgovori
#26
"ca Napisal:A1ivjo!
Glede devete toÄ?ke in sence dvoma kdo je ostrostrelski kralj. Res je, ni sence dvoma Rajko mu je podelil naziv in to je to. Res pa je tudi to, da je imel zmagovalec 17 A!usov v tarÄ?i namesto 15 in, da mu je sodnik odbil dva najslabA!a in ne kot se praviloma dva najbolA!a, seveda z razlago, da mu jih je odneslo v tapravo ko je streljal probo.


No ta je pa dobra. Sedaj ko sem A3e mislil, da s tem ko grem po vrsti in ko sem A3e pri koncu s kritikami in je Ä?as za konstruktivne dodatke, pa tole.
Kako je s temi 17-imi luknjami v tarÄ?i Rajko?
Tole me pa res zanima. Kako je mogoÄ?e, da si tak strelec s toliko izkuA!njami dovoli tako napako?
Ali je to dokaz pomanjkanja pravega sodnega kadra?
MoÄ?no upam, da je temu res tako in da ni kaj veÄ?. Na resni tekmi je enostavno nemogoÄ?e, da kdo v tarÄ?o spusti 16 namesto 15 strelov, kje A!ele 17 ali veÄ?.
Da ne bom samo kritiziral, kot mi je oÄ?itano, bom podal predlog za izboljA!avo.

Najprej je potrebno izA!olat potreben sodniA!ki kader. (Kako in kaj se vrnemo kasneje.)

Ko ga imamo, je obvezno postaviti na vsako strelsko Ä?rto, torej vsako disciplino na konkretni tekmi najmanj enega sodnika.

Obenem je obvezno A3e dolgo pred tekmo postaviti pravila (delamo jih tudi sedaj), jih objaviti pravoÄ?asno, tako da ne bo nobenih dvomov. In teh pravil se ne sme spreminjati kar med sezono, razen seveda, Ä?e se pokaA3e nujnost npr. v primeru varnostnih vpraA!anj ali podobno.
In v teh pravilih v bistvu ni potrebno odkrivat tople vode. Saj so A3e dolgo znana in uveljavljena.
Takole je; Ä?e jaz pridem treljat in je dogovorjeno npr. pri piA!toli:
- razdalja 25 m
- tarÄ?a standard za to disciplino
- 1 minuta Ä?asa za vsak strel
- 5 poskusnih strelov
- pavza za lepljenje ali menjavo tarÄ?
- 10, 20, 30 ali 60 strelov za rezultat
- po streljanju se strelec odmakne od strelske Ä?rte, medtem ko je oroA3je vidno izpraznjeno ....... itd , varnostni ukrepi, da ne vleÄ?em
- sodnik oz pomoÄ?niki poberejo tarÄ?e, strelcem je dotikanje tarÄ? strogo prepovedano
- tarÄ?e se nemudoma odnesejo v ocenjevalni prostor in tako naprej.

Lep primer reda (Ä?eprav bi se tako kot povsod dalo A!e kaj izboljA!ati) na tekmah je takoimenovana Slovenska strelska liga v natanÄ?nem streljanju s piA!tolo in revolverjem VK na 25m. In pa seveda nedvomno IDPA in IPSC tekme. Predlagam, da si to kdaj pogledate in enostavno skopirate. NihÄ?e ne bo delal teA3av zaradi tega. Vsak bo poÄ?aA!Ä?en, Ä?e bo videl, da je pripomogel k veÄ?ji varnosti tudi na drugih tekmah in ne le na svojih. Sem prepriÄ?an.

Nazaj na A!tevilo lukenj v tarÄ?ah...
Torej vem, da lahko v tarÄ?o za oceno spraA!im npr 20 strelov. Nikdar in nikoli se mi ponesreÄ?i ne more zgoditi, da bom sproA3il 21-krat! To je nemogoÄ?e! To lahko storim le in samo namenoma!
Nabojnik ali oroA3je samo polnim le jaz in nihÄ?e drug.
Za vsak strel pogledam in preverim zadetek. MogoÄ?e si ga tudi zabeleA3im.
Vsak bedak zna pogledat v A!katlo z naboji in ve koliko jih A!e ima. Tudi koliko jih je imel.
ÄOe mi je sosednji muÄ?enik eno zvrtal, dvignem roko, pristopi sodnik in razreA!imo zadevo. Vemo kako. Kdor ne ve, pogleda v pravila ali A!e bolje - zato pa so sodniki.
Za puA!kovne tekme na veÄ?jih razdaljah obstaja zadeva, ki se ji reÄ?e kontrolna tarÄ?a. Zato pa so.
In tako naprej.

In konÄ?no - pravil se je potem potrebno drA3at.

Tisto odA!tevanje najboljA!ega zadetka se izvede le v primeru, ko je strelec ustrelil naboj sekundo in veÄ? po pisku, ki oznanja konec Ä?asa odmerjenega za string. Dobro, razumem Rajko - na tvojih tekmah to A!e ni tako uveljavljeno. A Ä?e sem te prav razumel o tem razmiA!ljaA! in sem videl da v to smer tudi delaA!. Pohvalno.
Ali takrat ko je sosedu prilepil en svoj zadetek. Ne samo, da bo ostal v svoji tarÄ?i brez tega strela, ampak se mu za kazen odA!teje A!e eden najboljA!i. NaslednjiÄ? bo zelo gledal kam obraÄ?a svojo cev. (Kar je sicer izredno sporno z varnostnega vidika!)

Torej, Ä?e sem ustrelil v tarÄ?o veÄ?krat kot je dogovorjeno, sem krA!il cel kup norm.
Bil sem nepoA!ten do svojih sotekmovalcev, torej sem se obnaA!al neA!portno in neÄ?astno. S tem se dobesedno norÄ?ujem iz vseh ostalih udeleA3encev in meÄ?em slabo luÄ? tako na svoje ime kot na celotno tekmo. Torej Rajko tudi nate kot organizatorja.
Ali ima smisel, da zaradi nekaj prigoljufanih krogov umaA3emo ime cele prireditve, jo pohodimo v prah? Pa obenem tudi svoje ime? Za 5 krogov?
Jaz osebno se slabo poÄ?utim, Ä?e vem, da me je nekdo ogoljufal na tekmi kjer sem se trudil in dal od sebe vse, da bi dosegel Ä?im boljA!i rezultat.
Tak naÄ?in res ni poA!ten do vseh ostalih. Zakaj bi se mi trudili, nekdo bo pa s prstom luknje vrtal? Potem tekma nima smisla. Je le jeb...je naroda.

Ne vem no. Ne pravim, da je tu tako bilo. Tega ne vem.
Na mojo A3alost se teh nekaj zadnjih tekem zaradi obveznosti nisem mogel udeleA3iti. In mi je bilo A3e takrat A3al, da nisem imel priloA3nosti spoznati Ä?loveka, mojstra, ki je sposoben narest mislim da 146 od 150 moA3nih na noro razdaljo. Halooooo, pa to je fenomenalni rezultat. Kaj takega marsikdo v drugih deA3elah ne vidi, kaj A!ele zmore doseÄ?i. Bila bi mi Ä?ast le stati nekje v bliA3ini in mogoÄ?e gledati njegovo delo.
To je nekaj. Poznati take ljudi. IA3anci, dolenjci, primorci... Imamo sanjske strelce. Vesel sem kadar sem nekje v njihovi bliA3ini.
In zato bi bila toliko veÄ?ja A!koda umazati neko tako ime s tako banalnimi zadevami kot je tole.
Upam, da bo Ä?as pokazal, da je drugaÄ?e.
Odgovori
#27
"vete Napisal:Kar 14 pripomb je bilo na streljanje benchrest, ko nekateri goljufajo
z podstavljanjem opor pod kopito ali uporabljajo tako nizke sprednje
naslone, da se oroA3je zadaj dotika tal Edini naÄ?in da to prepreÄ?imo je,
da bodo strelci sami pozorni in o tem obvestijo sodnika, ki bo izrekel
opomin strelcu, v ponovnem poizkusu pa ga uvrstil v kategorijo bench,
kjer bo tekmoval z ostalimi iz te kategorije.

Ja to je res ena od teA3av, ki se dogajajo.
Ne vem ali je to folklora ali kaj, da ljudje radi goljufajo. Saj nategujejo sami sebe, to je res. Samo A3alostno je, da tako izniÄ?ujejo trud vseh ostalih.
Se strinjam Rajko, da je dobro, Ä?e so strelci sami pozorni na to, ampak ne v tvojem kontekstu.
Dejstvo je, da ima vsak strelec na razpolago doloÄ?en Ä?as in vsi imamo ta Ä?as enako odmerjen. ÄOe si mora nekdo od tega Ä?asa odtrgati nekaj minut, da bo gledal kaj poÄ?neta strelca levo in desno od njega je tako prikrajA!an v primerjavi z ostalimi. Da ne govorim v primerjavi s tistim herojem, ki ga nateg.. z goljufanjem.
Tudi praktiÄ?no je nemogoÄ?e kontrolirati dva soseda in obenem A!e kakovostno streljati. To ne gre. Tudi ni potrebe.
Nadzor ni delo strelca. ÄOe ocenjujemo, da je stvar tako resna (in to oÄ?itno je), je nujno zopet tisto kar trdim A3e ves Ä?as. - Sodnik.
Strelec je plaÄ?al udeleA3bo na tekmi, tu pa spadajo tudi vse pravice, ki mu sledijo. Varnost, red, enakost, moA3nost ugovora, pravica do nagrade oz. priznanja, hrana, pijaÄ?a in tako naprej. Ni njegovo delo nadzor sotekmovalca. Za to je odgovoren preko sodniA!kega kadra organizator. Ali pa naj strelec dobi plaÄ?ilo za svoje delo? Brez veze...

Kar pa se tiÄ?e ukrepa glede teh primerov pa takole.
Ko se uleA3em na tla in si pripravim puA!ko, ko sem pripravljen na strel ni druge moA3nosti kot ta, da se pripravim zavestno.
Torej karkoli bom s puA!ko storil sem dolA3an in imam pravico (tudi po zakonu, Ä?e smo A3e na tem) ravnati odgovorno. Ravno zaradi tega je nemogoÄ?e, da se komu 'zgodi' naslon kopita na karkoli, ni vaA3no na kaj. To je lahko samo namerno dejanje. In Ä?e ne tekmujeA! v naÄ?inu bench rest, si torej namerno goljufal.
Za tak naÄ?in obnaA!anja predlagam, da se strelca ne opozarja ampak se ga ob prvem opominu, ki je le v vednost, da smo ga 'pogruntal' nemudoma A!teje kot tekmovalca v bench rest-u. In pika.
Zakaj bi se nekoga opozarjalo na nekaj kar tako A3e sam ve? Brez veze. In A!e to je. Tudi, Ä?e bi sodnike imeli se lahko zgodi, da bi le ta opazil goljufanje A!ele po nekaj strelih. Kar pa dotiÄ?nemu strelcu za A!e nekaj dodatnih strelov po prvem opozorilu lahko prinese tako veliko prednost pred ostalimi, da le ta lahko pomeni tudi zmago na tekmi!
Zakaj se potem ostali trudijo? Za kur..... zdravje?
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
#28
"vete Napisal:11 pripomb je bilo na raÄ?un dolA3ine streljanja nekaterih ali predolgem
probnem streljanju. Zato predlog predvideva da je pred zaÄ?etkom streljanja
vidnih 5+15 nabojev. Drugih ne sme biti zraven. Najprej se strelja probne
in samo probne. Kdor jih ne bo streljal bo paÄ? Ä?akal. Po probnih se bo,
Ä?e bodo razmere in A!tevilo strelcev dovoljevalo, odA!lo pogledat tarÄ?e.
ÄOe to odpade, bo sodnik preveril, da so vse tekmovalne tarÄ?e prazne.
Nato sledi 15 minut za 15 strelov za rezultat in pisk za konec.

ÄOe se poskusno streljanje zavleÄ?e res ni v redu. Zato ga je treba omejiti. ÄOe omejimo Ä?as in obenem A!tevilo strelov, smo dosegli vse. Na primer na razdaljo do 200 m je po moje dovolj 5 strelov in 5 minut. VaA3no je, da se najdeA! na tarÄ?i. Dobro tu ne upoA!tevam le fantov, ki imajo moA3nost dan pred tekmo nastreliti puA!ke. Ali tiste, ki imajo to v malem prstu in znajo svoje kose nastavit, Ä?e jih o polnoÄ?i dvigneA! iz postelje. Ampak vse strelce. MoA3nost morajo imeti isto tako najboljA!i kot tudi mi vsi ostali, ki nismo tako briljantni.
Na veÄ?je razdalje bi predlagal sorazmerno veÄ? Ä?asa in neomejeno A!tevilo strelov.
Recimo na do 600 m 10 minut, na do 400m pa nekaj vmes. Na ta naÄ?in ne bi bistveno podaljA!ali priprav na streljanje za rezultat, bi pa prav gotovo izboljA!ali moA3nosti strelcev, da doseA3ejo boljA!e rezultate. Velikokrat se namreÄ? dogaja, da po petih strelih sploh A!e nisi 'tarÄ?e naA!el', kje A!ele dobil skupino in nastrelil torej puA!ko. ÄOe je A!tevilo nabojev za poskuA!ino neomejeno, ima potem tak tekmovalec veÄ?jo moA3nost to doseÄ?i. In obenem omejimo Ä?as, da se to preveÄ? ne zavleÄ?e.

Druga stvar je tole z vidnimi in nevidnimi naboji.
Ja se strinjam, to bi bil definitivno eden boljA!ih predlogov. A imam, oprosti mi, na A3alost vseeno eno pripombo.
Problem lahko nastopi ob zastoju naboja. V takem primeru, ki ni tako redek sploh v primeru starih patronov za 'mavzerke', bo strelec moral poseÄ?i v zalogo po nov naboj. To sicer ni problem sam po sebi, je pa to potem odstopanje od pravil, ki morajo za sabo potegniti doloÄ?eno kazen. In strelec bo kaznovan ne po lastni krivdi. Tega si ne smemo dovoliti.
Obenem pa tak naÄ?in omogoÄ?a malverzacije ravno iz istega naslova. Vsak, ki bo npr. tarÄ?o zgreA!il lahko reÄ?e, da mu je naboj zatajil in vzame novega.

Spet se to lahko reA!i z neomejenim A!tevilom razpoloA3ljivih nabojev in omejenim Ä?asom, sodniA!kim nadzorom in seveda zaupanjem v strelce.
Saj niso vsi hudiÄ?a neki barabini, ki pridejo na tekmo le goljufat.
PrepriÄ?an sem, da nihÄ?e ali skoraj nihÄ?e ne bi le izkoristil moA3nosti, ki mu je ponujena, Ä?e je seveda ne bi imel. Tako pa je priloA3nost tu in ljudje si mislijo 'ah jebi ga, zakaj pa ne bi', pa smo vsi v dre.. .

Za vse ostalo iz tega odstavka se globoko strinjam in ti Ä?estitam. Zdi se mi enkratno v tem trenutku.
Sploh tisti pisk na koncu. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
#29
"vete Napisal:6 pripomb je bilo, ker so strelci sami hodili po tarÄ?e in A!teli rezultat.
Bomo upoA!tevali. Tekmovalec se ne bo smel dotakniti tarÄ?e, dokler se
rezultati ne preA!tejejo, vpiA!ejo in preverijo. Za pripombe na rezultat
se bo imelo uro Ä?asa in potem konec. Ne Ä?ez tri mesece.
Pri A!tetju rezultatov tako ali tako ne sodeluje organizator ampak
pomoÄ?niki izmed strelcev.

Ja, tule se popolnoma strinjam s tabo. To je edini naÄ?in, ki lahko dokaj dobro izloÄ?i konfliktne situacije. Ponavadi se res vsepovsod A!teje za pritoA3beni rok ena ura. Predlagam tudi uvedbo kavcije za pritoA3bo. Ob pritoA3bi je tekmovalec dolA3an poloA3iti kavcijo npr 10€, ki se ob neutemeljeni pritoA3bi oz. ko se izkaA3e, da tekmovalec nima prav, le ta ne vraÄ?a. To ima smisel zaradi preobremenitve ocenjevalno sodniA!kega kadra. Se dogaja, da kar nekaj tekmovalcev hoÄ?e uveljavlajti svoj prav, ki se kasneje izkaA3e za neutemeljenega. To je normalno. Na veÄ?je razdalje se 'mejni' zadetki razumljivo drugaÄ?e vidijo kot pa potem ko ima ocenjevalec tarÄ?o v roki. To je razumljivo.
Obenem, pa moramo torej tekmovalcu v utemeljenem primeru kavcijo seveda najprej z iskrenim opraviÄ?ilom vrniti, pa tudi o kakA!ni malenkostni odA!kodnini bi bilo poA!teno razmisliti. MogoÄ?e kakA!na brezplaÄ?na pijaÄ?a ob hrani ali kaj podobno skromnega. Palica niha v obe smeri, torej mora biti kazen tudi za sodniA!ko ocenjevalni kader.
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]

Attached files [Image: 571_327a3f4590746abc833099dabea36676.JPG]
Odgovori
#30
Pozabil sem dodati pomembno stvar.
Tudi samokritiÄ?nost je potrebna tule. Dogajalo se je ravno na tvojih tekmah Rajko, da smo morali sami strelci med zavrA3enimi tarÄ?ami nekje na kupu poiskati svojo. To se ne sme dogajati. Ne samo zaradi tega, ker je strelec po tistem ko je tarÄ?o naA!el bil celo zmagovalec tekme, ampak na sploA!no. Ko sem tole omenil na drugem koncu tega foruma, je nekdo neresno pripomnil, da mu je luA!tno, ko mu mlade deklce tarÄ?e premetavajo.
OK, tud jaz rad vidim luA!tno dekle, ampak ko plaÄ?am A!tartnino to ni veÄ? hec. Na tekmo nihÄ?e ne hodi gledat lepe obraze in njihove bedrce in dekolteje, ampak pridemo na tekmo. Strelsko tekmo. In tu priÄ?akujemo velik del profesionalnosti in resnosti.
In spet smo pri dobrem sodniA!ko ocenjevalnem kadru.

Ne vzemi tega spet kot pljuvanje, veA! da to ni.
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
#31
"vete Napisal:ÄOe je kdo med vami zainteresiran za sodnika naj se javi.
Bomo organizirali teÄ?aj v LJ.


Enkratna ideja. Kot prvi se javim za to. Kot IDPA sodnik in nekajletni tekmovalec upam lahko pripomorem nekaj k tej res dobri ideji.
Sem tudi pripravljen pomagati k organizaciji le tega, Ä?e bo le politiÄ?na volja in ne bo kakA!nih nepotrebnih osebnih zamer, ki bi bile posledica moje vneme po izboljA!anju situacije.
To je ideja, ki se A3e nekaj Ä?asa kuha tudi v meni. SodniA!ki kader za te naA!e tekme, ki bi bil legitimen na nivoju vse drA3ave.
ÄOe bo A3elja lahko pritegnem tudi kakA!nega instruktorja strelstva, mislim, da bo vesel povabila. In podobno.
Bravo Rajko.
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]

Attached files [Image: 4_26c5e5f028c28133e3ef59bb84b534cc.jpg] [Image: 4_94aa864a4d874f6986040425dbcce4a0.jpg] [Image: 4_c4d286de3638565f17e8dd7d9be57a7d.jpg] [Image: 4_fd20e5048f287020501223fc23ca7f46.jpg]
Odgovori
#32
"vete Napisal:Zanima me, kaj si mislite o razliki recimo sniperja na 300 ali 400m.
Ali je to enakovredno? Jaz recimo na 300m naredim rezultat
75 od 100, na 400m pa samo 60. Za mojo sposobnost to nista enakovredni
razdalji. Organizacijsko pa je popolnoma vseeno, kako jih A!tejemo za
drA3avnega prvaka. Zato prosim mnenja!


Meni osebno to ni tako velika razlika, tako da v principu bi lahko bilo to v enem A3aklju. Je veÄ?ja razlika med 100 in 300m. Ta dva res ne moreta biti skupaj kot je A3e predlagano. To se mi zdi zelo v redu.
Edino lahko nastopi teA3ava v primeru ko ni na vseh tekmah moA3nosti streljanja na te iste razdalje. ÄOe je npr v prvi tekmi organizirano streljanje na 300m na drugi ali recimo osmi pa na 400m pa se obe razdalje A!tejejo v isti rang, je lahko nekdo, ki ni mogel priti na eno od tekem v neenakovrednem poloA3aju glede na druge strelce. In tukaj lahko pride do nepravic. A to se lahko reA!i s pravili, ki bodo tak primer paÄ? morala razjasniti, tako da tak tekmovalec ve, da ne bo imel pravice na pritoA3bo. In stvar bi mogoÄ?e tako bila lahko reA!ena.
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
#33
"vete Napisal:A tetje je razen enega EXTREMA ostalo brez pripomb.

Rajko, prosim. Tudi jaz te ne A3alim. Ne poÄ?ni prosim tega. Mislim, da to nikamor ne pelje. Ne jemljimo tega tako osebno.
Vse kar je tu gor zapisanega so predlogi in pripombe v korist strelstva. Mislim, da je to edino poA!teno.

Za to problematiko (A!tetje namreÄ?) in vse ostalo bom ob koncu predlogov predlagal anketo, ki jo forum omogoÄ?a. Potem bova kaj veÄ? lahko videla in ocenila kaj si ljudje A3elijo.
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
#34
"vete Napisal:Za leto 2008 predlagam izvedbo A!est do sedem drA3avnih tekem in
eno finalno, ki bo veljala 150%. Za rezultat prvaka bi se odA!tela ena
ali dve najslabA!i. Finalna velja sigurno. Rabim predloge, kaj se A!teje
za najslabA!e. StrelÄ?ev najslabA!i doseA3eni rezultat ali Ä?e ne pride na tekmo.

Meni osebno je A!tevilo tekem nepomembno. VeÄ? ko jih je, boljA!e je. Dobro bi bilo le to, da bi bile datumsko usklajene s sorodnimi tekmami po Sloveniji.
Saj ni tako veliko organizatorjev. Imamo Ligo za natanÄ?no, pa ti se trudiA! Rajko, pa imamo A!e Borisa... Potem se pa zaenkrat A3e poÄ?asi neha. Zaenkrat pravim...
Je pa dejstvo to, da Ä?e se tekme datumsko ne pokrivajo si lahko strelci privoA!Ä?imo veliko veÄ? tekem, obenem pa imate organizatorji veliko veÄ?ji obisk in s tem tudi priliv. ÄOe pa so tri tekme na isti dan, sem v eni ligi, ki jo ne preferiram prikrajA!an in potem so tekme v stilu 150 % eno samo sranje. Takrat nisem v malusu za eno, temveÄ? dve tekmi. Kar spet ni poA!teno. Organizator pa je brez tistega dela denarja.
SplaÄ?a se vam malo usest in spit eno pivo za skupni blagor. Mislim na organizatorje namreÄ?.

Za 'najslabA!i rezultat' je nekje dobro uveljavljena logika Lige za natanÄ?no - enostavno niÄ? toÄ?k. PaÄ? ni te bilo in toliko kolikor si ustrelil se A!teje. Torej niÄ?. Mislim, da je to edino poA!teno. ImaA! moA3nost enega izostanka in A!e vedno nisi prikrajA!an, saj se ena najslabA!a tekma odA!teje od konÄ?nega seA!tevka rezultatov v sezoni. Ta ideja se mi zdi idealna. Fantje so to dobro zmozgal in stvar dela.

NaslednjiÄ? kaj veÄ?.
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
#35
Nekajkrat A3e, me je imelo napisati kaj 'konstruktivnega' k 'pravilom' za tekoÄ?o sezono (2007) pa sem se vedno A!e pravoÄ?asno ohladil. Saj poznate tiste o uvidevnosti, modrem molÄ?anju, kaj mi je tega treba bilo in kar je A!e podobnega iz zakladnice ljudskih pregovorov. Glede na obete za naslednjo (2008) pa vidim da A!koda.

Bolj kot berem odgovore 'veteranov' bolj se Ä?udim. Precej napisanemu in A!e veÄ? svoji zelenosti. ZanaA!ati se na (samo)kritiÄ?no presojo in zdrav razum je naivno, ampak enaÄ?iti strelski entuziazem in logiko poslovnosti pa A3e naravnost butasto.

Glede na to, da spadam k tistim, ki jim je lepA!e delati luknje v papir (ali …) kot preA!tevati papirÄ?ke, si lahko mislite kje sem takrat ko zapoka. In da tak vzorec razmiA!ljanja potem prenaA!am na okolico, kar je napaka. LogiÄ?na, ampak A!e vedno naivna, Ä?e ne celo butasta. Lepo, da v tistem modrikastem dimu nisem sam, A!koda pa da smo kljub tolikim cevem v rokah take naivne ovce.

V bistvu ne vem kje bi zaÄ?el. Pa bom kar pri oÄ?itnem.

OÄ?itno v razpravi o pravilih tekmovanja sodelujejo tudi tisti, ki se niso udeleA3ili nobene naA!e tekme.
Tudi Kopernik ni bil astronavt, pa je vedel precej veÄ? od tistih, ki so licencirano razlagali nebesa in vice. In marsikomu je A3e po eni udeleA3bi na takA!nih tekmah jasno, kar nekaterim ne bo nikoli potegnilo.

Kar sicer ni narobe, vendar imajo napaÄ?ne predstave. Osnova te debate ni revolucija ali neznaski skok naprej ampak majhno izboljA!anje, kolikor nam paÄ? dopuA!Ä?ajo razmere, poligoni in ostale stvari.
Kar je sicer res, ampak nekomu je lahko ''izboljA!anje'' od oÄ?itne nevarnosti do vsaj neke samoumevne varnosti na tekmi precej velika ''revolucija''. NaivneA3i bi jo priÄ?akovali A3e na prvi (ali vsaj drugi) organizirani strelski tekmi ne glede na razmere, poligon, lunine mene in horoskop. Priti domov z dvema namesto ene luknje v riti je obiÄ?ajno revolucionarna sprememba. Ali paÄ? izboljA!ava?

Ravno tako se ne smemo meA!ati v delo organizatorjev z kompliciranimi in skoraj futuristiÄ?nimi zadevami.
Nikakor! Organizatorji najbolje vedo kaj je za nas dobro. Dostava z nogami naprej je zagotovljena, ampak z barvo furgona pa ne teA3it. KlasiÄ?no Ä?rna je vedno v modi.

V Sloveniji je samo nekaj organizatorjev, ki se trudijo premakniti strelstvo na viA!ji
nivo.

Smo opazili. Iz 20 na 25EUR.

Treba jim je pri tem dati podporo
Na vsaki tekmi dobijo konkretno podporo. 25EUR x cca.40 tekmovalcev x ena do dve (zadnje Ä?ase vse veÄ?) ''tekem'' na mesec. 1 do 2kEUR/mesec se mi zdi spodobna podpora.

in seveda razumevanje za teA3ave, ki jih pri tem imajo.
Kar precej jih je, ki A!e kar naprej razumevajoÄ?e hodijo na tekme in upajo, da bo naslednjiÄ? kaj boljA!e. Pa jih ni mnogo povedalo o kakA!nih izboljA!avah ali bognedaj revolucionarnem vrenju. Prej nasprotno. Da se vse skupaj nekam pogreza.
Kot pravi ''organizator'', po njegovih podatkih so razen dveh, treh razvajenih teÄ?nob na tem forumu, so vsi ostali tiho in tako torej veÄ? kot zadovoljni. MogoÄ?e ima celo prav. Kako pa naj ve, da nekaj ne A!tima, Ä?e tako lepo, smehljajoÄ?e hodimo na ''tekme'', palÄ?ujemo A!tartnine, pokamo, se veselimo zmag, pokalov tudi, Ä?e jih dobimo... ÄOakam le, da bo v razpisnih navodilih poleg zaA!Ä?itne opreme navedeno, naj strelci prinesejo s seboj tudi vazelin. Tako, zaradi veÄ?jega uA3itka.

Kdor je bil na tekmah VE, da se A!e ti ne morejo med sabo dogovoriti o boljA!em sodelovanju, Ä?e pa
A!e dvignemo zahteve in kompliciramo, bo posledica A!e manj tekmovanj, kar pa si nihÄ?e ne A3eli.

Tako je drugovi! Situacija je sloA3ena i joA! se komplikuje. Trebamo biti Ä?vrsti i ponosno sljediti naA!e voÄ‘e kroz mraÄ?ni tunel na putu u bolju buduÄ?nost. Nitko ne A3eli raspad naA!eg bratstva i jedinstva a ponajmanje vi.

Sedaj nekaj odgovorov na najveÄ? pripomb.
Lahko tudi, ampak je bilo za vzorec dovolj.

Zdaj pa zares.
Rajko, zavedam se zajedljivosti [img]{SMILIES_PATH}/icon_evil.gif[/img] zgoraj opisanega vendar menim, da si si s A!lamparijo pri organizaciji lanskoletnih tekem in tvojimi arogantnimi odgovori na forumu, to kar poA!teno zasluA3il. Upam pa, da ne boA! zameril, ker ti tudi jaz nisem. Pa da ne bo pomote, del kritike leti tudi na gorenjski konec. Z dioptersko natanÄ?nostjo.
Vseeno pa je potrebno zapisati tudi naslednje. Pohvaliti velja razvoj tekmovalnega ostrostrelstva na dooooolgih razdaljah. Lepo, da je Rajko naA!el poligon, ki to omogoÄ?a. V Sloveniji se poka, kot verjetno A!e nikoli po SoA!ki fronti. Pohvala na oba konca. Ravno tako velja pohvaliti malice. A e posebej pa sem vesel zadnjega Rajkotovega odgovora, od tistega mesta naprej, kjer predlaga…. in na Ä?isto spodoben naÄ?in spraA!uje o mnenjih. Tudi odgovori bodo vljudni in konstruktivni. Pa samo dve sitnobi sta mu malo zateÄ?narili in A3e tolika sprememba. Kako v redu bi A!ele bilo, da vsak pove kar si misli. [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]

Konstruktivni predlogi:
Odgovori
#36
Konstruktivni predlogi:

Organizator mora zagotoviti:
1.VARNOST na tekmi
2.ENAKOST pogojev tekmovanja
3.SPOA TOVANJE DOGOVOROV skozi celotno strelsko sezono oziroma tekmo

Osebje, ki skrbi za navedeno sestavljajo:
-organizator
-glavni sodnik
-linijski sodniki
-sodnik rezultatov
-pomoÄ?niki
-komisija za reA!evanje sporov


1. VARNOST!!!

Na tekmah IPSC (verjetno tudi IDPA) je doseA3eno doslej verjetno najveÄ?, kar se da operativno doseÄ?i. In kar je bolj pomembno. Zadeva DELUJE! V praksi in brez problemov! Ker se vsi drA3ijo pravil. Na resnih tekmah v drugih disciplinah tudi. Kje je torej problem? Napisati je potrebno par enostavnih, uÄ?inkovitih in logiÄ?nih pravil, ki se jih bo treba drA3ati. DOSLEDNO!!! In krA!enje sankcionirati! DOSLEDNO!!!

a.) PRENAA ANJE OROA1JA PO STRELIA ÄOU:
-OroA3je ne sme imeti vstavljen naboj v cevi, ne v nabojiA!Ä?u-bobenÄ?ku (PAP, M48,…revolver), niti ne sme imeti vstavljen nabojnik v oroA3je.
-OroA3je se po streliA!Ä?u prenaA!a v kovÄ?ku ali toku (tudi piA!tolski in revolverski tok na pasu, vendar brez neposrednega dotikanja z dlanjo roke).
-OroA3je se po streliA!Ä?u prenaA!a v roki samo Ä?e je v leA3iA!Ä?e naboja vstavljen ''varnostni Ä?ep''.
''Varnostni Ä?ep'' je cilindriÄ?en vstavek v leA3iA!Ä?u naboja, ki ima na zadnjem delu rdeÄ?o zastavico. Ta onemogoÄ?a zapiranje zaklepiA!Ä?a in prikazuje, da je v oroA3ju varnostni Ä?ep. V oroA3je se lahko vstavi ali odstrani le na strelski liniji, ko je dovoljeno rokovanje z oroA3jem ali v ''varni coni''.


NiÄ? paniÄ?arit. Za ''izboljA!avo'' bo zadostuje koA!Ä?ek lesene palice iz bliA3njega grma in na njo navezana vrvica ali krpica, rdeÄ?o ''revolucijo'' bomo A3e poA!timali. Ne rabiA! pa imeti tega famoznega Ä?epa Ä?e oroA3je enostavno prenaA!aA! v kovÄ?ku oz. toku in ga ne A!lataA! takrat ko ni treba. Pika.

b.) ROKOVANJE Z OROA1JEM NA STRELIA ÄOU:
-Z oroA3jem brez varnostnega Ä?epa se sme rokovati (vzeti iz kovÄ?ka- toka, odstraniti Ä?ep, polniti, streljati, izprazniti, nastaviti merke, odpraviti zastoj ali manjA!o okvaro,…) na strelski liniji, vendar le ob dovoljenju linijskega sodnika za zaÄ?etek streljanja.
-Izjemoma lahko posamezni strelec prosi linijskega sodnika za takA!no rokovanje tudi izven zgoraj navedenega, ta pa mu glede na varnostne razmere in lastno presojo to omogoÄ?i ali zavrne.
-Z oroA3jem brez varnostnega Ä?epa se sme rokovati (pregledovanje, Ä?iA!Ä?enje, popravila, vstavljanje varnostnega Ä?epa, nastaviti merke, odpraviti zastoj ali manjA!o okvaro,…) v ''varni coni'' po lastni presoji.
''Varna cona'' je posebej oznaÄ?en prostor na streliA!Ä?u. Ima oznaÄ?en varnostni kot in zaslon, ki ustavi morebitno, po nesreÄ?i sproA3eno kroglo. V varni coni je prepovedano je obraÄ?ati cev oroA3ja izven varnostnega kota. Ravno tako je v nji prepovedano nastreljevanje oroA3ja.V varni coni je prepovedano polniti oroA3je z naboji ali nabojnikom ali polniti sam nabojnik. Dovoljeno je le praznenje morebiti napolnjenega oroA3ja.
(PrinaA!anje napolnjenega oroA3ja na tekmo in prenaA!anje takA!nega oroA3ja po streliA!Ä?u je hud varnostni prekrA!ek.)


Na kratko, z oroA3jem se barata se le ob dovoljenju sodnika na liniji, ali v varni coni, Ä?e pa A3e pride do nehotenega strela, naj gre v zemljo svinec ne pa tvoj strelski kolega.


c.) STRELJANJE:
- Strelci na strelski liniji so dolA3ni brezpogojno upoA!tevati navedene znake linijskega sodnika (za zaÄ?etek, prekinitev, nadaljevanje, konec).
- Strelci na strelski liniji so dolA3ni brezpogojno upoA!tevati zahtevo linijskega sodnika po odstranitvi strelca iz strelske linije.
- Strelci na strelski liniji so dolA3ni upoA!tevati druga navodila in zahteve linijskega sodnika.
-Strelec lahko po potrebi pokliÄ?e linijskega sodnika z dvignjeno roko.


Na kratko, poka se izkljuÄ?no in samo na strelski liniji, izkljuÄ?no in samo ob dovoljenju linijskega sodnika. V svojo tarÄ?o in ne sosedovo koleno.

2.ENAKOST
Zagotavljajo sodniki s pomoÄ?niki in komisija

GLAVNI SODNIK:
-odgovarja za verodostojnost tekme v skladu razpisom (ali se bodo izvajale razpisane strelske discipline) in glede na strelska pravila (ali tekma poteka po napisanih oz. dogovorjenih pravilih za strelske tekme
(po teh ki jih zdaj berete in ostalih, ki jih zlagamo na forumu oz. jih bomo sprejeli))
-razglasi uradni zaÄ?etek, prekinitev, nadaljevanje in konec tekme (Zelo pomembno, saj v tem Ä?asu veljajo napisana oz. dogovorjena pravila za obnaA!anje na streliA!Ä?u.)
-menjava Linijske sodnike in Sodnike rezultatov
(Ker bodo ti pogosto tudi tekmovalci, je potrebna njihova zamenjava tokom teme.)
-izkljuÄ?i tekmovalca (zaradi varnostnih razlogov)
-reA!uje spore na relaciji tekmovalec-Linijski sodnik ali tekmovalec-Sodnik rezultatov
-pregleda zbirko rezultatov tekme in jo preda organizatorju v razglasitev


SODNIK REZULTATOV:
-skrbi za nepristransko vrednotenje zadetkov na vsaki posamezni tarÄ?i
-skrbi za beleA3enje in urejanje rezultatov vsakega posameznega strelca
-pregleda ustreznost tarÄ?e (oznaka strelca in strelske discipline na tarÄ?i, morebitno neveljavnost tarÄ?e zaradi poA!kodbe, odpadlih nalepk,…)
-ugotavlja zadetke v tarÄ?i (A!tevilo strelov na tarÄ?i in vrednost zadetka v krogih)
-seA!teje rezultat (skupno A!tevilo doseA3enih toÄ?k-'krogov' na posamiÄ?ni tarÄ?i)
-poskrbi za beleA3enje in urejanje rezultatov
-po konÄ?ani tekmi preda urejeno zbirko rezultatov glavnemu sodniku sam pa obdrA3i kopijo
-preveri pravilnost razglasitve rezultatov
-pri svojem delu lahko uporablja pomoÄ?nike, vendar je nosilec odgovornosti sam

Pri svojem delu mora imeti:
-svinÄ?nik
-beleA3nico
-dovolj pomoÄ?nikov za seA!tevanje zadetkov, prinaA!anje tarÄ?, beleA3enje,…
-(ustrezne 'merilne kalibre')
-(kalkulator)
-(prenosni raÄ?unalnik z ustreznim programom, ki (pol)avtomatsko razvrA!Ä?a rezultate)


Osnovna naloga Sodnika rezultatov je, da poskrbi za nepristransko vrednotenje zadetkov vsakega posameznega strelca posebej. To vljuÄ?uje tudi njihovo beleA3enje v zbirko rezultatov in njihovo pravilno objavo. ProgramÄ?ek bomo naredili, ni blema.


Nadaljevanje (linijski sodniki, komisija, organizator, tarÄ?e,...) sledi.
Konstruktivne pripombe in argumentirana kritika vedno dobrodoA!la.
Rajko, A!e enkrat sorry za ''vzpodbudo'' [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] in z upanjem, da boA! razumel dobronamernost. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img]
Deadeye, kapo dol. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]L.p.

Tine
Odgovori
#37
Tine za prvi del [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] , A!e jaz nisem tako oster.

Za drugi del pa [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] .
To je tisto, kar priÄ?akujem od sotrpinov. Nekaj zdrave logike in malo truda.

Hvala za podporo in pomoÄ?. Upam, da bo kaj zaleglo.
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
#38
Deadeye - zelo dobro, Tine - odliÄ?no !!!
Ko bom odpravil doloÄ?ene tehniÄ?ne probleme, bom tudi jaz nekaj dodal .
Zaenkrat pa samo to organizatorjem :
ÄOe bi kdo prebral pravilnik ISSF in A!e kakA!nega drugega, ki ima mednarodno veljavo, si ogledal kakA!no tekmo ( recimo ligo pionirjev z zraÄ?no puA!ko ) in nato priredil pravilnik za rang tekmovanj in disciplin, ki jih organizirate, bi bilo sedaj verjetno malo manj glavobola.
Sem namreÄ? eden tistih, ki se v lanskem letu nisem udeleA3il niti ene takA!ne tekme. Enkrat sem priA!el samo do Bil...( nadaljevanje znano ). Ker tudi jaz spadam med "nergaÄ?e", sem dobil obÄ?utek bolje ostati doma in molÄ?ati. Nepravilna odloÄ?itev !!

Nadaljevanje sledi.

Lp
Pri negativni oceni ugleda, prosim za komentar, ker bom drugače sklepal, da gre za čisto zlobo  Mrgreen
Odgovori
#39
Res ni vedno dobro molÄ?ati, zato se tudi strinjam z prej napisanim. Vidi se da se oglaA!ajo ljudje , ki so A3e dolgo v strelstvu. Sam sem A!e bolj pri " tanovih " pa nisem rabil dolgo Ä?asa da sem skuA3il ,da nekatere stvari niso kot bi morale biti.
Moti me tudi to, da ni A3rebanja strelskih mest- nekateri pridejo pred priÄ?etkom tekme, in si dobesedno izberejo najboljA!e mesto???
Organizatorjem A3elim da izpeljejo A!e veliko tekem, A3elim pa da bi lahko naslednje leto napisal- bile so na nivoju. [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
Odgovori
#40
Ja res je tako fantje. Ne splaÄ?a se biti tiho, ko te nekaj muÄ?i. Pa sploh ni vaA3no a si strelec oziroma tekmovalec 20 let ali pa si v prvi sezoni. Vseeno je. Saj te teA3ave in razna sranja na tekmah ne izvirajo iz strelske temveÄ? iz organizacijske sfere. Pa seveda iz ignoranstva.

A1al mi je ko sliA!im nekoga reÄ?i, da je razmiA!ljal o tem, da bi prenehal tekmovati zaradi bedarij, ki jih je doA3ivel na tekmah na naA!ih tleh.
Sramota je, da nekdo reÄ?e 'Ä?e ti kaj ne paA!e, pa pojdi'. To je svinjarija. Tekme na slovenskem bi morale biti dostopne vsem. Predvsem pa mora strelska prireditev in organizator storiti vse za napredek A!porta. Ne pa za njegov propad. OÄ?itno bo potrebno razmisliti o uvedbi licence za organizatorja. Bo vsaj imel nekaj osnovnih znanj s tega podroÄ?ja. In nekaj prepotrebne odgovornosti.
Meni ni vA!eÄ?, ko nekoga s previsoko Ä?lanarino, pristopnino, startnino ali kakorkoli odvrnemo od udeleA3be. To je navadno oderuA!tvo in po moje Ä?ista svinjarija. Kaj pa veA!. MogoÄ?e bi pa ravno ta oseba Ä?ez nekaj let postala najboljA!i strelec daleÄ? naokoli. Pa Ä?etudi ne bi. A1alostno je le, da za nekatere oÄ?itno A!tejejo le tisto malo A!tevilo najboljA!ih. Ostali lahko pridejo in prinesejo denar. Lahko ga pa tudi samo nakaA3eA! na raÄ?un. Zakaj bi priA!el, delal dren in bognedaj poA3rl malico. In o groza... celo kaj pokomentiral.

Torej povejte strelci kaj vas muÄ?i. Kaj bi radi. Saj ni niÄ? zavezujoÄ?e. Nikomur se ni treba bat, Ä?e bo predlagal kakA!no 'bedarijo'. Iz najveÄ?jih nesreÄ? se je Ä?loveA!tvo uÄ?ilo.
Kar z besedo na dan. Se bo vsaj videlo, da hoÄ?emo nekaj narediti. Na in po tekmah velikokrat sliA!im pripombe. Tu je mesto za to. Bodo zabeleA3ene in vedelo se bo, da je treba nekaj ukrenit. In to bomo storili skupaj. VeÄ? glav veÄ? ve.

In ne sekirajte se za 'jezo' organizacije.
Ti so lahko samo veseli, da jim kdo v dobri veri nudi ideje in informacije. OÄ?itno jim tega primankuje. Pa A!e brezplaÄ?no jih dobijo. Za take in podobne nasvete se drugje dobro plaÄ?a.
[img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)