Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
6. Dolžnosti sodnikov in organizatorja
#1
Citat:Sodnik na strelni liniji je odgovoren za vodenje tekme v svoji kategoriji. Presoja izvajanje pravil in odloča o morebitnih pritožbah. Predlagamo, da organizator na začetku tekmovanja izbere komisijo v kateri je poleg sodnika/organizatorja še vsaj eden od strelcev, ki bo odločala o morebitnih sporih in pritožbah. V primeru hujše kršitve pravil ali večkratnem neupoštevanju navodil sodnik mora kršitelju prepovedati nadaljnje sodelovanje na tekmi in o tem obvestiti glavnega sodnika oz. komisijo (organizatorja). Praviloma za hujše kršitve ni potreben opomin za izrek prepovedi tekmovanja (za hujše kršitve se štejejo namerno nešportno obnašanje, motenje tekmovalcev, nevarno ravnanje z orožjem, namerno ali večkratno streljanje v tujo tarčo, alkoholiziranost ipd.). Dolžnost sodnika in organizatorja je tudi zagotavljanje varnosti zatorej naj bo praksa, da se vse udeležence tekmovanja aktivno opozarja na morebitne napake.
Možni ukrepi sodnikov in organizatorja:
- ustni opomin (to NI opozarjanje na manjše napake ampak mora obvezno sodnik navesti "izrekam ustni opomin tekmovalcu xy zaradi <takega ali drugačnega vzroka oz. neupoštevanja pravil>")
- prepoved nadaljnjega tekmovanja v vseh kategorijah in neupoštevanje doseženih rezultatov (obvezen ukrep v primeru hujše kršitve ali neupoštevanja ustnega opomina)
- odvzem rezultata posamezne kategorije
- odvzem rezultatov vseh kategorij
- prepoved sodelovanja na eni ali več tekmah.

pmarjan: Razen dveh/treh kršitev, ki jih lahko tekmovalec stori niso navedene kršitve in predvidene konkretne kazni za le-te konkretne kršitve. Tako tekmovalci ne bodo točno vedeli, kaj se sme in kaj ne, ter kakšna-e kazen/ni jih lahko doletijo za kršenje pravil (ukrepi so sicer našteti, vendar se ne ve, oz. ni določeno, za kakšno kršitev lahko sodnik uporabi kakšen, oz. kateri ukrep), kako in kam se ukrepi sodnikov označujejo... Ta del bi moral biti bolj točno definiran. Potrebno je tudi navesti dolžnost sodnikov&pomočnikov na liniji glede opozarjanja na začetek in približevanje koncu časa predvidenega, oz. določenega za tekmovanje. Kako je z streli po ali pred znakom sodnika za začetek/konec tekmovanja (streljanja) posamezne serije...


Mato: Prosim če še to napišeš kako naj bi bilo...
Odgovori
#2
Dodajam še spisek kršitev in predpisanih kaznih (zato, da se izognemo morebitnim dvomom in protekcionizmu):

- prvi strel v tujo tarčo - ustni opomin sodnika
- drugi strel v tujo tarčo - izključitev strelca z discipline v kateri je kršitev nastala
- oviranje drugih strelcev s svojimi dejanji (glasno govorjenje, zaletavanje v noge ob sprehajanju ali kakršno koli drugo namerno ali nenamerno motenje strelcev) - ustni opomin sodnika in obrazložitev motenja in v kolikor s tem nadaljuje je strelec diskvalificiran s tekme obiskovalcu/pomočniku pa sodnik v sodelovanju s organizatorjem tekmovanja prepove nadaljnje zadrževanje na področju kjer se izvaja tekma (izključitev iz strelišča - tu dejansko ne vem kakšne so pristojnosti organizatorja ali po zakonu lahko nekomu odreče prisotnost na tekmi in kako se rešuje morebiten konflikt, ker gre večinoma za vojaške objekte - policija/vojaška policija itd...)
- poškodovanje, prekrivanje ali kakršno koli drugo manipuliranje s tarčami dokler so tarče v lasti organizatorja (pred pretekom pritožbenega roka) - izključitev iz tekmovanja in prepoved sodelovanja na vsaj dveh tekmah (v kolikor bi se organizatorji poenotili in spoštovali ta red bi veljalo za 2 tekmi bilo katerega organizatorja - seveda bi se pripravila tudi morebitna elektronska centralna evidenca...)
- kršitev varnosti - ustni opomin z obrazložitvijo kršitve ( v primeru res hude in očitne kršitve npr. obrat orožja za 180° prenašanje napolnjenega orožja... lahko že ob prvi taki kršitvi sodnik izreče izključitev s tekme)
- ponovitev kršitve varnosti ne glede na vrsto - izključitev s tekme
-ugotovitev neprimerne opreme, položaja ali nedovoljenih pomagal - izključitev z discipline
-ponovitev iste kršitve oz. ugotovitev nadaljevanja goljufanja - izključitev s tekme in prepoved sodelovanja v 2 tekmah

Za vse izključitve velja tudi, da se proporcionalno odvzamejo vsi morebitni že doseženi rezultati oz. v primeru prepovedi sodelovanja na 2 tekmah se strelcu v primeru ligaške tekme skupnega rezultata ne šteje oz. ni razvrščen v ligaške rezultate.


Način opominjanja mora biti jasen in sicer obvezno mora sodnik strelcu izreči: "Izrekam ustni opomin zaradi:......" in strelca vprašati ali je razumel, da je dobil ustni opomin. V kolikor se strelec s ustnim opominom ne strinja se lahko pritoži pri organizatorju tekmovanja (pritožba stane 10€, ki jih v primeru upravičenosti dobi povrnjene) in komisija odloči o upravičenosti opomina (ali druge kazni). V kolikor je strelec na strelski liniji le to lahko zapusti (seveda ob upoštevanju vseh načel varnosti) in izvede pritožbeni postopek. Čas za streljanje se mu ne podaljša in v primeru upravičene pritožbe strelja v naslednji seriji, kjer se mu dosedanji rezultat šteje. Sodnikova naloga je, da tarčo strelca zavaruje oz. pusti na strelskem mestu do razrešitve pritožbe. V kolikor pritožba ni upravičena se strelcu upošteva dosežen rezultat do zapustitve strelske linije vendar pa nima pravice do podaljšanja časa ali ponovnega streljanja. Pritožb zoper ustne opomine ni mogoče reševati naknadno (če se strelec odloči, da bo nadaljeval streljanje po ustnem opominu izgubi pravico do pritožbe) in v primeru pritožbe komisija v najkrajšem času razreši nastal spor (menja sodnika na strelski liniji in ga zasliši ali pa v najslabšem slučaju po končani seriji zasliši sodnika in takoj odloči o nastali situaciji).


Toliko zaenkrat še kdo naj kaj doda [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]
Odgovori
#3
S prepovedjo gibanja na strelišču izven označenega prostora za tekmovalce, je malo težko, a je izvedljivo.
Trener/pomočnik je lahko ob tekmovalcu do znaka za začetek streljanja. Po tem znaku se mora oddaljiti med gledalce oziroma izza rdeče črte, ki označuje 5 metrski pas, ki je namenjen le tekmovalcem in sodnikom ( linijski, občasno glavni in vodja tekmovanja ). Če se po dani kazni za večjo kršitev, nadaljuje z nešportnim ( za okolico in potek tekme nevarnim ) vedenjem in je opazno, da sodniška ekipa organizatorja ni kos kršiteljem, se posreduje prijavo na znano tel.št..
Pri uporabi nedovoljenih pomagal, opreme in orožja, se diskvalificira sporne rekvizite in ne tekmovalca.
V primeru, da pred tekmo komisija za pregled orožja in opreme določenih rekvizitov ne dovoli, a jih tekmovalec skuša vseeno uporabiti, se diskvalificira tekmovalca.
Prav je, da se vse opomine in izrečene kazni napiše na strelski list tekmovalca. Zapis mora vsebovati številno člena pravilnika, ki je bil kršen, višina kazni in kdo je kazen izrekel. Če je na liniji opažena večja kršitev, za katero se izreče diskvalifikacijo, linijski sodnik lahko tekmovalcu le prepove nadaljevanje streljana in ga oddalji od orožja. Kazen izreče glavni sodnik na temelju sklepa komisije.
Pri negativni oceni ugleda, prosim za komentar, ker bom drugače sklepal, da gre za čisto zlobo  Mrgreen
Odgovori
#4
Še majhen dodatek:
Trener, pomočnik, vodja ekipe ali posameznika, ima pravico pritožb v imenu tekmovalca oziroma ekipe in tudi opozoriti sodnika za morebitne njegove napake. Vsi udeleženci ( tudi gledalci ) pa imajo dolžnost in pravico opozoriti sodnika, da takoj prekine streljanje v primeru, ko se opazi gibanje ljudi in živali v predelu od streske linije do konca strelišča v smeri tarč.
Pri negativni oceni ugleda, prosim za komentar, ker bom drugače sklepal, da gre za čisto zlobo  Mrgreen
Odgovori
#5
Citat:opazi gibanje ljudi in živali v predelu od streske linije do konca strelišča v smeri tarč.

Tle bi dodal izjemo a imamo vsebinske omejitve na forumih [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img]
Odgovori
#6
hm, mogoče bi bilo zraven dobro pripisat na kakšen način se označujejo tarče oz. kako se evidentira tekmovalec na strelski liniji.
pred časom so na tekah ASZS lepili nalepke na tarče in ni bilo neke frke. na VKPR se recimo talajo listeki na kateri je navedena kategorija, serija, strelno mesto - enako na tarčah. tako tarče niso imensko vodene in je vseeno jasno komu pripadajo.

v pretekosti se je namreč dogajalo, da so tače bile brez imen in potem- kuda koji mili moji- si je pač strelec izbral najlepšo...
Odgovori
#7
Jaz še vedno prisegam na strelske liste, na katerih je napisano ime in priimek, štartna št., št. tarč, št. strelskega mesta in skupine, tekmovalna disciplina ( V primeru, ko se streljajo discipline, iz katerih je povsem jasno razbrati kam tarča spada, ni nujen podatek. Ob uporabi enakih tarč za različne discipline, se lahko en vogal tarče in strelskega lista obarva - na primer: za pištolo rdeča pika, za revolver zelena pika ). Vse, razen imena in priimka, mora biti napisano tudi na tarčah, ki morajo biti ustrezno postavljene. Ko sodnik tarčo oceni, poišče pripadajoči strelski list, ki ni prispel z isto "pošto", kot tarče [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img] in vanj vpiše rezultat...
Tak postopek zelo skrajša čas ocenjevanja in objave rezultatov. Tekmovanje lahko poteka brez komplikacij pri postavitvi tarč in brez bojazni, da bi računalnik crknu.. [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
Pri negativni oceni ugleda, prosim za komentar, ker bom drugače sklepal, da gre za čisto zlobo  Mrgreen
Odgovori
#8
"Mato" Napisal:- kršitev varnosti - ustni opomin z obrazložitvijo kršitve ( v primeru res hude in očitne kršitve npr. obrat orožja za 180° prenašanje napolnjenega orožja... lahko že ob prvi taki kršitvi sodnik izreče izključitev s tekme)
- ponovitev kršitve varnosti ne glede na vrsto - izključitev s tekme
-ugotovitev neprimerne opreme, položaja ali nedovoljenih pomagal - izključitev z discipline
-ponovitev iste kršitve oz. ugotovitev nadaljevanja goljufanja - izključitev s tekme in prepoved sodelovanja v 2 tekmah

Mato po moje bi se moralo za vsakršno kršitev varnosti ukrepati z izločitvijo iz tekmovanja brez hpredhodnega opozorila! Taka oseba je nevarna za okolico (ostale tekmovalce, sodnike ...). Varno rokovanje je vsaj po moje osnova strelskega športa in tu ne bi smeli delati nikakršnih kompromisov.

Torej: Orožje se v kovčku prinese na linijo in se šele po ukazu sodnika jemlje iz torbe/kovčka, seveda obrnjeno v varno smer. Meni se je zgodilo na tekmi, da je strelec poleg lepo dal kufer z revolverjem na mizo, ga vzel ven in začel polniti bobnič, ves ta čas pa ga je držal obrnjenega proti meni. Torej cev mora biti obrnjena proti tarčam tudi ko se orožje jemlje ven iz kovčka! Določi se varno smer, ki pa mora biti manjša kot 90° v vsako smer, ker ko je cev obrnjena 90°še ni kršitve varne smeri, cev pa je že obrnjena v strelca poleg.

Na preciznih tekmah se vse prepogosto vidi, da strelci jemljejo orožje iz torb/kovčkov vsepovsod in jih obračajo v vse možne smeri, ko jih nosijo od avtomobilov do strelske linije.

Če se spomnim svojih strelskih začetkov in predavanj pri Boškotu, je bilo eno od osnovnih pravil: orožje mora biti vedno obrnjeno v varno smer!

Vsake toliko se zgodi, da prazno orožje poči. Če se to slučajno zgodi, ko je puška obrnjena drugam (namesto proti tarčam) je hitro lahko problem. Ko enkrat pridejo možje v plavem na kraj dogodka bodo hitro ugotovili, da cev ni bila obrnjena v varno smer. Takrat se bodo začela vprašanja o varnosti pri rokovanju z orožjem, kako je bilo poskrbljeno za varnost na tekmi ...

Ne zganjam nikakršne panike ali paranoje, samo videl sem že vse sorte, tudi strelce, ki so na strelsko linijo prišli z že napolnjenim orožjem, vmes pa niso ravno upoštevali pravil o prenašanju orožja na strelišu ...

Skratka: Vsaka kršitev varnostnih pravil, je obenem tudi navzkriž z zakonom in bi jo bilo potrebno najstrožje sankcionirati. Prosim, ne me napadat to ni dinamika IPSC, IASC, IDPA ... Varnost mora biti na prvem mestu ne glede na disciplino. Po drugi strani pa je tu še odškodninska odgovornost organizatorjev. Nikakršna podpisana izjava da si na tekmi na lastno odgovornost, ne bo oprala krivde ne organizatorja niti ne strelca, ki bi zakrivil nesrečo zaradi nevarnega rokovanja z orožjem. Malce pomislite tudi v to smer, ko pišete pravila.

Da se vrnem na citat tvojega posta: če je strelec obrnjen proti tarčam in se obrne za 170° glede na tvoj post še ni zrel za izključitev iz tekmovanja. Samo pomisli kam je strelec obrnjen po 170°, zaslužil si je pa le ustni opomin. Verjemi mi, da bi že pri 90-100° bila večina publike za strelci na poti proti ležečem položaju.
Odgovori
#9
Citat:- kršitev varnosti - ustni opomin z obrazložitvijo kršitve ( v primeru res hude in očitne kršitve npr. obrat orožja za 180° prenašanje napolnjenega orožja... lahko že ob prvi taki kršitvi sodnik izreče izključitev s tekme)

Sva isto brala?
Odgovori
#10
Jep. Isto.
Odgovori
#11
Potem se pač spremeni "lahko" v "mora" in je rezultat isti.


Sam sem menil, da za recimo očitno prazno orožje (recimo zaklep zunaj), ko ga nekdo daje v kovček slučajno obrne proti strelcem, za kaj takega sam menim, da ni razloga za diskvalifikacijo (saj nenazadnje tudi ko je v kovčku mahaš z njim vsepovsod pa isto tako lahko poči kot če je v roki in tista plastika ne bo prav nič vplivala na zdravje potencialne tarče) ampak je dovolj, da se strelcu jasno pove lej ne ga srat toleje opomin ker si cev obrnil iz varne smeri pa magar 10x prazna.

Če je pa zaklep v orožju, še celo zaprt potem pa mislim, da je to recimo lahko razlog za diskvalifikacijo.

Nevem kako uspete v IPSC prinest orožje na linijo če mora biti absolutno v varni smeri (ali to velja samo takrat ko tekmuješ in lahko s kovčki mahaš kakor češ???).
Odgovori
#12
Mato eno je ko je orožje v kovčku, drugo pa ko je zunaj kovčka.

Zadevo se lahko reši zelo elegantno: Pride skupina s kufri na linijo, sodnik lepo opozori, da se orožje daje iz kufra ven s cevjo obrnjeno izključno v varno smer. To je že opozorilo, če pride do kršitve je lahko adijo.

"Mato" Napisal:Sam sem menil, da za recimo očitno prazno orožje (recimo zaklep zunaj), ko ga nekdo daje v kovček slučajno obrne proti strelcem, za kaj takega sam menim, da ni razloga za diskvalifikacijo

Mato kako bi se počutil, če bi se znašel pred tako cevjo? Konec koncev ti vidiš cev, ki ti kaže nekam v trebuh, ne vidiš zaklepa, ki je sodniku vidno zunaj, torej je vse OK. Bi se ti počutil OK, če bi ti nekdo porinil cev v trebuh? Sorry ampak jaz se ne.

Če pa nekdo obrne proti meni kovček se ne počutim preveč ogroženega (seveda če to ni kak tip iz filma, ki ima kovček predelan v mitraljez [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img] )
Odgovori
#13
Morda je bolje ta sistem (tudi za organizatorja...):

Strelci pridejo na linijo z orožjem nekako (kovček ne moreš predpisati, saj lahko strelec prinese orožje od avta do strelne linije odkrito v roki brez embalaže in kako naj se tako orožje prenaša sem tudi napisal) od tam naprej po povelju oz. dovoljenju sodnika brez obračanja od tarč orožje namestijo odstreljajo in na koncu runde ko so vsi fertik sodnik SAM pregleda orožje od vsakega strelca in sicer repetira oz. zapre zaklep in sproži nato po pregledu vseh orožij, dovoli, da se brez obračanja iz varne smeri pospravijo v kovčke ali pa dajo na ramo/roko s cevjo navzgor ali navzdol in odnesejo z linije.
Odgovori
#14
"Mato" Napisal:"... sodnik SAM pregleda orožje od vsakega strelca in sicer repetira oz. zapre zaklep in sproži..."
Kdo repetira in sproži?
Pri negativni oceni ugleda, prosim za komentar, ker bom drugače sklepal, da gre za čisto zlobo  Mrgreen
Odgovori
#15
Sodnik---


Rešitev bi bile tudi zastavice ki se vtaknejo v zaklep..
Odgovori
#16
Kar se kovčka tiče imaš popolnoma prav, ne moreš ga predpisati. Samo po drugi strani pa smo za orožje in dodatke pripravljeni zapraviti po nekaj k€, potem pa je problem pri torbi, ki se jo lahko kupi že za 20-30€.

Konec koncev že v Zoro piše kako se orožje prenaša. Ne bom trdil, ker je že nekaj časa ampak mislim, da prenašanje kat tako brez neke embalaže ni ravno zaželjeno.

"Mato" Napisal:ko so vsi fertik sodnik SAM pregleda orožje od vsakega strelca in sicer repetira oz. zapre zaklep in sproži nato po pregledu vseh orožij, dovoli, da se brez obračanja iz varne smeri pospravijo v kovčke ali pa dajo na ramo/roko s cevjo navzgor ali navzdol in odnesejo z linije.

S tem dosežeš lahko kvečjemu to, da lahko kdo obrne cev v tebe in ima pri tem še zaklep v sprednjem položaju.

Kot je napisano sedaj niti ni slabo, bolj vidm problem v tem ko se orožje jemlje ven oz. vrača nazaj. Takrat je najraje obrnjeno tam kamor ni treba. Seveda tudi ob prenašanju iz avta do linije, če orožje ni v kovčku. Hitro pride kdo mimo in pogleda zadevico, pa si malo pogleda merke ...

Problem je v sankcioniranju. Če se bo kršitve ustrezno sankcioniralo potem je čisto vseeno ali nosiš orožje v kovčku ali brez, ker ko boš obrnil stran boš lahko samo še nesel nazaj v avto.
Odgovori
#17
"Mato" Napisal:Rešitev bi bile tudi zastavice ki se vtaknejo v zaklep..

V IPSC so le-te obvezne. Stanejo od 2-5€/kos, ali pa nič če si jo narediš sam.

Načeloma zadostuje že karkoli lahko vtakneš v cevi in da gleda ven iz zaklepa.
Odgovori
#18
Sodnik se ne sme dotikati orožja, brez dovoljenja lastnika!! Repetiranje in sprožitev orožja ni v sodnikovi pristojnosti. Lahko je le prisoten, ker se mora prepričati, da je orožje prazno.
Pri negativni oceni ugleda, prosim za komentar, ker bom drugače sklepal, da gre za čisto zlobo  Mrgreen
Odgovori
#19
Se strinjam. Tudi, če se kaj zgodi kasneje. Če grem v skrajnost, prazna puška proži. Kdo je potem kriv? Sodnik ali lastnik?

Kar se mene tiče je lahko sodnik poleg in me masira pol ure z repetiranjem in proženjem prazne puške ampak dotikal se je pa ne bo! [img]{SMILIES_PATH}/eusa_naughty.gif[/img]
Odgovori
#20
Zoro dovoljuje športnim strelcem nošenje orožja na strelišču (kar pomeni pripravljeno za uporabo....) ker moje mnenje glede tega verjetno poznate se tudi umikam iz te debate, ker za moje pojme bi dovolil točno to kar dovoljuje zakon. Seveda, se pa v tem primeru
dejansko stvari sankcionirajo brez milosti...

Bodo še drugi kaj dodali...
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)