Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tekma - 26.07.2008 - Bohinjska Bela
#1
Tekma - 26.07.2008 - Mlake pri Vipavi - PRESTAVLJENO V BOHINJSKO BELO!

Vabilo na strelski turnir - Mlake 2008 - s priÄ?etkom prijav ob 9 uri

SZPS v sodelovanju z SDVV in SK Strela, organizira strelsko tekmovanje z oroA3jem velikega kalibra. Tekmovanje se bo izvedlo po pravilniku SZPS in IDPA.
Za hrano in pijaÄ?o bo postrbel naA! Miran. A tartnina znaA!a 30 € za vse tekmovalne discipline.
Tekmovalne discipline:

1. taktiÄ?no streljanje - revolver, piA!tola, puA!ka (PAP in RP), kaliber ni omejen
- piA!tola, revolver na razdalji 15 do 20 metrov
- streli: 2 x po 15 nabojev, Ä?as omejen
- poloA3aj: kleÄ?e in stoje, tarÄ?a - taktiÄ?na - IDPA

2. puA!ka velikega kalibra
- razdalja: 50 - 75 metrov
- streli: 2 x po 15 strelov, Ä?as omejen
- poloA3aj: kleÄ?e in stoje, tarÄ?a - taktiÄ?na - IDPA

3. puA!ka velikega kalibra
- razdalja: 100 metrov
- streli: 2 x po 10 strelov, Ä?as omejen
- poloA3aj: leA3eÄ?i s sprednjim naslonom, tarÄ?a - R 53 z belim krogom

4. ostrostrelna puA!ka
- razdalja: 400 metrov
- streli: 2 x po 10 strelov, Ä?as omejen
- poloA3aj: leA3eÄ?i s sprednjim in zadnjim naslonom, tarÄ?a - R 53 z belim krogom

Za vse nastopajoÄ?e tekmovalce, bi rad seznanil, da bi bili uvidevni glede storjenih napak, saj se A!ele uvajamo na novo zgrajenem streliA!Ä?u, zato bi A3elel kot organizator, da se tega tudi drA3ite in se vam A3e vnaprej prav lepo zahvaljujem za vaA!e razumevanje.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko A!tevilko 031 / 611 666 Boris.
ZaA3eljeno je, da se pravoÄ?asno prijavite zaradi organizacije tekmovanja, saj se kasneje pojavljajo doloÄ?ene teA3ave, zato bi vas prosil, da to navodilo upoA!tevate.
NajboljA!im tekmovalcem bodo podeljene plakete, medalje in praktiÄ?ne nagrade.

Torej, se vidimo v Vipavi, do takrat pa lep poletni pozdrav,
predsednik
Boris Zafran
Odgovori
#2
"str Napisal:Tekmovanje se bo izvedlo po pravilniku SZPS in IDPA.

Pozdravljeni,

Kar se pravilnika SZPS tiÄ?e ne bom kometiral, kar pa se IDPA tiÄ?e, moram navesti par dejstev. IDPA - Mednarodno zvezo obrambnega streljanja na obmoÄ?ju drA3ave Slovenije na osnovi medsebojne pogodbe, ter v skladu z veljavno zakonodajo, predstavlja ter zastopa Slovenska zveza za DinamiÄ?no streljanje (SDSA). Klubi kateri so Ä?lani SDSA organizirajo IDPA tekme v skladu z veljavnimi IDPA pravili. IDPA tekem se lahko udeleA3ujejo strelci s poravnano mednarodno IDPA Ä?lanarino in opravljenim IDPA varnostnim izpitom. Nekdo, ki nikoli ni streljal na IDPA tekmah, ga IDPA sploh ne zanima (razen finanÄ?no seveda), ni Ä?lan SDSA, nima niti enega IDPA sodnika v svojem klubu, niti njegovi strelci se ne udeleA3ujejo IDPA tekem, zelo teA3ko oziroma nikakor ne more organizirati Ä?esa spodobnega. Mimo grede, v IDPA se streljajo strelske vaje na osnovi scenarija ali pa standardne vaje, A!e nikoli do danes pa ne kot "Strelska disciplina" ali strelske propozicije. Ne prodajat maÄ?ka v A3aklju, ker Slovenske strelke in strelci niso teleta, da se z njimi kar nekaj manipulira, zavaja in puli eure iz A3epa. G. Boris Zafran je par krat izkoristil IDPA sodnike za "reklamo" novi obliki streljanja (tako je bilo na eni tekmi osem razliÄ?nih disciplin) in A!tartnina kakA!en tisoÄ? tolarjev veÄ?. Vendar se veÄ? kot to ni nikoli dogodilo. Sodniki SMO (bil sem eden izmed njih) dobili niÄ?, niti hvala, organizator pa A!tartnino seveda. Mimo grede, v IDPA sodniki sami postavimo strelsko vajo, jo odsodimo in pospravimo. Zato obveA!Ä?amo vse strelke in strelce, da SDSA pri organizaciji in izvedbi te strelske prireditve nima nobene zveze in jo ne podpira, ravno tako je vsaka podobnost z IDPA zgolj nakljuÄ?na.

Upam, da nisem koga uA3alil ali razoÄ?aral, vendar resnica je takA!na. UA3ivajte v streljanju, predvsem pa bodite varni. V primeru nejasnosti ali vpraA!anj vam je SDSA http://http://www.idpa.si pripravljena nuditi vse odgovore in seveda pomoÄ?.

LP, SOI Renar DuA!an
Odgovori
#3
Dober in prav povedan. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
Odgovori
#4
Jasno in glasno. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
Odgovori
#5
Odgovor g. Renarju.

SpoA!tovani g. DuA!an Renar (vaA!ega uradnega naziva ne poznam),

moj odgovor na vaA! pismeni komentar, ki ste ga objavili na forumu, A3elim dati naslednjo izjavo kot uradni zastopnik strelskih druA!tev in zveze.
VaA!e navedbe in obtoA3be niso ranljive samo zame, kot ste navedli (mene osebno), temveÄ? meÄ?e slabo luÄ? na vse A!portne strelce. OÄ?itno ste premalo Ä?asa v tem A!portu, zato vam tudi ne zamerimo. Glede pravil IDPA, da o ostalih kraticah ne govorim, bi vas A3elel seznaniti, da vsak tekmovalec kot nosilec oroA3nega lista ne potrebuje dodatnega usposabljanja za streljanje IDPA. Saj je izpit A3e opravil pri pridobitvi oroA3nega lista.
V vaA!em pisanju sem zasledil kar nekaj graj na raÄ?un naA!ega tekmovanja. Tukaj vas moram poduÄ?iti, da smo klub, ki smo registrirani za streljanje v katerikoli zvrsti praktiÄ?nega streljanja. Delujemo na transparentnem podroÄ?ju in ne potrebujemo vaA!ega blagoslova. A1aljivo ste navedli nekaj kar ni v skladu s A!portno etiko. A1al, jaz spoA!tujem vsakega tekmovalca, ki pride na tekmovanje, se prijavi ali ne. Mi poskrbimo tudi za take, nikogar pa ne zavajamo in "pulimo eure iz A3epov", kot ste rekli vi. Za tisto kar plaÄ?a tudi dobi, ne vem pa, kako je pri vas. Zelo dobro sem seznanjen, koliko pri vas stane A!tartnina - niste ravno poceni, da se razumemo.
Navedli ste tudi, da sem organiziral tekmovanje v osmih disciplinah, to ste verjetno malo zameA!ali, jaz namreÄ? nisem nikoli organiziral tekmovanja v osmih disciplinah. Navedli ste tudi, da ste bili prisotni kot sodnik na tem tekmovanju, to tudi ne vem, saj vas sploh ne poznam.
O tem, bi lahko napisali A!e marsikaj, a smatram, da je dovolj. A1al mi je, da se imate za A!portnega strelca, ki pobira avtorizacijo. V vaA!em pisanju sem zasledil tudi to, da osebno opozarjate tekmovalce na varnost, spraA!ujem se, Ä?esa naj se bojijo. Na naA!em tekmovanju se ni A!e nihÄ?e ranil, na vaA!em bi se pa vpraA!al.
Hvala za vaA! nasvet, vaA!e pomoÄ?i res ne potrebujemo. Tekmovanje bomo izvedli tako ali drugaÄ?e.
V bodoÄ?e A3elimo, da nam ne dajete nobenih prepovedi, saj s tem A!kodujete vaA!emu ugledu.

Lepo pozdravljen,
predsednik
Boris Zafran
Odgovori
#6
[img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
1. Nobenega nisem hotel ranit, se opraviÄ?ujem Ä?e se je to zgodilo.
2. V tem A!portu sem od kar je IDPA v Sloveniji, s strelstvom pa se ukvarjam 15 let.
3. Glede IDPA izpita preuÄ?ite to: [url="http://www.idpa.com/Documents/IDPARuleBook2005.pdf"]http://www.idpa.com/Documents/IDPARuleBook2005.pdf[/url] (stran 57 kar se tiÄ?e nepotrebnega) in vam bo dosti stvari bolj jasnih.
4. Nisem imel namena grajati kogar koli, vsi smo polnoletni in poÄ?nemo kar nam paA!e (veÄ? ali manj) in gremo na tista tekmovanja, ki so nam vA!eÄ?.
5. ÄOe bi bil kdaj na IDPA tekmi, bi vam bile stvari bolj jasne.
6. Sodil sem na vaA!i tekmi poleg Rajka TedeA!ka pred kar nekaj leti in potem na vaA!a tekmovanja nisem hodil veÄ?, tako da se me verjetno res ne spominjate.

Bistvo mojega prvega prispevka pa je samo to: Organizirate nekaj, na kar se res ne spoznate. To je razvidno tudi iz vaA!ega odgovora, kjer je jasno napisano, da IDPA pravil sploh ne poznate in jih nikoli niste niti prebrali.

A e enkrat se opraviÄ?ujem Ä?e sem koga prizadel, vendar vsak naj poÄ?ne tisto kar obvlada in mu je znano. NajboljA!i specialist moA3ganski kirurg bo verjetno bolj slabo izvedel popravilo televizorja, pa A!e navodil za uporabo televizorja ni prebral. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Odgovori
#7
!!! TEKMA BO ZARADI SPREMEMBE PLANOV NA STRELIA ÄOU MAÄOKOVEC V BOHINJSKI BELI !!!

Vsi ostali podatki drA3ijo. [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]
administrator / Strelec.si
Odgovori
#8
Ja sej boris Ä?e pa ti strelca A!poA!tujeA! po sm pa js patak,da pa hoÄ?e dat kakA!ne nove predloge pa reÄ?e Ä?e nov drgaÄ? pa nas nasledniÄ? ne bo pa je tvoj odgovor sila spoA!tljiv TEH 30 CGANOV LH DOBIM KADAR ÄOEM.Js med tem nism je pa res da znaA! zlo dobr zavajat ljudi,Ä?e te ni bi poznov ti bi 100% verjev.

Sploh pa nm veÄ? pisov bi lh A!e velik stvari napisov pa noÄ?em ker bi s temu A!kodoval strelstvu to pa ni moj namen [img]{SMILIES_PATH}/eusa_naughty.gif[/img]
Odgovori
#9
Zanimivo bo videt to IDPA tekmo....
Odgovori
#10
Poskusi napisati vsaj pribliA3no razdaljo tarÄ? na ostrostrelski tekmi, ker kakor je meni znano v Bohinjski tolikA!ne razdalje sploh nimaA!(400m).
Odgovori
#11
Povsem kar sem prebral o tej tekmi se mi vedno bol dozdeva da,je tekma res organizirana sam za puljenj ojrov.DrugaÄ?e bo pa tekma res zanimiva. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_liar.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_wall.gif[/img]
Odgovori
#12
jaz spoA!tujem vsakega tekmovalca, ki pride na tekmovanje, se prijavi ali ne. [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img]

zato A!e vedno Ä?akamo na komplet rezultate s tekme, ki je bila na mlakah 21.06.08. [img]{SMILIES_PATH}/icon_evil.gif[/img]

pa 2 urci Ä?akanja (po streljanu) na hrano?! nismo vsi doma iz bliA3nje okolice tako, da
smo nepotrebno zabiksali nekaj ur... [img]{SMILIES_PATH}/eusa_naughty.gif[/img]

pri denarju in hrani za mene ni heca in Ä?e plaÄ?am polni program ga A3elim tudi dobiti.

na tej tekmi- s tem organizatorjem- sem bil prviÄ? in kot kaA3e tudi zadnjiÄ?.

pa lep dan!

Friderik Koletnik
Odgovori
#13
"ca Napisal:Poskusi napisati vsaj pribliA3no razdaljo tarÄ? na ostrostrelski tekmi, ker kakor je meni znano v Bohinjski tolikA!ne razdalje sploh nimaA!(400m).
tam se da streljati do 500m. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
administrator / Strelec.si
Odgovori
#14
Ko sem konÄ?no naA!el malo Ä?asa...
Nisem se hotel aktivno udeleA3it tele razprave, ampak tole kar vidim tu napisano pa zasluA3i komentar.
"str Napisal:Glede pravil IDPA, da o ostalih kraticah ne govorim, bi vas A3elel seznaniti, da vsak tekmovalec kot nosilec oroA3nega lista ne potrebuje dodatnega usposabljanja za streljanje IDPA. Saj je izpit A3e opravil pri pridobitvi oroA3nega lista.
Tole je ena veÄ?jih traparij kar sem jih zadnje Ä?ase sliA!al.
Ne le da strelec ne postaneA! A3e takoj ko kupiA! kanon, ampak imaA! tudi licenco za IDPA, IPSC in tako naprej. Hmmm, zanimivo.
Moram vas popraviti g. strela. Vsak strelec IDPA je moral opraviti poseben izpit, ki se tiÄ?e posebnosti v tej strelski zvrsti. Tako kot vsak IPSC-jevec. PraktiÄ?no ali borbeno ali kakorkoli ga kdo poimenuje streljanje ima namreÄ? popolnoma drugaÄ?en pristop pri streljanju. Le ta daje prvi poudarek varnosti. Saj je eno stati v vrsti in streljati na eno mirujoÄ?o tarÄ?o, povsem nekaj drugega pa je, ko se tekmovalec giblje po terenu medtem ko uporablja svoje oroA3je za reA!evanje postavljenih situacij.
Tisti izpit, ki ga vsak posameznik opravi za pridobitev posestne listine tudi v oÄ?eh drA3ave ni dovolj niti za nakup streliva. Zato pa imamo 'posebni del'.
Torej drA3i, da je posameznik opravil izpit, a to ni izpit IDPA.
"str Napisal:OÄ?itno ste premalo Ä?asa v tem A!portu, .
No ja, oÄ?itno gospoda Renarja res ne poznate. ÄOlovek je skromen, pa se ne A!opiri.
G. Renar je v tem A!portu A3e zelo dolgo, ima mednarodno (ne le lokalno Slovensko) licenco ne le za sodnika IDPA, temveÄ? tudi za sodniA!kega inA!truktorja, je avtor prenekatere drA3avne in mednarodne tekme, je uradni interpretator pravilnika IDPA ( enkrat si ga preberite, vam ne bo A!kodil [url="http://www.idpa.com/Documents/IDPARuleBook2005.pdf"]http://www.idpa.com/Documents/IDPARuleBook2005.pdf[/url]" onclick="window.open(this.href);return false; )... in A!e kaj bi se naA!lo. Da ne govorim o tem, da je njegov vsakdan poklicno povezan z oroA3jem.
Tako, da osebno mislim, da mu nihÄ?e v strelskih krogih tako v Sloveniji kot tudi v svetu niti ne pomisli oÄ?itati neznanja na podroÄ?ju IDPA.
"str Napisal:Tukaj vas moram poduÄ?iti, da smo klub, ki smo registrirani za streljanje v katerikoli zvrsti praktiÄ?nega streljanja. .
Spet narobe. Lahko se registrirate tudi za streljanje s fiA3olom na luno, ampak za IDPA, IPSC itd obstajajo neka pravila, ki te zvrsti A!Ä?itijo. To so paÄ? zaA!Ä?itene znamke in Ä?e se ne motim je g. Renar A3elel le to poudariti. Na uradni strani, ki sem vam jo A3e navedel, si prosim malo poglejte o pravicah uporabe imena IDPA.
Pa da ne boste A!e mene spljuvali, kako nimam pojma samo v vednost, da se tudi meni kot imetniku mednarodne sodniA!ke licence IDPA malo sanja o tej zvrsti.
Naj poudarim, da to pisanje A!e zdaleÄ? ni zlonamerno. Le nekaj stvari bi A3elel razjasniti. Tudi komu, ki ni direktno vkljuÄ?en v debato.
In raÄ?unam, da bodo tekmovalci priA!li na vaA!o tekmo, na IDPA in na katerokoli drugo ter da bodo odA!li z obÄ?utkom, da so dan preA3iveli prijetno.

Jaz osebno rad grem tja, kjer se poÄ?utim dobro. In povem vam...
Na IDPA tekmah je zakon!!
Pridite g. strela, ste dobrodoA!li in vem, da boste po prvi tekmi priA!li A!e veÄ?krat.
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)