Orožni slovar

A

ABC: lovska krogla konstruktorja prof. dr. Franceta Avčina (domače Havčinka”); izdeluje jo avstrijska tovarna streliva Hirtenberger
ACP: Automatic Colt Pistol, (pol)avtomatska pištola Colt
A&D: Anson & Deeley, standarden sistem celina pri puški dvocevki
AIMPOINT: prvi proizvajalec odsevnih namerilnikov, tudi žargonski izraz za odsevni namerilnik z rdečo piko
AK: jurišna puška Kalašnikov (izvirno: Avtomat Kalašnikova)
AKM: modificirana jurišna puška Kalašnikov
AP: avtomatska puška
ARMALITE: ameriška znamka (pol)avtomatskih pušk
AUG: oznaka avstrijske jurišne puške Steyr (Armee Universal Gewehr, univerzalna vojaška puška)
AVTOMATKA: okrajšava za avtomatsko puško, avtomatsko pištolo (žargonsko)
AVTOMATSKA PIŠTOLA: pištola z zmožnostjo rafalnega ognja
AVTOMATSKA PUŠKA: puška z zmožnostjo rafalnega ognja

B

BAIKAL: ruska znamka orožja (večinoma proizvod tovarne Iževsk)
BAYARD: starejša znamka belgijskega orožja
BEE: čebela (angleško); oznaka puškovnega krogelnega naboja .218 Bee
BERDAN: konstrukcija netilke brez lastnega nakovalca, ameriški patent 1866 (še vedno razširjena)
BERGMANN: nemška znamka orožja (starejše pištole, brzostrelke)
BITTNER: češke oziroma avstro-ogrske repetirne pištole, patent 1893
BLASER: nemška znamka (predvsem lovskega) orožja in krogelnih nabojev
BMG: (angl.) Browning Machine Gun, mitraljez Browning
BOKARICA: naveznjena dvocevka, cevi druga nad drugo (navpično)
BOKOVKA: starejši izraz za bokarico
BORCHARDT: prva komercialno uspešna polavtomatska pištola, 1893
BORE: (angl.) vrtina, duša cevi, britanska oznaka za šibrene kalibre (npr.: 12 bore = kaliber 12)
BOXER: konstrukcija netilke z lastnim nakovalcem, britanski patent 1866 (še vedno v splošni rabi)
BRENNEKE: nemška znamka streliva; zlasti enoviti krogelni izstrelek za puške šibrenice (popačeno “brenek”)
BREZPETELINKA: v ožjem smislu: puška dvocevka brez zunanjih udarnih kladivc – petelinov; v širšem smislu: orožje brez zunanjega udarnega kladivca; tudi hamerles, hamerleska, po angleškem hammerless
BROVING: star podomačen izraz za orožje (zlasti pištolo) Browning
BROWNING John Moses: ameriški konstruktor strelnega orožja, znan po polavtomatskih pištolah (tudi broving), bokarici, težkem mitraljezu 12,7 mm; tudi konstruktor klasičnih winchestrovk, vključno M94
BULLPUP: kompaktna puška ( ali drugo strelno orožje) z nazaj pomaknjeno cevjo in zaklepom v kopitu

C

CARBINE: karabinka (angl.); znana je ameriška Ml Carbine iz 2. Svetovne vojne
CELIN: vžigalni (netilni, udarni) mehanizem pri ognjenem strelnem orožju, zlasti pri starejšem orožju in pri prelamačah
CARCANO: italijanska puška repetirka M.1891 (Mannlicher-Carcano, Paravicini-Carcano)
CASULL Dick: ameriški konstruktor magnumskih revolverjev in streliva zanje
CETME: španska avtomatska puška
COLA: dolžinska mera; angleško inch (inč)”’ 1 palec= l” = 25,4 mm; v rabi pri označevanju angloameriških kalibrov
COLT: ameriška znamka revolverjev in pištol, tudi pušk itd.
COR-BON: ameriška znamka streliva
CTG: cartridge (angleško), pomeni naboj

Č

ČOK: choke (angl.), zadrga, zoženje na ustju cevi pušk šibrenic
ČZ: Česka zbrojovka, češka znamka orožja

D

DA: Double Action (angleško), pomeni dvojno delovanje sprožilca; kladivce je moč ročno napeti za natančen strel ali pa orožje hitro sprožiti z močnim pritiskom na sprožilec
DAKOTA: ameriška znamka pušk, tudi posebni krogelni kalibri zanje
DAO: Double Action Only (angleško), izključno dvojno delovanje sprožilca; mogoče je le sproženje z močnim pritiskom, ne pa tudi ročno napenjanje kladivca za lahno proženje
DERINGER: pištolica ameriškega puškarja Henryja Deringerja; njene naslednice in kopije drugih proizvajalcev so si nadele oznako derringer.
DIOPTER: kukalo, zadnja namerilna naprava z okroglo namerilno odprtinico
DRILLING: trocevka (nemško)
DVOJČICA: starinski izraz za dvocevko
DWM: starejša nemška znamka orožja in streliva

E

EFENKA: žargonsko ime za belgijsko pištolo FN (patent Browning)
EJEKTOR: izmetalo (nabojev pri orožju)
EKSTRAKTOR: izvlečnik (nabojev pri orožju)
EXPRESS: oznaka pri starejših lovskih krogelnih nabojih s sorazmerno lahko kroglo in povečano smodniško polnitvijo (izvirno črni smodnik: glejte tudi NE, Nitro Express); tudi oznaka nekaterih novejših nabojev, tako krogelnih kot šibrenih; tudi oznaka dvocevnih pušk risanic (žargonsko: ekspres, ekspresnica)

F

FEDERAL: sodobna ameriška znamka streliva
FLANGED: britanska oznaka za naboje z robom (R)
FLOBERT: puškica (tudi samokres) manjšega kalibra na robni vžig, tudi strelivo zanje (raba za običajno oziroma sodobno MK orožje in strelivo ni pravilna)
FN: Fabrique Nationale, belgijska tovarna orožja (ust 1889)
FOMU: Fabrika oružja i municije Užice, nastala s preselitvijo Puškarne Kranj leta 1928
FROMMER: stara madžarska znamka orožja, predvsem pištol
FRERES Gunther: sodobni nemški balistik, konstruktor nabojev za lovske risanice

G

GASSER: stara dunajska znamka revolverjev
GA: kratica za gauge (glejte spodaj)
GAUGE: mera (angl.), ameriški naziv kalibra pri šibrenicah (npr.: 20 gauge = kaliber 20)
GECO: nemška znamka streliva
GIBBS: britanska znamka orožja, predvsem pušk risanic
GLISENTI: italijanska znamka pištol in revolverjev
GOVERNMENT: vlada (angleško), oznaka za državno oziroma vojaško orožje in strelivo
GRAN: utežna mera: 1 gran (angl. grain, okrajšava gr, angl. okrajšava množine grs) = 0,0648 grama (g); v rabi predvsem za smodnik in krogle

H

HB: (angl.) Heavy Barrel, težka cev
HENRY: ameriška puška vzvod repetirka, patent 1860, puškar B. Tyler Henry; tudi škotski puškar Alexander Henry, soavtor enostrelke MartiniHenry; tudi sodobna ameriška znamka vzvodnih repetirk
H&H: Holand & Holland, prestižna britanska znamka lovskih pušk
HK: Heckler & Koch, nemška znamka orožja
HORNADY: ameriška znamka streliva, zlasti krogel
HORNET: sršen (angl.), oznaka puškovnega krogelnega naboja .22 Hornet
HP: Hirtenberger Patronenf abrik, avstrijska tovarna streliva; tudi High Power (FN Browning HP; M35, GP), belgijska pištola kal. 9 mm (9xl9)
HV: High Velocity (angl.), visoka hitrost

I

INFANTERIEGESCHOSS (nem. pehotni izstrelek), oznaka starih puškovnih krogelnih nabojev 7,9 mm ornoma 8×57 IS kroglo manjšega premera 8,08 mm oziroma 0,318”
IDEALKA: žargonsko poimenovanje enovitega izstrelka za šibrene cevi
IDPA: sodobna športna disciplina; International Defense Pistol Association, alternativa športnemu streljanju IPSC
IK: Igman Konjic, tovarna streliva
IMI: Izraelska vojaška industrija, tovarna orožja in streliva
INČ: dolžinska mera: 1 inč (angloameriški inch) = 1 cola = l palec = 25,4 mm; v rabi za označevanje angloameriških krogelnih kalibrov
IPSC: sodobna športna disciplina; International Practical Shooting Confederation, Mednarodna zveza za praktično streljanje, pri nas Slovenska zveza za praktično streljanje
IR: oznaka starih lovskih krogelnih nabojev 8×57 IR z robom (R) s kroglo manjšega premera 8,08 mm oziroma 0,318”
IRS: oznaka novejših lovskih krogelnih nabojev 8×57 IRS z robom (R) s kroglo večjega premera 8,2 mm oziroma 0,323”
IS: Infanterie-Spitzgeschoss (nem. Pehotni koničasti izstrelek), oznaka novejših puškovnih nabojev 7,9 mm oziroma 8×57 IS s kroglo večjega premera 8,2 mm oziroma 0,323”
ISU: glejte UIT
: oznaka ruske tovarne orožja Iževsk (pisano tudi IJ)

J

JNFANTRIEGESCHOSS (nem. pehotni izstrelek), starejši način pisanja oznake I pri nabojih 7,9 mm oziroma 8 mm (8×57 J, 8×57 JR) nemškega izvora
JURIŠNA PUŠKA: taktični naziv za avtomatsko puško

K

KALAŠNIKOV Mihail: sovjetski konstruktor orožja, znan predvsem po jurišni puški AK (Avtomat Kalašnikova)
KALIBER: premer cevi orožja, ravno tako dimenzije in oznake naboja; tudi ime slovenske revije o orožju Kaliber (samostojna 1992-1995, sedaj kot stalna priloga Revije Obramba)
KARABINKA: kratka puška z risano cevjo (“karabin” Je napačen izraz)
KOLT: domače ime za samokres znamke Colt; tudi žargonski naziv za revolver nasploh
KOMBINIRANA PUŠKA: lovska puška z dvema cevema ali več cevmi, od katerih je vsaj ena risana in vsaj ena šibrena; žargonsko “kombinirka”
KOMPENZATOR: naprava na ali pri ustju cevi za zmanjšanje odsuna (trzaja)
KOPIŠČEK: sprednji del olesja pri puški (pod cevjo)
KRAG: norveška, licenčno tudi ameriška puška repetirka z značilnim nabojiščem (Krag-Joergensen)
KRONSKA PUŠKA: samonapenjalna petelinka Fukert, patent 1886 (nem. Kronen-Gewehr); posodobljeno različico izdeluje puškar Streitmeier v Šentpavlu (St. Paul) na avstrijskem Koroškem
KROPATSCHEK Alfred von: Avstro-ogrski častnik, konstruktor orožja in nabojev
KUKALO: diopter, merek z luknjico

L

LANYARD: (angl.) varnostna vrvica (za nošenje samokresa)
LAPUA: finska znamka streliva
LASERSKI NAMERILNIK: namerilna naprava z laserskim snopom (projicirana rdeča pika) za označevanje cilja
LEBEL: starejše francoske puške (M.1886) in revolverji (M.1892)
LfB: Lang fur Buchsen (nem.), dolgi za risanice, prevod ameriške oznake naboja .22 Long Rifle
LIČNICA: tudi naslonilna ličnica, izbočeni del kopita za naslon lica
LINEBAUGH: sodobni ameriški puškar, specialist za revolverje; konstruktor revolverskih nabojev velikega kalibra
LONG: (angl.) dolgi, npr. v zvezi .22 Long (naboj .22 dolgi)
LONG RIFLE: (angl.) dolgi za risanico, pri naboju .22 Long Rifle oziroma .22LR
LR: okrajšava za Long Rifle (gl. zgoraj)
LOVSKI PARKUR: zvrst športnega streljanja na glinaste golobe (angl. Sporting clays)

M

MAG: krati.ca za magnum (glejte spodaj)
MAGNUM: komercialna oznaka za nekatere močne naboje oziroma kalibre, tudi orožje za takšno strelivo
MAKAROV: ruski konstruktor orožja, znan po pištoli PM 9 mm (9xl8 M)
MANNLICHER-SCHOENAUER: puška repetirka tovarne Steyr (M.1900 itd.), tudi posebni naboji zanjo (kratko Mann.-Sch.)
MANLIHERICA: puška repetirka, redkeje pištola avstro-ogrskega konstruktorja Ferdinanda pl. Mannlicherja
MARLIN: ameriška znamka orožja, predvsem vzvodnih repetirk
MARTINI-HENRY: britanska puška enostrelka
MAS: francoski arzenal oziroma državna tovarna orožja
MAUSER: nemška znamka pušk in pištol
MAVZERICA: puška (tudi pištola) nemške tovarne Mauser ali njeni približki
MEN: nemška znamka streliva
MK: malokalibrsko orožje in strelivo (5,6 mm robni vžig)
MOSIN-NAGANT: ruska puška repetirka M.1891 kal. 7,62 mm in njene izpeljanke (žargonsko: mosinka)

N

NABOJ: enovito strelivo za ognjeno strelno orožje; starinsko: patron, patrona (povsem napačno “metek”)
NABOJIŠČE: integrirana shramba za naboje v orožju, žargonsko “magazin”
NABOJNA SHRAMBA: prostor za spravilo rezervnih nabojev v kopitu lovskih pušk
NABOJNICA: torbica za naboje na vojaškem pasu
NABOJNIK: trak z nanizanimi naboji, običajno za (puško )mitraljeze in s po 50 naboji, lovska oz. civilna terminologija; del večstrelnega orožja, kjer so naboji pripravljeni za potisk v nabojišče (cev)
NAGANT: stara belgijska znamka revolverjev (in drugega orožja)
NAMBU: japonske polavtomatske pištole (do 1945)
NAMERILNIK S PIKO: optični namerilnik na načelu zrcaljenja svetlobe navadne svetleče diode (LED) v strelčevo oko (npr. aimpoit, singlepoint; v nasprotju z laserskim namerilnikom vidi namerilno piko le strelec)
NAPROŽILO: sprožilec z mehanskim mehčalcem (popačeno: “šteher”, “šneler”)
NAVEZNJENA DVOCEVKA: bokarica (bokovka), orožje z dvema cevema, nameščenima druga nad drugo (navpično)
NE: Nitro Express, britanska oznaka za lovske naboje, polnjene z brezdimnim smodnikom, tudi orožje zanje
NETILKA: netilni element v zadku naboja; ob udarcu igle se sproži v njej nameščeni inicialni eksploziv in zaneti (vžge) smodnik
NETILNA KAPICA: netilka pri sprednjačah na perkusijski vžig (orožje na črni smodnik)
NETILNI KLOBUČEK: netilna kapica s krajci (značilen za vojaške sprednjače)
NORMA: švedska znamka streliva
NOSLER: ameriška znamka lovskih razširnih krogel, zlasti izvedba Partition z dvodelnim jedrom
NYATI: kafrski bivol (afriško), oznaka puškovnega naboja .585 Nyati

O

OEWG: stara oznaka orožne tovarne Steyr
OKVIR: snemljivo nabojišče

P

PAP: polavtomatska puška (v rabi predvsem za Zastavo M59/66 7,62 mm), žargonsko:papovka
PARA: kratko za Parabellum, npr. pri naboju 9 mm Para (Parabellum, 9xl9); tudi kanadska znamka pištol (Para Ordnance)
PARABELA: domač izraz za Parabellum (Luger), značilno nemško pištolo; napačna raba, kadar gre za pištolo Mauser s kopitom (C.96)
PARABELLUM: nemška vojaška pištola (Luger, najbolj množična različica P.08) oziroma 9-milimetrsko strelivo zanjo
PARADOX: gladkocevna puška (izvirno znamke H&H) za šibre in kroglo, ki ima proti ustju rahle rise
PARCOUR: glejte parkur, spodaj
PARKUR: praktična strelska vaja za primerjanje strelskih sposobnosti; glejte tudi lovski parkur
PDW: Personal Defense Weapon (angl.), osebno obrambno orožje, poimenovanje sodobnih brzostrelk majhnega kalibra
PERKUSIJSKI VŽIG: vžig z udarcem, tipično s pomočjo netilne kapice/klobučka
PETELIN: tradicionalno poimenovanje zunanjega udarnega kladivca; v pomenu “sprožilec” je raba napačna (prav je “sprožil je petelina”, vendar ne s pritiskom nanj, pač pa na sprožilec!)
PETELINKA: običajno puška dvocevka z zunanjimi udarnimi kladivci oziroma petelini
PICATINNY: po ameriškem arzenalu Picatinny, prizmasta baza na orožju za pritrditev namerilnih naprav (US Mil.Std. Ml913)
PIEPER: starejša belgijska znamka orožja (samokresi, dvocevke)
PISTON: netilna cevka za natik kapice/klobučka pri perkusijskem orožju
PIŠTOLA: krajše strelno orožje, namenjeno enoročni rabi; najpogostejše so polavtomatske pištole, v širšem smislu spada k pištolam tudi revolver
PLASTENKA: žargonski izraz za pištolo s plastičnim ogrodjem, npr. Glock (hudomušno: plastik fantastik)
PKM: modificirani mitraljez Kalašnikov
PM: pištola Makarov
POINT: (angl.) pika, žargonski izraz za odsevni namerilnik z navidezno, najpogosteje rdečo piko
POLAVTOMATKA: žargonsko: polavtomatska puška, polavtomatska pištola
POLAVTOMATSKA PIŠTOLA: enocevna pištola z več naboji, ki se samodejno polnijo iz nabojnika v cev, strelec za vsak strel le pritisne na sprožilec; tudi samopolnilna pištola
POLAVTOMATSKA PUŠKA: enocevna puška z več naboji, ki se samodejno polnijo iz nabojnika v cev, strelec za vsak strel le pritisne na sprožilec; tudi samopolnilna puška
POLNILNI OKVIR: običajno pločevinasta spona za naboje, s katero se polni nekatere vrste večstrelnega orožja (npr. puške manliherice, italijanska športna MK pištola F AS Domino) in ki gre v orožje (nabojnišče) skupaj z naboji
POLNILNI OKVIRČEK: pločevinast polnilni žlebič z naboji, ki ostane zunaj orožja (npr. pri puškah mavzericah)
POLRISANICA: kombinirana puška dvocevka z eno risano in eno šibreno (gladko) cevjo
POPRNICA: pištola s tremi ali več cevmi (žargonsko)
PP: Polizei Pistole (nem.), policijska pištola, model pištole Walther iz leta 1929
PPC: Palmisano-Pindell Cartridge, krogelni naboj ameriških konstruktorjev dr. Louisa Palmisana in Ferrisa Pindella (.22 PPC, 6 mm PPC); tudi Practical Pistol Course, pištolski parkur
PPR: priporočljiva pristrelna razdalja (priporočilo proizvajalca streliva)
PPU: Prvi partizan Užice, jugoslovanska znamka krogelnega streliva
PREKINJEVALO: sestavina prožilnega mehanizma pri polavtomatskem orožju, ki preprečuje avtomatsko delovanje
PRELAMAČA: puška (tudi pištola), pri kateri se cev za polnjenje in praznjenje povesi oziroma “prelomi”
PRIVEZNJENA DVOCEVKA: običajna dvocevka, pri kateri sta cevi druga ob drugi (vodoravno)
PUMPARICA: žargonski izraz za repetirko z drsnim kopiščkom oziroma potezno puško
PURDEY: prestižna britanska znamka lovskih pušk

R

R: oznaka krogelnih nabojev s poudarjenim robom (po nemškem Rand, rob)
RAMPA: (žargonsko, po angl. feed ramp) uvodni žleb za zdrs naboja iz nabojišča v cev
RAST & GASSER: dunajska znamka revolverjev (1903-1919), sicer tovarna šivalnih strojev
REMINGTON: ameriška znamka orožja (predvsem pušk) in streliva
REVOLVER: samokres z vrtljivim bobničem, v katerem so ležišča za naboje (največkrat 6); žargonsko: “bobnarica”, “šesterokres”, tudi “kolt”
RF: Rimfire (angl.), robni vžig
RIGBY: britanska orožna znamka
RISANICA: puška, ki ima v cevi rise (žlebove) za natančnejši strel s kroglo
RIM: (angl.) rob, npr. pri nabojih s poudarjenim robom (rimmed, z robom)
RIMLESS: (angl.) brez roba, npr. Pri brezrobih nabojih
ROOK: (angl.) poljska vrana, oznaka nekaterih britanskih krogelnih nabojev manjše moči
ROTH: nekdanja avstrijska tovarna streliva, tudi konstrukcije polavtomatskega orožja (npr. pištola Roth-Steyr)
RUGER: ameriška znamka orožja (Sturm, Ruger & Co.)
RUM: Remington Ultra Magnum, novejši magnumski krogelni naboji znamke Remington
RWS: nemška znamka streliva

S

S: oznaka 8-milimetrskih puškovnih nabojev (nemškega izvora) s kroglo večjega premera 8,2 mm oziroma 0,323”
SA: Single Action (angl.), enojno delovanje sprožilca, pred strelom je treba ročno napeti udarno kladivce
SAA: Single Action Army, Coltov klasični revolver iz leta 1873 (tudi Peacemaker – “pomirjevalec”)
SAFE ACTION: prožilni mehanizem pri avstrijskih pištolah Glock, podoben sprožilcu DAO
SAKO: finska znamka orožja in streliva
SAMOKRES: pištola, revolver
SAMOKRESNICA: star izraz za puško sprednjačo
SAMOPOLNILNA PIŠTOLA: polavtomatska pištola
SAMOPOLNILNA PUŠKA: polavtomatska puška
SAUER: nemška znamka orožja (Sauer & Sohn, S&S)
SAUM: Short Action Ultra Magnum, kratki magnumski puškovni naboji znamke Remington za risanice s kratkim zaklepom
SAVAGE: ameriška znamka orožja, predvsem pušk risanic
SCHMIDT-RUBIN: švicarske puške 7,5 mm s premovlečnim zaklepom; tudi naboj za te puške
SCHOFIELD: ameriški revolver sistema
SA na prelom (izvirno S&W, sedaj zlasti italijanske replike)
S&B: Sellier & Bellot, češka znamka streliva (ust. 1825)
SHARPS: ameriška znamka risanic enostrelk, predvsem za naboje velikega kalibra
SHORT: (angl.) kratki, npr. pri oznakah nabojev; primer: .22 Short
SIERRA: ameriška znamka krogel
SIG: švicarska znamka orožja
SKEET: zvrst športnega streljanja na glinaste golobe
SNIDER: britanska (tudi turška itd.) puška zadnjača M.1866
SPC: (angl.) Special Purpose Cartridge, naboj posebnega namena, npr. 6,8 SPC
SPENCER: amenška puška vzvodna repetirka, patent 1860
SPORTING CLAYS: lovski parkur, zvrst športnega streljanja na glinaste globe (v naravnem okolju)
SPREDNJAČA: puška ali pištola na polnjenje od spredaj; tudi spredovka, nabijača
SPREDNJAK: revolver (tudi top) na polnjenje od spredaj
SPRINGFIELD: nekdanji ameriški arzenal ( državna tovarna orožja); tudi sodobna ameriška znamka orožja
S&S: Sauer & Sohn, nemška znamka pušk in pištol
S& W: Smith & Wesson, ameriška tovarna orožja, predvsem revolverjev
STEYR: avstri3ska znamka orožja; največja avstrijska orožna tovarna
STONER Eugene: ameriški konstruktor orožja, najbolj znan po puški AR-15/Ml6

Š

ŠENAVER: domače ime za avstrijske risanice repetirke Mannlicher-Schoenauer
ŠESTEROKRES: revolver (angl. six-shooter)
ŠIBRE: svinčene (tudi Jeklene, bizmutne) kroglice za streljanje iz gladkocevnega orožja; staro ime: zrnje
ŠIBRENICA: puška (tudi pištola) z gladko cevjo, namenjena izstreljevanju šiber; napačno: šibrovka (ali celo “šrotarica”)
ŠKORČEVKA: cenena pištola sprednjačas škatlastim perkusijskim celinom, večkrat dvocevna, včasih z lažnimi risi

T

TAURUS: brazilska znamka orožja, večinoma samokresov
TOKAREV: pištola sovjetskega izvora, M.1930/33 kal. 7,62 mm; tudi drugo orožje konstruktorja Tokareva
TOPONOŠČEK: žargonski izraz za kratkocevni revolver (angl. snubnose)
TRAP: osnovna oblika športnega streljanja na glinaste golobe
TRANTER: stara britanska znamka revolverjev
TROCEVKA: puška s tremi cevmi, večinoma kombinirana; tudi tricevka (popačeno “driling”)
TROJČICA: starinski izraz za trocevko
TT: Tula-Tokarev, okrajšava za sovjetsko pištolo Tokarev M.1930/33 (žargonsko “tetejka”, “tetejec”)
TULA: rusko orožarsko središče, tovarna orožja

U

UIT: Mednarodna strelska zveza (Union Int’le de Tir); tudi ISU (International Shooting Union)
UMC: ameriška znamka streliva (sedaj v okviru Remingtona)

V

VALTERICA: vrsta nemške pištole (redkeje puške); izvirno Walther
VARMINT: (angl.) škodljivec, ameriška oznaka za precizne lovske risanice s težko cevjo, namenjene streljanju majhnih ciljev na velike razdalje
VETTERLI: švicarska puška repetirka s cevastim nabojiščem pod strelno cevjo; tudi italijanska enostrelka
VIERLING: (nem.) štiricevka
VOM HOFE: nemški konstruktor posebno hitrih nabojev za lovske risanice
VZ.: (češko) vzor, model

W

WANZEL: avstro-ogrska puška enostrelka M.1867 (pred. sprednjača Lorenz)
WALTHER: nemška znamka pištol in drugega orožja
WATERS Ken: sodobni ameriški strokovnjak za orožje in konstruktor nabojev
za risanice
WEATHERBY: ameriška znamka lovskih risanic in magnumskih nabojev zanje
WEBLEY: britanska znamka revolverjev
WERNDL: avstro-ogrska puška enostrelka, tudi Werndlova puška
WHELEN Towsend: ameriški polkovnik in poznavalec orožja, po njem se imenuje nekaj nabojev za lovske risanice
WINCHESTER: ameriška znamka orožja (predvsem pušk) in streliva
WINCHESTROVKA: puška znamke Winchester, zlasti vzvodna repetirka
WSSM: Winchester Super Short Magnum, izrazito kratki magnumski krogelni naboji znamke Winchester
WSM: Winchester Short Magnum, kratki magnumski krogelni naboji znamke Winchester
WZ.: (poljsko) wzor, model

Z

ZADNJAČA: puška (tudi pištola) na polnjenje pri zadku
ZADNJAK: revolver (tudi top) na polnjenje pri zadku
ZADRGA: zožitev ustja cevi pri gladkocevnih puškah za učinkovitejši šibreni strel; glejte tudi čok
ZASTAVA: jugoslovanska znamka orožja (Zastava oružje Kragujevac, nekdaj Zavodi Crvena Zastava – ZCZ, CZ)

Scroll to Top