Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe

Strelec.si je spletno mesto, ki ponuja vsebine s tematiko strelstva in orožja.

Portal Strelec.si tvorijo vsebinski in forumski del. Vsebinski del sestavlja statična kategorizirana vsebina s področij strelskega športa, trgovine in zanimivosti. Forumski del sestavljajo številni moderirani forumi in podforumi, na katerih se uporabniki pogovarjajo med seboj.

Portal Strelec.si je dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu, upravljavec pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov.


1. člen: Splošne določbe

Podatki, ki se pridobijo ob dostopu in prijavah v portal Strelec.si so namenjeni:

 • administraciji in vodenju baze registriranih uporabnikov,
 • komuniciranju in obveščanju uporabnika v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj,
 • predstavitvi novosti,
 • neosebni statistični obdelavi in analizi podatkov o obiskih (število uporabnikov, najbolj obiskane vsebine, trendi rasti, časovna obdobja…).

Podatki o uporabi omrežja so varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).


2. člen: Pravila obnašanja uporabnikov

Na forumih portala Strelec.si ima vsak pravico izraziti  svoje mnenje, pri čemer ne sme:

 1. zasmehovati in žaliti drugih uporabnikov foruma,
 2. ščuvati k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti.
 3. Osebno mnenja izraža z argumentirano repliko in ne uporablja neprimernih izrazov.

3. člen: Ukrepi moderatorja/administratorja

Moderator/administrator skrbi za nemoteno komunikacijo in pomaga uporabnikom pri uporabi portala. Po potrebi lahko moderator/administrator sporočila z neprimerno vsebino ali žaljivimi pripombami spremeni, zaklene in/ali skrije za branje, brez obrazložitve.

Moderator/administrator presoja o primernosti objavljenih vsebin.

Po lastni presoji si moderator/administrator pridržujejo pravico, da ob sumu zlorab portala ali kršitvah pravil obnašanja, posameznemu uporabniku omejijo ali prekinejo dostop do strani.


4. člen: Pritožbe in komentarji uporabnikov

Vse pripombe na delovanje portala, delo moderatorja/administratorja, glede vsebine tem in druga opažanja, lahko uporabniki kadarkoli sporočijo na elektronski naslov admin@strelec.si ali s klikom v forumu na povezavo »Prijavi«. Moderator/administrator komentarje pregleda v najkrajšem možnem času, jih po potrebi odstrani čim prej ko je mogoče in po potrebi uporabniku poda povratne informacije.


5. člen: Uporaba omrežja

Registriran uporabnik se ob registraciji zaveže, da se strinja z določbami navedenimi na tej strani. Neregistriran uporabnik pa se za spoštovanje navedenih pogojev strinja od oddaji sporočila na forumu. Uporabnik sam odgovarja za vsebino, ki jo napiše in za njo prevzema polno odškodninsko odgovornost, ter se zaveda možnosti pasivne legitimacije v primeru spora ali zahtev pristojnih organov.

Uporabnik je dolžan zaščititi uporabniško ime z ustrezno varnim geslom (priporočeno je vsaj šestmestno geslo s kombinacijo malih in velikih črk in številk) in ga varovati pred drugimi osebami. Upravljavec lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena posamezniku, ki nakazuje na drugo osebo, zlorablja pravo blagovnih znamk, je obsceno, nesprejemljivo, krši druga pravila, zlonamerno posnema uveljavljene vzdevke drugih podob uporabnikov.

Moderator/administrator vas prosi, da pred odpiranjem nove teme uporabite iskalnik in da se pri pisanju komentarjev na objavljena sporočila držite teme.


6. člen: Zbiranje in hramba podatkov

Prijava na forum Strelec.si je anonimna in ne zahteva uporabe imena ali katerega koli drugega dejanskega podatka o uporabniku. Na strežniku se zbira in hrani naslednje podatke o prijavljenem uporabniku:

 • uporabniško ime (vzdevek)
 • naslov elektronske pošte
 • podatke, ki jih uporabnik posreduje v svoj profil
 • podatke o datumu in času registracije in zadnje prijave

Strelec.si ločeno od navedenih podatkov zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje zbira naslednje podatke o prometu na strežniku: IP naslov, različica brskalnika, čas, naslov obiskane strani, stran s katere je obiskovalec prišel na obiskano stran. Zbiranje teh podatkov je obvezno zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, zbrani podatki pa se uporabljajo izključno za ta namen.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, kar pomeni izbris in blokiranje računa, vendar se objave hranijo do 5 let po izbrisu.

Objave v forumskem delu se javno ohranijo tudi če se izbriše ali prekine dostop njihovemu avtorju.


7. člen: Posebno opozorilo

Podatki objavljeni na spletnih straneh so namenjeni splošnemu informiranju in ne morejo nadomestiti osebnih izkušenj z orožjem, strelivom ali sorodnih dejavnosti. Prosimo upoštevajte, da se objavljena vsebina in informacije lahko dnevno spreminjajo in postanejo zastarele. Za objavljene vsebine ne prevzemamo odgovornosti.

Sporočila na forumih so mnenje posameznika/uporabnika in ne stališče upravljavcev spletnih strani. Moderator/administrator ni v nobenem primeru odgovoren za vsebino sporočil in datotek, ki jih objavljajo uporabniki na forumu.


8. člen: Avtorske pravice

Strelec.si je v lasti podjetja Trobenta d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij dovoljeno samo s pisno odobritvijo upravljavca. Za kakršno koli uporabo vsebine s teh strani, se lahko obrnete na elektronski naslov admin@strelec.si.

Reproduciranje vsebine s strani je dovoljeno izključno s pisnim dovoljenjem administratorja. Moderator/administrator si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe, vendar pri tem ne razkriva izvora in identitete pisca.

Za več informacij pišite na elektronski naslov admin@strelec.si.


Trobenta d.o.o.
Vrhovci cesta III/1
Ljubljana
Slovenija

DŠ: SI67808549
MŠ: 3425312

Scroll to Top