Predlog sprememb zakonodaje 2017, ki se dotika orožja

Vlada RS je pripravila predlog sprememb Zakona o orožju in novo Uredbo o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati strelišče za izvajanje dejavnosti, redu in varnosti na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja. Slednja bi nadomestila trenutno veljaven pravilnik s podobno dolgim naslovom. Predlagane spremembe so za […]

Predlog sprememb zakonodaje 2017, ki se dotika orožja Read More »

Dogodki Komentar Mnenje