LynxPro

Predstavitev podjetja LynxPro

Naš izobraževalni center je na trgu prisoten že več kot 10 let. V preteklosti kot IBA varnostna akademija, danes pa kot LYNX center odličnosti. Pri nas lahko pridobite kakršnokoli taktično znanje.

IBS Skupina d.o.o. ima licence za izvajanje različnih usposabljanj. S strani Ministrstva za notranje zadeve imamo izdano odločbo št. 2161-10/2017/27 za izvajanje usposabljanj varnega rokovanja s strelnim orožjem (usposabljanje je usklajeno z Zakonom o Orožju št. ZOro-1NPB3, Člen 19). Simunition® – smo član GD-OTS SIMUNITION® Operations International Range program. Torej smo s stani Simunition® pooblaščeni za izvajanje usposabljanj s sistemom SIMUNITION®. Poleg organov pregona in vojske lahko usposabljamo tudi »civiliste« državljane, ki spoštujejo zakone.

BTEC center št. 97090– Prav tako smo pooblaščeni »Approved Center« s strani organizacije PERSON za izvajanje kvalifikacije “Close Protection Operative L3”  katera omogoča, da se kandidati naučijo, razvijajo in izvajajo veščine, potrebne za delo telesnega stražarja. Ta kvalifikacija je namenjena kandidatom, ki delajo ali želijo delati kot telesni stražarji (Close Protection Officer) v zasebnem varnostnem sektorju in za opravljanje tega dela potrebujejo licenco za delo, ki jo izdaja angleška vladna organizacija Security Industry Authority (SIA). Gre za licenco, ki je vse bolj nepogrešljiva za delo na rizičnih območjih (Irak, Afganistan, Somalija…).

Želimo poudariti, da naš center za usposabljanje ponuja tudi usposabljanja, ki so v povezani s taktiko posebnih sil, kot so CQB, taktika ostrostrelcev, bojna medicina, bojno preživetje, padalstvo itd. Posamezna usposabljanja so žal namenjena samo državnim službam, večina pa tudi ostalim interesentom, ki niso predkaznovani.

V preteklosti smo uspešno izvedli usposabljanja, tudi taka, ki so trajala več mesecev in sicer za različne vladne in nevladne organizacije. Med drugim tudi za specialne sile nekaterih Afriških držav.

[callout new_tab=”no”]Naš center za usposabljanje ponuja tudi usposabljanja, ki so v povezani s taktiko posebnih sil, kot so CQB, taktika ostrostrelcev, bojna medicina, bojno preživetje, padalstvo itd.[/callout]

[separator type=”default”]

[icon_box icon=”hb-moon-vcard” icon_color=”#ff6838″ icon_position=”left” title=”Kontakt” align=”left” animation=”bottom-to-top” animation_delay=”300″]

  • LYNX PRO Team – LYNX PRO Training Center
  • IBS Group Ltd.
    Tomšičeva cesta 13
    SI- 1330 Kočevje
  • email: info@lynx-pro.com
  • telefon: +386 40 570 402, +386 1 546 50 65
  • preko interneta: www.lynx-pro.com

[/icon_box]

[separator type=”default”]

Najdete nas tule

Scroll to Top