Ocena teme:
 • 4 Glas(ov) - 5 Povprečje
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Predlogi spremembe ZORO in podrejenih pravilnikov
(15-11-2015, 18:50)Desc Napisal: Seveda bi dodal, da pričakujem, da bodo tekmo prepovedali, če pa ne, pa smatram, da je bilo njeno pisanje plod slabega dne in da je brezpredmetno.

Še bolje: če tekme ne prepovejo, bodo jasno izkazali diskriminatornost pri uporabi meril, kar je za državne uradnike velik greh, korupcija in še kaj.
Odgovori
No seveda lahko odgovorijo v smislu drugacnih meril bla bla Sam se poslal vprasanje glede biatlona 1400m in skode na parcelah in javim kaksen bo odgovor.
Odgovori
Ja, lahko se gre v to kazajoč s prstom, glejte kaj biatlonci delajo in pljunemo njim v skledo. Bi bilo pa bolj smiselno biti bolj "državotvoren" in argumentirati, da očitno se da, če se hoče. In izpostavit razloge, da se da in hoče.
Odgovori
Madoniš imamo z moroni opravka, pišejo take na MNZ 

Citat:Pozdravljeni,

v zvezi z spremembami zakona o orožju in ostalimi dokumenti, ki se
posledično spreminjajo vam posredujem nekatera osebna stališča v zvezi z
nevedeno vsebino. V prilogi so nekateri dokumenti s katerimi ste sicer
že seznanjeni in so edini, ki smo jih prejeli na e predal društva.

Priznati je potrebno, da je bila urejenost problematike strelišč
zadovoljiva nikakor pa ne celostna in samo vprašanje časa je bilo kdaj
se bodo ponovno lotili urejati stvari na tem področju. Poleg tega je
bilo potrebno urediti evidence obstoječih strelišč, ki so bila na
podlagi veljavne zakonodaje, v zadnjih desetih leti urejena v RS
(Republiki Sloveniji). Veljavna zakonodaja premalo natančno definira
športna strelišča in glede na varnostne vidike uporabe strelišč preveč
ohlapna zato je na nekaterih streliščih tudi prišlo do zapletov.

Pri oblikovanju nove orožne zakonodaje, predvsem glede urejenosti in
uporabe strelišč, je potrebno upoštevati da se je športno streljanje v
RS  v zadnjih desetih letih razvilo v pozitivnem smislu. Slovenska zveza
za praktično strelstvo (SZPS) na primer že vrsto organizira tekmovanja
na regionalni in državni ravni pri čemer je varnostni vidik izvedbe na
visokem nivoju. Pravila za izvedbo tekmovanj so natančno definirana
medtem ko organizacijska struktura zveze zagotavlja da se aktivnosti pod
okriljem zveze izvajajo v skladu z veljavnimi pravilniki. Športni
strelci člani SZPS svojo kvaliteto potrjujejo z uspešnimi nastopi v
praktičnem streljanju v tujini prav tako na državni ali svetovni ravni.
Lahko trdim, da je pribljubljenost praktičnega streljanja med občani
dokaj visoka in primerljiva s povsem običajnimi športnimi aktivnostmi,
ki se izvajajo na prostem. Ne samo da ima SZPS, poleg Strelske zveze
Slovenije (SZS), večletno tradicijo, poleg tega so bile v RS
ustanovljene druge prav tako aktivne strelske zveze, ki se delujejo na
področju preciznega ali dinamičnega streljanja. V RS vrsto let potekajo
različne lige v preciznem in dinamičnem streljanju, katerih se redno
udeležujejo posamezniki in ekipe iz številnih strelskih društev. V RS ni
zanemarljiva aktivnost džavljanov na področju preciznega in dinamičnega
strelstva, ki je kot športna disciplina povsem primerljiva z ostalimi
športnimi zvrstmi. Poleg tega strelske treninge v svoje programe
vključujejo veteranske in domoljubne organizacije, katerih poslanstva
temeljijo na krepitvi državljanov za obrambo in preko strelskih
tekmovanj in strelskih kondiciranj prispevajo k ohranjanju spomina na
dogodke iz vojaške zgodovine RS. Potrebno bi bilo pridobiti podatke o
številu in vrsti strelskih društev, ki so registrirani v RS. Upravne
enote izdajajo odločbe o registraciji športnih društev, ki se ukvarjajo
s preciznim in praktičnim streljanjem, katerih člani pričakovano morajo
izvajati strelske treninge na primerni športni infrastrukturi in ni
sprejemljivo niti potrebno, da bi se bili vsled sprememb orožne
zakonodaje, bili primorani voziti na posamezna profitna strelišča na
preveč oddaljene lokacije.

Zaskrbljujoče je, da gre sprememba zakonodaje v smeri rešitev, ki so
manj naklonjene razvoju strelskega športa v RS, v smislu da se društvom,
zvezam in organizacijam otežuje možnosti za ureditev primerne
infrastrukture za izvajanje strelskih treningov. Vsekakor je potrebno
imeti pregled nad izvajanjem športnega streljanja predvsem v smislu
zagotavljanja varnosti na streliščih in dosledno spoštovanje predpisov
in določil streliščnega reda. Kljub temu ne gre pred društva postavljati
nepremostljivih ovir pri ureditvi primerne streliščne infrastrukture. V
RS so trenutno obstajajo strelišča, ki so urejena v skladu s trenutno
veljavno zakonodajo in na katerih kljub izvedenih inšpekcijih nadzorih
niso bile ugotovljene nepravilnosti. Prizadevati si je potrebno da se z
novo zakonodajo ohrani delovanje takšnih obstoječih strelišč in se
izboljša ureditev tistih strelišč na katerih so bile ugotovljene
določene nepravilnosti. Kljub razvoju na področju strelskega športa v RS
se zdi, da se delovna skupina za spremembe orožne zakonodaje dela ni
lotila na način, da bi pripravo sprememb vključila dovolj široko
strokovno javnost. Po drugi strani se zdi, da v RS še vedno, kljub
razvoju in dosežkom na področju športnega strelstva, ki je zanesljivo
dokazal, da gre pri športnem streljanju za povsem varno dejavnost,
primerljivo z ostalimi športnimi panogami v kolikor so zagotovljeni
nekateri pogoji za varno izvedbo, v skupnosti obstajajo ne povsem
utemeljeni predsodki glede športnega streljanja.

Čeprav je v RS registriranh kar nekaj strelskih zvez med ostalimi  SZS,
SZPS, Zveza društev za precizno in dinamično streljanje, zveza IASC,
IDPA, Strelska zveza Alpe Adria  in nekatere veteranske in domoljubne
organizacije kot so zveza MORiS, ZVVS in ZČS, ugotavljam da nekatere
niso bile zastopane na sejah delovne skupine za spremembo zakonodaje, po
zapisniku v prilogi. Z boljšo povezanostjo navedenih zvez in enotnim
zastopanjem na sejah delovne skupine, bi zagotovo prispevali k boljšim
rešitvam nove zakonodaje. Poleg tega bi morali zastopniki vseh zvez in
organizacij, ki v RS delujejo na področja strelstva, na seji delovne
skupine za spremembo zakona odločneje zastopati interese vseh članov
zvez in društev in po potrebi predložiti bolj argumentirane rešitve. Žal
v RS nimamo enotne strelske zveze, ki bi uspela povezati predstavnike
zvez in enotno zastopati interes v delovni skupini. Vsekakor si ne
želimo, da bi z novo zakonodajo izpadlo, da bodo rešitve za nekatere
zveze ustreznejše kot za druge, čeprav se ponovno strinjam s
prizadevanji da je potrebno celostno urediti področje urejenosti strelišč.

Vsekakor smo pripravljeni podpreti enotna prizadevanja, da bi si z novo
orožno zakonodajo, strelcem tudi v prihodnosti zagotovili pogoje za
razvoj strelskega športa in bi s svojimi dosežki še naprej uspešno
zastopali RS na tekmovanjih doma in v tujini.

Strelski pozdrav !

Silvo Grčar
predsednik SD Strelec-Bizovik
Odgovori
Silvo bi v vsakem primeru rad nek popis strelišč. Škoda.
Lahko poveš kdaj je bilo tole poslano na MNZ? Rad bi ga dodal med ostale dokumente, za katere menim, da so povezani s to zadnjo spremembo orožne zakonodaje: http://biolitika.si/orozje/sprememba_zakonodaje_2015/
Odgovori
Na mailu piše . Nedelja, November 15, 2015 21:05 .

Saj ,če ne bi bilo poslano na MNZ tega ne bi popal tule ker je čista  bedarija  
Odgovori
In kar bode in bode da je treba nekaj urejati in urediti...
Odgovori
Tale odgovor je poslal Sebastjan na odgovor, ki ga je dobil z MNZ:

Spoštovani,

ker nisem dobil vseh odgovorov na moja vprašanja, vas prosim, da mi odgovorite, drugače bom dobil podatke preko druge službe.

Na 1. in 2. vprašanje nisem dobil odgovora. Ker se ne zavedate, da gre za javne podatke, mi jih prosim posredujete na zgoščenki in sicer na DVD-R po ceni 2,92EUR.  Pri tem vas opozarjam, da je to cenik ministrstva za notranje zadeve in javno upravo in ne Inšpektorata RS za notranje zadeve. Zgornje ministrstvo ne obstaja, zato morate tudi cenik spremeniti. Sicer ste ga objavili v zadnjem momentu, pa še ta ni od pravega ministrstva.

V 1. in 2. točki gre za javne listine, ki so dostopne vsem. V 3. in 4. točki mi tudi niste odgovorili ali poslali ničesar. Razlage zakonodaje me ne zanimajo. V odgovoru na 5. vprašanje ste mi odgovorili, da je bilo 66 nadzorov in 39 kršitev oziroma prekršek.

Dodatno vprašanje za vas. Torej, kot razumem, vi pravite, da je na streliščih zaskrbljujoča situacija in problematika, veliko prekrškov in hudih dejanj, kjer prepoveste streljanje in zapirate strelišča, vaši inšpektorji pa strankam v postopku opozarjajo in jim dajejo opomine? Prosim za odgovor na to vprašanje.

Še eno vprašanje. Vi pravite, da je bilo v 5 letih 39 kršitev oz. prekrškov. Koliko je bilo prekrškov in koliko kršitev. Se že vnaprej opravičujem, vendar, a poznate razliko? Kje so podatki o končanjih postopkov? Kje so podatki o prepovedi in odločbah o odpravi nezakonitosti?

Niste mi odgovorili niti na 6. vprašanje. Ne zanima me Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o splošnem upravnem postopku. Zanimajo me tehnične lastnosti na streliščih in kje jih najdem. Upam, da vprašanje razumete.

Ker nisem dobil odgovorov na moja prejšnja vprašanja, vam jih zastavljam ponovno. Upam, da jih tokrat razumete:

 1. Zapisnike inšpekcij, ki so bile delane na streliščih v Sloveniji v letih od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014
 2. Pravnomočne odločbe, ki so bile izdane streliščem po Sloveniji za obdobje 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014
 3. Na spletni strani www.strelec.si sem opazil tudi dokument inšpektorata za notranje zadeve 020-53/2011/4 ki je bil narejen 16.3.2011. Glede na vsebino in grožnje, prosim, da mi pošljete tudi take dokumente, ki so bili izdani. Lahko v istem pregledu ali pa na več pregledih.
 4. Koliko takih dokumentov-dopisov, kot je 020-53/2011/4 je bilo pa po Sloveniji poslanih? Te dokumente zbiram zaradi problemov, ki so na streliščih. Nekaj jih imam, vseh pa ne. Prosim, da mi pošljete vse.
 5. Zanima me, koliko pregledov na streliščih je bilo izvedenih v tem času (2010-konec 2014)? Na koliko streliščih so bili postopki končani z zapisniki ali popravki stanja, v koliko primerih pa je bila izdana odločba o prepovedi in odločba o odpravi nezakonitosti?
 6. Na nekaterih streliščih ste zahtevali izpolnjevanje nekih tehničnih lastnosti. Zanima me, kje je zakonita podlaga za določanje teh značilnosti. Napišite mi, prosim, zakon ali drug akt, kjer je to določeno.
Ker se predpisi spreminjajo me tudi zanima, zakaj skrivate podatke, ki ste jih kot informacijo javnega značaja dolžni dati? A so to tajni podatki? Hvala za ta odgovor in za ostale odgovore.

Spoštovani, podatke pod točko 1., 2. ter tudi 3. in 4. so javne listine in so dostopne vsem. Ker vseh ni na spletu, sem vas vljudno prosil, da mi jih posredujete. Tu ne gre za to, ali mi jih boste dali ali ne, ali mi boste z vlogo zavrnili ali ne. Gre za preprosto dejstvo, te dokumente MI MORATE POSLATI! Ker želim te podatke na zgoščenki DVD-R, vam bom ta strošek tudi poravnal po veljavnem ceniku. Še enkrat pa vas opozarjam, da cenik oz. stroškovnik ni vaš. To je cenik Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Če ga pa niste posodobili, pa ni to moja težava. Račun, ki mi ga nameravate poslati, mora biti po knjigovodskih predpisih z navedbo vseh elementov računa.

Lep pozdrav

Sebastjan Kobal

Odgovor Uroša na odgovor MNZ:

Spoštovani,

Ker nisem dobil odgovora na moja vprašanja, vam jih ponovno pošiljam oštevilčene:

 1. Kako lahko dobi strelišče naziv »problematično«?
 2. Kakšno merilo se pri tem uporablja? Določno merilo in ne opisno filozofsko.
 3. So bila na teh streliščih izdane pravnomočne odločbe?
 4. So ta strelišča zaprta?
 5. Katera so ta strelišča v Republiki Sloveniji?
 6. So ta strelišča zaradi, citiram vas - »javnega interese v odnosu do življenja, zdravja in premoženja«, kje javno objavljena?
Prosim, da odgovorite po točkah.

Zaradi vaše neodzivnosti in ignorance mojih vprašanj, bom prisiljen obvestiti tudi druge organe.

V vašem odgovoru ostajajo moja vprašanja brez odgovorov, pišete pa o stvareh, ki z vprašanji nimajo veze. Zanimajo me samo odgovori. Kratko in jedrnato. Omenili ste oceno tveganja, po kateri vas nisem nikoli spraševal. Vaša metodologija me ne zanima. Kako kaj nadzirate in da nimate dovolj kadra, me tudi ne zanima.

Subjektivnost sem vam že razložil, tako da vam je ne bom ponavljal. Da pa vi pod subjektivnost razumete znanje, strokovno usposobljenost in izkušnje inšpektorjev ter poznavanje področja in kako različni varnostni dogodki vplivajo na splošno varnost in kako se v okolju zaznava občutek varnosti, mi pa daje vedeti, da vprašanja preprosto ne razumete.

Ne zanima me niti vaš letni načrt dela.

Ker na spletni strani navajate problematična strelišča, mi preprosto odgovorite na zgornja vprašanja. Navedli ste jih vi in vi morate vedeti, katera so. Če pa ste to samo napisali, pa to kaže, da državljane subjektivno vznemirjate, delate paniko in jih delate prestrašene ali pa ste preprosto morali »nekaj napisati« na spletno stran, da jo zapolnite.

Lep pozdrav

Uroš Božovič
administrator / Strelec.si
Odgovori
MNZ je dalo dodatna pojasnila glede inšpekcijskih nadzorov. Koliko dodatno pojasnijo naj pa vsak presodi sam.
Ta in ostali dokumenti so še vedno na http://biolitika.si/orozje/sprememba_zakonodaje_2015/


Priponke
.pdf   2015_11_13_pojasnila_mnz_glede_delovanja_inspekcije.pdf (Velikost: 324,83 KB / Prenosi: 210)
Odgovori
In seveda je sedaj pričakovati da bodo vsem ki bodo kaj spraševali poslali ta uni odgovor...
Odgovori
Še Andrejev odgovor na odgovor MNZ...

Pozdravljeni,

Poslal sem vam naslednja vprašanja:
 1. ali je res inšpektor odredil, da se strelišče Žančani ne sme več uporabljati, na podlagi neobstoječe zakonodaje oziroma na podlagi nekih predlogov delovne skupine, ki naj bi se ubadala z nekimi spremembami zakonodaje na tem področju
 2. če navedbe v točki 1 ne držijo mi, prosim pojasnite na podlagi katerih določil obstoječe zakonodaje je inšpektor prepovedal streljanje na omenjenem strelišču
 3. kakšni postopki bodo sproženi proti inšpektorju v primeru če so navedbe v točki 1 pravilne?
Na vprašanje mi niste odgovorili, ampak ste mi po prostem preudarku navajali krivca neko Policijsko postajo, ki je niti ne poimenujete, nek domet, Zakon o delovnih razmerjih, neko splošno utemeljitev in prepis zakonodaje ter neko sodbo. Sodba z dejanskim stanjem na tem strelišču nima veze in tudi ne more veljati na tem strelišču, ker gre za druga dejstva, čas, okoliščine, kraj, razmere, dokaze,...

Odgovorite mi, prosim:
 1. kje je dobil inšpektor podatek, da je domet vsaj ene od točno tistih malokalibrskih puške 1400 metrov?
 2. katere puške so uporabljali?
 3. katero strelivo?
 4. kako je inšpektor ocenil (pravna podlaga), da bi bilo mogoče z linije ustreliti izven zavarovanega območja?
 5. a je inšpektor vedel, da je to državno prvenstvo Lovske zveze, kjer se pri streljanj z malokalibrsko puško na 35 metrov strelja v tarčo, kjer se zadetki dobesedno držijo skupaj?
 6. kakšna znanja ima ta točno ta inšpektor?
 7. torej, kakšna je tu nevarnost za življenje ljudi? Gre za izkušene lovce, najboljše v Sloveniji!
 8. kakšne merilne naprave je uporabil inšpektor, da je ugotovil, da ta izstrelek lahko leti 1400 metrov?
 9. je upošteval dolžino cevi?
 10. kakšno strelivo je bilo uporabljeno?
 11. kakšna je bila teža izstrelkov?
 12. kakšna je bila hitrost izstrelkov?
 13. kakšna je bila hitrost vetra?
 14. a je ocenil domet na, se opravičujem, »oslinjen prst«?
Zakon o delovnih razmerjih verjetno s streliščem v Žančanih nima nobene povezave, zato ne vem, zakaj ga navajate? Zanimajo me samo predpisi, neobstoječa zakonodaja, predlog delovne skupine in metodologija, ki je bila objavljena v zapisniku in odločbi tega pregleda. Na spletu je namreč prosto dostopno vse. Tam so v zapisniku navedeni neki koti, globina potencialno nevarnega območja, dometi? Kje v veljavnih predpisih je to določeno?

Dodatno vprašanje za vas:

 1. ali lahko inšpektor pri delu uporablja kakšne druge predpise, razen tistih, ki veljajo v RS
 2. ali inšpektor ne bi mogel zahtevati, da se trak lahko premakne? Če vem še ni poznano, se motenje posesti preganja na zasebno tožbo.
 3. ali ste kje v RS ugotovili, da je bil nekdo zaradi podobnega dejstva poškodovan ali mrtev? Pri tem mi, prosim, ne navajajte DEJANSKO STANJE in ne možnosti, da bi bilo lahko, bi bilo možno, da bi lahko prišlo, do nehotene napake s hudimi posledicami za zdravje ali življenje ljudi.
 4. prosim, da mi navedete primere, kjer je nehoten strel v RS izletel s strelišč.
In še najpomembnejše vprašanje: Ali je inšpektor v zapisniku s tega strelišča za ugotovitev stanja uporabljal delovno gradivo vaše delovne skupine za pripravo sprememb predpisov o streliščih in sicer posamezne dele Uredbe, ki jo pripravljate?

Za odgovore na vprašanja se vam zahvaljujem.

Če odgovorov ne bom dobil, ga bom prisiljen poiskati pri drugih organih. Prosim, da mi odgovorite po točkah.

Lep pozdrav

Andrej Feguš
administrator / Strelec.si
Odgovori
Poslano 18.11.2015:


Spoštovani,

Prejeli smo osnutek predloga novega zakona in se nam poraja ogromno vprašanj. 
Ker smo zainteresirana stranka v postopku, vas vljudno prosimo, da nam odgovorite na vprašanja spodaj.

-koliko je primerov kraje orožja, ki ni bilo hranjeno v skladu s 3
členom pravilnika.

-Koliko primerov kraje orožja, ki je bilo mehansko zaščiteno v skladu s
prvo alinejo 3.člena pravilnika, ne kosi iz pod postelje ali iz vozil.
(da ne bo kakih navedb na kraje A kategorije iz hrambe MNZ ali MORS)

-Koliko je primerov kraje orožja, ki je bil shranjeno v vitrini za orožje
ali protivlomni omari v skladu z drugo alinejo, 3.člena pravilnika.

-Koliko je bilo primerov kraje orožja, ki je bil hranjeno v prostoru z
mehansko in elektronsko zaščito v skladu s 3 alinejo, 3.člena pravilnika

-Koliko je bilo primerov kraje orožja fizičnim osebam, ki hranijo orožje
v skladu s 3 členom pravilnika in koliko pravnim, ki hranijo v skladu s
4. in 6 členom tega pravilnika

-Koliko je bilo primerov kraje orožja iz muzejov kjer je hramba v skladu
s 5. členom tega pravinika.

-Koliko primerov iz strelišč kjer je hramba urejena v skladu s 7.členom
tega pravilnika.

-koliko je bilo primerov neuspešnega poizkusa kraje orožja iz hrambe, ki
ustreza 3,4,5,6 členu tega pravilnika.

-v koliko primerih je posredovanje varnostne službe preprečilo krajo


Best regards/Lep pozdrav,
Rok Avbar, dipl. ing. rač. in inf.
Odgovori
Bravo tudi trgovec se je ojunačil in povprašal pristojne po dejanskem stanju in resnični potrebi po predpisovanju strožjih pogojev hrambe!!!

Strelci bi pa tudi morali vzeti na znanje in temu primerno ravnati kdo se dejansko bori in dela nekaj za šport in kdor samo služi in opravlja svojo dejavnost, ko je pa treba sodelovati pa rep med noge...
Odgovori
http://www.siol.net/priloge/kolumne/miha..._tabu.aspx#
Odgovori
Ste videli predlog spremembe EU zakonodaje o orožju?
Link
Odgovori
Da ne bomo preusmerjali vsakega... V tej temi se govori o ZORO in streliscih. EU je v tej temi: http://www.strelec.si/forum/thread-9931-...#pid106839
Odgovori
V priponki je odgovor, katerega je dobil Gregor na ta vprašanja: http://www.strelec.si/forum/thread-15170...#pid105931


Priponke
.pdf   Gregor Kastelic-odg.pdf (Velikost: 99,28 KB / Prenosi: 199)
administrator / Strelec.si
Odgovori
Glede na odgovor, niso za streljanje primerna nobena zunanja strelišča, kjer je vedno neka minimalna skoraj neobstoječa možnost da nekdo ustreli v zrak in mimo območja strelišča. To potem pomeni, da se ustavi usposabljanja tako za vojake kot za policiste, saj se večina usposablja na zunanjih streliščih.
Dejansko onemogočiti, da krogla 100% ne bo zapustila območja zunanjega strelišča je nemogoče...pa tudi če se strelja s fračo...
Najbolje da začnemo streljati z Nerf puškami in pištolcami, te gotovo ne morejo ustreliti izven območja strelišča.
Odgovori
Citat:Kljub temu, pa pojasnjujemo, da za varno uporabno orožja na strelišču ne zadošča, da je zadoščeno formalnim pogojem iz Zakona o orožju in na njegovi podlagi izdanim predpisom, ampak da je dejansko onemogočeno, da krogle oziroma šibre iz orožja, ki se uporablja na strelišču, izleti iz območja strelišča.1
Tako kot so si pustili v zakonu ZOro diskrecijsko pravico za ne-izdajo orožne listine, tako tukaj razlagajo po eni strani, da ni v zakonu določeno kako preprečiti izlet krogle iz strelišča, po drugi strani pa je treba onemogočiti, da krogla izleti iz območja strelišča.


In to bodo tupili v nedogled.
V tem odgovoru se se spet vidi, kako državni uradniki lovcem zaupajo, strelcem-tekmovalcem pa ne.
Odgovori
Odgovor varuha tokrat popolnejši kot prvo odpikanje.

7 pobud v 12 letih !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od tega vseh 7 KOMPLETEN BULLSHIT oz. MORDA v enem primeru (če je bil to tisti primer s prekomernim hrupom) upravičena pritožba, ki se jo zelo enostavno reši z odločbo o prepovedi streljanja oz. določitvi maksimalnega števila ur/teden ko je streljanje dovoljeno.

KDO SE DELA NORCA IZ NAS!!!!  /retorično vprašanje, da ne bo kdo odgovarjal :)


Priponke
.pdf   DOPIS.PDF (Velikost: 40,77 KB / Prenosi: 207)
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 2 Gost(ov)